Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDE1002 Türk Dilbilgisi I Z 3/0/0 3
TDE1004 Klasik Türk Edebiyatı I Z 3/0/0 4
TDE1005 Türkoloji’de Bilgisayar Uygulamaları I Z 2/0/0 2
TDE1006 Türkolojiye Giriş Z 2/0/0 3
TDE1014 Çağdaş Türk Edebiyatına Giriş Z 2/2/0 4
TDE1015 Osmanlı Türkçesine Giriş I Z 4/2/0 5
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 4
AKTS Kredi Toplamı 27
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDE2002 Türk Dilbilgisi II Z 3/0/0 4
TDE2004 Klâsik Türk Edebiyatı II Z 3/0/0 4
TDE2005 Türkoloji'de Bilgisayar Uygulamaları II Z 2/0/0 2
TDE2014 Çağdaş Türk Romanı Z 2/2/0 4
TDE2015 Osmanlı Türkçesine Giriş II Z 4/2/0 5
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDE3001 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı I Z 4/0/0 6
TDE3002 Türk Dilbilgisi III Z 3/0/0 6
TDE3004 Klâsik Türk Edebiyatı III Z 3/0/0 5
TDE3016 Osmanlı Türkçesi Grameri I Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan 6
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDE4001 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı II Z 4/0/0 6
TDE4002 Türk Dilbilgisi IV Z 3/0/0 6
TDE4004 Klâsik Türk Edebiyatı IV Z 3/0/0 5
TDE4016 Osmanlı Türkçesi Grameri II Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan 6
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDE5001 Yeni Türk Edebiyatı I Z 2/0/0 4
TDE5004 Klasik Türk Edebiyatı V Z 2/0/0 5
TDE5005 Halk Edebiyatı I Z 2/0/0 4
TDE5022 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları I Z 2/2/0 5
TDE5023 Tarihî Türk Lehçeleri I Z 2/2/0 4
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDE6001 Yeni Türk Edebiyatı II Z 2/0/0 4
TDE6004 Klasik Türk Edebiyatı VI Z 2/0/0 5
TDE6005 Halk Edebiyatı II Z 2/0/0 4
TDE6022 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II Z 2/2/0 5
TDE6023 Tarihî Türk Lehçeleri II Z 2/2/0 4
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDE7020 Klasik Türk Edebiyatı VII Z 2/0/0 5
TDE7021 Tarihi Türk Lehçeleri III Z 2/0/0 5
TDE7023 Bilimsel Araştırma ve Yöntem Semineri I Z 0/6/0 4
  Seçmeli Alan 16
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDE8021 Tarihi Türk Lehçeleri IV Z 2/0/0 5
TDE8023 Bilimsel Araştırma ve Yöntem Semineri II Z 0/6/0 5
  Seçmeli Alan 20
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDE1007 Halk Edebiyatına Giriş SA 2/0/0 2
TDE1008 Edebiyat ve Toplum I SA 2/0/0 2
TDE1009 Edebî Bilgiler SA 2/0/0 2
TDE1010 Türk Dilinde Yenileşme Hareketleri SA 2/0/0 2
TDE1011 Çocuk Edebiyatı SA 2/0/0 2
TDE1012 Erken Klasik Dönemde Tema ve Üslup SA 2/0/0 2
TDE1013 Klasik Türk Edebiyatının Temel Kaynakları SA 2/0/0 2
TDE2006 Edebiyat Akımları SA 2/0/0 3
TDE2007 Folklor SA 2/0/0 3
TDE2008 Edebiyat ve Toplum II SA 2/0/0 3
TDE2009 Edebiyat ve Sinema SA 2/0/0 3
TDE2010 Güzel ve Etkili Konuşma SA 2/0/0 3
TDE2011 Ana Hatlarıyla Klasik Estetik SA 2/0/0 3
TDE2012 Türklük Bilimi Araştırmaları SA 2/0/0 3
TDE2013 Klasik Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri SA 2/0/0 3
TDE3005 Edebiyat ve Mitoloji SA 2/0/0 3
TDE3006 Dilbilim SA 2/0/0 3
TDE3007 Halk Edebiyatı Örnekleri I SA 2/0/0 3
TDE3008 Eleştiri Yöntemleri SA 2/0/0 3
TDE3009 Tür ve Şekil Bilgisi SA 2/0/0 3
TDE3010 Türk Halk İnanışları SA 2/0/0 3
TDE3011 Klasik Dönem Çeviri Edebiyatı SA 2/0/0 3
TDE3012 Türkçenin Sözlükleri SA 2/0/0 3
TDE3013 Klasik Türk Edebiyatı - Metin Tahlilleri SA 2/0/0 3
TDE3014 Klasik Türk Edebiyatı Tarihi I SA 2/0/0 3
TDE3015 Kompozisyon ve Yazarlık Sanatı I SA 0/2/0 3
TDE4005 Edebiyat ve Sanat Tarihi SA 2/0/0 3
TDE4006 Edebiyat ve Felsefe SA 2/0/0 3
TDE4007 Halk Edebiyatı Örnekleri II SA 2/0/0 3
TDE4008 Edebiyat Sosyolojisi SA 2/0/0 3
TDE4010 Türk Tören ve Bayramları SA 2/0/0 3
TDE4011 Klasik Dönem Manzum Hikâye Geleneği SA 2/0/0 3
TDE4012 Karşılaştırmalı Dilbilim SA 2/0/0 3
TDE4013 Türkçenin Gramerleri SA 2/0/0 3
TDE4014 Klasik Türk Edebiyatı Tarihi II SA 2/0/0 3
TDE4015 Kompozisyon ve Yazarlık Sanatı II SA 0/2/0 3
TDE5006 Arapça I SA 2/0/0 4
TDE5007 Farsça I SA 2/0/0 4
TDE5008 Tarihî Türk Dili Coğrafyası SA 2/0/0 4
TDE5009 Osmanlı Türkçesi Metinleri I SA 2/0/0 4
TDE5010 Yeni Türk Edebiyatı Metin Çözümlemeleri I SA 2/0/0 4
TDE5011 Klâsik Türk Edebiyatından Seçme Metinler I SA 2/0/0 4
TDE5012 Rusça I SA 2/0/0 4
TDE5013 Göstergebilim SA 2/0/0 4
TDE5014 Türklerde İnanç Sistemi SA 2/0/0 4
TDE5016 Edebiyat ve Güzel Sanatlar SA 2/0/0 4
TDE5017 Klasik Dönem Biyografi Yazarlığı SA 2/0/0 4
TDE5018 Adbilimi SA 2/0/0 4
TDE5019 Kökenbilim SA 2/0/0 4
TDE6006 Arapça II SA 2/0/0 4
TDE6007 Farsça II SA 2/0/0 4
TDE6008 Edebiyat ve Estetik SA 2/0/0 4
TDE6009 Osmanlı Türkçesi Metinleri II SA 2/0/0 4
TDE6010 Yeni Türk Edebiyatı Metin Çözümlemeleri II SA 2/0/0 4
TDE6011 Klâsik Türk Edebiyatından Seçme Metinler II SA 2/0/0 4
TDE6012 Rusça II SA 2/0/0 4
TDE6013 Anlambilimi SA 2/0/0 4
TDE6014 Çağdaş Türk Dili Coğrafyası SA 2/0/0 4
TDE6015 Araştırma Metotları SA 0/4/0 4
TDE6016 Türklerde Evren Algısı SA 2/0/0 4
TDE6017 Şerh Edebiyatı Tarihi SA 2/0/0 4
TDE7004 Toplumsal Dilbilim ve Ağız Bilimine Giriş SA 2/0/0 4
TDE7005 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi I SA 2/0/0 4
TDE7006 Yabancılara Türkçe Öğretme Yöntemleri SA 2/0/0 4
TDE7007 Klâsik Türk Edebiyatında Nesir SA 2/0/0 4
TDE7008 Karşılaştırmalı Edebiyat SA 2/0/0 4
TDE7009 Türk Tiyatrosu SA 2/0/0 4
TDE7010 Türk Edebiyatı Tarihi SA 2/0/0 4
TDE7011 Mesleki Yabancı Dil I SA 2/0/0 4
TDE7013 Yeni Türk Edebiyatı Alan Bilgisi SA 2/0/0 4
TDE7014 Halk Edebiyatı Alan Bilgisi SA 2/0/0 4
TDE7015 Yeni Türk Edebiyatında Şiir SA 2/0/0 4
TDE7016 Türk Destanları SA 2/0/0 4
TDE7017 Karşılaştırmalı Doğu Edebiyatları SA 2/0/0 4
TDE7019 Çağdaş Karluk Lehçeleri SA 2/0/0 4
TDE7022 Sufizm ve Edebiyat SA 2/0/0 4
TDE8001 Türkçe Öğretme Yöntemleri SA 2/0/0 4
TDE8003 Türk ve Dünya Edebiyatından Seçme Metinler SA 2/0/0 4
TDE8004 Anadolu ve Rumeli Ağızları SA 2/0/0 4
TDE8005 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi II SA 2/0/0 4
TDE8006 Son Dönem Klasik Türk Edebiyatı SA 2/0/0 4
TDE8007 Osmanlı Paleografyası SA 2/0/0 4
TDE8008 Tanzimat’tan Günümüze Düşünce Akımları SA 2/0/0 4
TDE8009 Mesleki Yabancı Dil II SA 2/0/0 4
TDE8011 Türk Dili Alan Bilgisi SA 2/0/0 4
TDE8012 Klasik Türk Edebiyatı Alan Bilgisi SA 2/0/0 4
TDE8013 Yeni Türk Edebiyatında Nesir SA 2/0/0 4
TDE8014 Türk Halk Hikayeleri SA 2/0/0 4
TDE8015 Klasik Türk Edebiyatı VIII SA 2/0/0 4
TDE8016 Çağdaş Kıpçak Lehçeleri SA 2/0/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4