Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ana Sayfası

Türk Dili ve Edebiyatı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Program öğretim amaçları doğrultusunda;

          1.      En az bir yabancı dil bilen,

2.     Bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanan,
3.     Uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan,
4.     Bir edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilen,
5.     Türk Dilinin Türk kültür coğrafyasındaki tarihi gelişimini izleyebilen,
6.     Araştırma ve geliştirmeye önem veren,
7.     Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş öğretmen ve akademisyenlere gereksinim olduğundan, hem nitelikli öğretmen hem de uluslararası saygınlığa sahip bilim adamları yetiştirebilmek için lisans ve lisansüstü eğitim yapılması amaçlanmıştır.
 


Kuruluş

Kuruluş sırasına göre Fen-Edebiyat Fakültesinin üçüncü bölümü olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün 19 Aralık 2000 tarihli Senato toplantısında alınan 4 sayılı karar uyarınca kurulması YÖK’e teklif edilmiş ve YÖK’ün 13 Mart 2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında da kurulmasına karar verilmiştir.

Bölümümüzde kuruluşundan itibaren sırasıyla Prof. Dr. İskender PALA, Prof. Dr. Durali YILMAZ, Prof. Dr. Hayati DEVELİ, Prof. Dr. Ömür CEYLAN, Prof. Dr. Vahit TÜRK, Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ, Prof. Dr. Vahit TÜRK Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. 2019 yılı Aralık ayından itibaren bu görevi Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal yürütmektedir.

Şirinevler Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi binasında  faaliyete başlayan bölüm, 2005 yılından itibaren de Ataköy Yerleşkesi’nde eğitim öğretim çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

Değerli Öğrencilerimiz,                                                  

Üniversitemizin yeni “ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” 2017-18 Bahar Yarıyılından itibaren tüm önlisans ve lisans öğrencilerimize uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.


Yeni yönetmelikle birlikte, öğrencilerimizin öğrenim kalitesini arttırmak ve başarılarını teşvik etmek üzere önemli değişiklikler uygulamaya konulmuştur.

İstanbul Kültür Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öğrencilerimiz tarafından titizlikle okunması ve kurallarının öğrenilmesi önerilir.


 

2019-2020  Eğitim ve Öğretim Yılında tüm öğrencilerimize başarı ve esenlikler dileriz.Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında Lisans derecesi verilir.

 

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçedir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır.

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı.

Yerleşme Şartları

Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 60 öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne YKS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü                  Ücretli         %50 Burslu         %100 Burslu      
      2020 Taban Puanı  224,10226      212,41185       349,11041
      2020 Taban Başarı Sırası           701.248       790.115        66.025
      Toplam Kontenjan           5          46           9

 

Çift Anadal - Yandal

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Türk Dili ve Edebiyatı programında Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesindeki herhangi bir bölümde Çift Anadal Programına kayıt olarak gerekli kredi yeterliliğini tamamladığı taktirde 2. bir diploma almaya hak kazanır. 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Türk Dili ve Edebiyatı programında Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, İstanbul Kültür Üniversitesi bünyesindeki lisans programlarının öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Bu Eğitim-Öğretim programına, “Yandal Programı” denir. Türk Dili ve Edebiyatı programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.

 

Staj

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için zorunlu staj yoktur.Mezuniyet Koşulları

Türk Dili ve Edebiyatı Programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek

Uluslararası İşbirliği

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Paris Sorbonne Üniversitesi (Fransa) ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde anlaşması bulunmaktadır. Bölümümüz Erasmus değişim programının yanı sıra Türkoloji coğrafyasının önemli üniversiteleri ile de temas ve işbirliği halindedir. Azerbaycan Bakü Slavyan Üniversitesi ile ortak yürütülen kısa film projesi sürmekte, aynı üniversite ile imzalanmış bulunan öğrenci-öğretim üyesi değişim programı hayata geçirilmek üzeredir. Rusya Astrakhan Devlet Üniversitesi ile üniversitemiz arasında imzalanmış bulunan işbirliği protokolü uyarınca Bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarımızdan oluşan bir delegasyon Rusça dil kursu için adı geçen üniversitede bulunmuş, yine Astrakhan Üniversitesi ile ortak düzenlenen Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu  12-13 Eylül 2011’de gerçekleştirilmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;

-Milli Eğitime bağlı okullarda, kolej ve dershanelerde öğretmenlik yapabilme,
-Lisansüstü öğretimlerini devam ettirdikleri taktirde akademik kariyer yapabilme,
-Çeşitli Basın-Yayın, Televizyon, Halkla İlişkiler kurumlarında çalışabilme,
-Yayın evlerinde editörlük yapabilme

olanaklarına sahip olacaktır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Yükseklisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'den başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri  yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim alabilirler. Ayrıca, kabul koşullarını sağladıkları takdirde yurt içinde veya yurtdışında istedikleri bir üniversitede lisansüstü eğitimi alabilirler.

Sunulan Olanaklar

Bölümümüzde 12 tam zamanlı öğretim elemanı ve 1 Ders Saati Ücretli (DSÜ) öğretim elemanı bulunmaktadır. Ayrıca bölümde 5 tam zamanlı Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim planının uygulanması ve yürütülmesi, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Türk Dili bilim dalları tarafından sağlanır. Eski Türk Edebiyatı alanında 3, Yeni Türk Edebiyatı alanında 4, Türk Dili alanında 5, Halk Edebiyatı Alanında 1 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Yeni Türk Edebiyatı alanında 2 ve Türk Dili alanında 3 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüzde 46 adet yüksek lisans öğrencisi eğitim görmektedir.

Ayrıca gerek nitelikli çalışma ortamı gerekse zengin koleksiyonlarıyla Üniversite Kütüphanesi akademik çalışmaları için öğrencilere destek sağlar. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1997 – 1998 akademik yılında kurulan Kütüphane İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi Ataköy Kampüsü Kütüphanesi ve Şirinevler Kampüsü Kütüphanesi olmak üzere iki şube olarak kullanıcılara hizmet vermektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü Kütüphanesi 250 kişiye aynı anda hizmet verebilecek büyüklükte ve iki katlı olup 560m² alan üzerine kurulmuştur. Kütüphane 35.000 cilt raf kapasitelidir. Şirinevler Kampüsü Kütüphanesi ise 100 kişilik ve 15.000 cilt raf kapasitesi olup 300m² kapalı alanda kurulmuştur.

Ataköy kampüsü kütüphanesi koleksiyonu, referans kitapları, iktisadi ve idari bilimler, fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve genel konulu yayınlardan oluşmaktadır. Şirinevler kampüsü kütüphanesi koleksiyonu, referans kitapları, hukuk ve genel konulu yayınlardan oluşmaktadır. Koleksiyon satın alma ve bağış yoluyla geliştirilmektedir. Satın alınacak kitap ve dergiler öğrencilerimiz, öğretim görevlilerimiz ve personelimizden gelen istekler doğrultusunda tespit edilmektedir. Kütüphanemizde kaynaklar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yerleştirilmiş olup, açık raf sistemiyle çalışmaktadır.

Kütüphanedeki mevcut materyaller, YORDAM 2001 Kütüphane otomasyon programı kullanılarak, elektronik ortama aktarılmış ve internetten okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Kütüphanemizde bulunan bilgisayarlardan kullanıcılar, online katalog taraması yaparak yararlanabilirler. Ayrıca kullanıcılara, dizüstü bilgisayarlarıyla internete kablosuz (Wireless) bağlanma imkanı sunulmuştur.

Üniversite Kütüphanemiz, ACM Digital, Beckonline, EBRARY (Elektronik Kitap), Hein Online, IEEL: IEEE/IEE (Electronic Library), JSTOR, Kazancı Mevzuat-İçtihat Arama Motoru, Kazancı Hukuk Eserleri Bankası, Material ConneXion Materials, MathSciNet, Oxford English Dictionary, Project MUSE, Springer, Science Direct, Taylor&Francis, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, Web of Science SCI, SSCI, AHC, WOS, WestLaw, Wiley Online Library adı veritabanlarına üyedir.

Bunun yanı sıra, Anabilim Dalı öğrencilerinin istifadesine açık olan Bölüm Kütüphanesi de alan araştırmaları açısından oldukça zengin içeriğe sahiptir.

Program Etkinlikleri

Öğr. Gör. İsa Kocakaplan-“100. Doğum Yılında Cengiz Dağcı” (08.11.2019)

Prof. Dr. Yakup Çelik- “Şubat Yolcusu  Attila İlhan 94 Yaşında” (29.11.2019)

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal- “Divan Edebiyatı Müzesi Gezisi” (10.12.2019)

Prof. Dr. Vahit Türk- “Yazılışının 950. Yılında Kutadgu Bilig ve Türk Kültür Tarihimizdeki Yeri” (18.12.2019)

 

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (UTEK 2007) 27 – 28 Ağustos 2007 

TÜRKÇENİN SÖZDİZİMİ VE TÜRK EDEBİYATINDA ÜSLÛP ARAYIŞLARI 
     Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi'nin amacı Türk dilinin sözdizim yapıları üzerindeki son teorileri ve araştırmaları; Türk edebiyatının farklı dönemlerindeki üslup ve dil arayışları hakkındaki bulgu ve gözlemleri paylaşmak, tartışmaktır. Kongre sürecinde Türk dili uzmanları Türkçenin sözdizimsel yapısının özelikleri, tarihsel gelişme süreci, bu yapıların tasnifi ve isimlendirilmesi konularını tartışırken, Türk edebiyatı uzmanları da farklı devir ve zümre edebiyatlarında gelişen üslûpları, üslûp arayışlarının biçimlendirdiği dilsel yapıları ortaya koyacak ve tartışacaklar. Bu tartışmalardan beklenilen Türk sözdizim ve üslûp araştırmaları konusunda eski ve yeni teorileri de tartışarak yeni açılımlar elde etmektir.

     İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongreleri (TUDOK), dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenim gören Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerini bir araya getirmek, bilimsel işbirliği için zemin hazırlamak ve geleceğin bilim adamlarının akademik dünyayla ve birbirleri ile olabilecek en erken dönemde tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. 
 

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2006) 11 – 13 Eylül 2006

II. Uluslararası  Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2008) 4 – 6 Ağustos 2008

III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010)  20 – 22 Eylül 2010

IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2012) 27-28 Ağustos 2012

V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2014) 23-24 Haziran 2014 

 
 
      Kongre’ye, Fakülte, Enstitü ya da Merkez çatıları altında Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bildirili veya dinleyici olarak katılabilirler.
     Tüm oturumlarının öğrencilere tahsis edilmiş olması özelliğiyle Türk Dili ve Edebiyatı alanında düzenlenen uluslararası tek öğrenci kongresi olma niteliğini taşıyan TUDOK, beş Anabilim Dalı’na ayrılmış özel oturumlar halinde gerçekleşir. Oturumlar, yurt içi ve yurt dışındaki değişik üniversitelerden davet edilen seçkin bilim adamlarınca yönetilir. Bu sayede bir yandan dünyanın pek çok yerinde yürütülen Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin nabzı tutulurken diğer yandan katılımcı öğrencilerin önemli bilim adamlarıyla tanışmaları sağlanır.
 
 
I. Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi “Dillerin ve Metinlerin Kökenine Yolculuk” (UDKEK), 12-13 Eylül 2011

Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, Motif Vakfı-İstanbul Kültür Üniversitesi, 16-17 Eylül 2011İletişim Bilgileri

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal

Tel: 0212 498 4904

Fax: 0212 465 83 10

E-mail: m.koksal@iku.edu.tr

Adres: TC İstanbul Kültür Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

E5 Karayolu Üzeri Bakırköy/34156 İstanbul Türkiye