Lisans
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı Ana Sayfası

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün amacı, ulusal ve uluslararası tanınırlık ve ilişkilerin güçlendirilmesi, programın farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yapabilecek şekilde yapılandırılmasıdır. Günümüz tasarım eğitiminde statik programların yerini temelinde proje olan, dinamik yapıya sahip çok sayıda seçimlik derslerden oluşan ve projenin gerektirdiği bilgilere ulaşmayı, kullanmayı öngören programlar almaktadır. CIDA (Council for Interior Design Accreditation), İç Mimari Tasarım Akreditasyonu Konseyi'nin, tanımına göre iç mimarlık, profesyonel düzeyde, eğitim, deneyim ve ilgili sınavlarla kalifiye olmuş, insanoğlunun yaşam kalitesini ve verimliliğini arttırmak, sağlığını, güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak amacıyla iç mekanların niteliğini yükselten meslektir.

Programın hedefleri, pratik ve kuramsal bilgi ve yetkinliklere sahip, kullanıcı isteklerine uygun çözümler sağlayacak nitelikli iç mimarlar yetiştirmektir. Geliştirilen programın temelinde proje ve problem odaklı bir eğitim modeli yer almaktadır. Teknoloji, yapı grubu dersleri ve mesleki seçimlik dersler, İç Mimari Proje dersleri bünyesi içerisinde yer alacak şekilde program kurgusu ve yaklaşımı açısından bütünleşmiş sisteme geçilmiştir.

Bu programı tamamlayan öğrenci;

-Mimarlık temel alanı içinde, farklı mekan kurgularına bağlı iç mimari tasarım, planlama etkinlikleri ve yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda bilgiye sahiptir.

-İlgili alanda insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan duyarlı proje önerileri geliştirebilecek altyapıya sahiptir.

-Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir.           

-Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirir.           

-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir.

-Alanıyla ilgili çalışmaları yürütmek, bu süreçte araştırma projeleri planlamak, uygulama projesinde yer almak, disiplinler arası çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. 

-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine sahiptir.     

-Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar destekli çizim programını yetkin olarak kullanabilme becerisine sahiptir.      

-İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.

-İnsan-çevre ilişkisi içinde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, bilinçli karar verebilme yeteneğine sahiptir. 

-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.

-Sanat ve tasarım konularında etik ve estetik farkındalığa sahiptir.

-Mesleğinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek, mekan kalitesini arttırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek gibi konularda yetkinliğe sahiptir.

Kuruluş

Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi,  2001 yılında Sanat ve Tasarım Fakültesi'ni kurarak, İçMimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne kayıtlı ilk öğrencilerini 2002-2003 Eğitim-öğretim döneminde almıştır. 2002 yılında Ataköy Yerleşkesi Ana Bina’da faaliyete başlayan bölüm, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. 25 öğrenci ile başlayan eğitim kontenjanı 50 öğrenciye çıkarılan Bölüm, artan öğrenci sayısı ile birlikte 2002 yılından beri aynı yerleşkede eğitim hayatına devam etmektedir.İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2001 yılında kurulmuş, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 08.02.2016 tarih ve 89480013/ 286 sayılı yazısı uyarınca İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesindeki İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nün mevcut öğrencileri ve kadrosu ile birlikte Mimarlık Fakültesi’ne aktarılması uygun görülmüştür. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 2016-17 akademik yılı itibariyle Türkçe programın yanı sıra, İngilizce program ile de eğitim vermeye başlamıştır.

Bölüm yönetimi sürecine tarihsel olarak bakıldığında; Prof.Dr Mete ÜNÜGÜR’ün kuruculuğunu üstlendiği ve vefatına kadar Bölüm Başkanlığı’nı yürüttüğü İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlığı’nı, sırasıyla 2004-2006 yılları arasında Prof.Dr. Mustafa DEMİRKAN, 2006-2014 yılları arasında Prof.Dr Zafer ERTÜRK yürütmüştür. Bölümde, 2008 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerinde, lisans ve yüksek lisans düzeyinde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Ders programları yapılandırılırken, Mimarlık ve Sanat temel alanlarından beslenen, proje odaklı bütüncül bir sistem öneri geliştirilmiştir. 2014-2022 yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevini Prof.Dr Gülay USTA yürütmüştür. 2022 yılından itibaren Prof. Dr. Rana KUTLU İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanıdır. 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkçe ve İngilizce programlarıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsünde genç, deneyimli, alanlarında uzman akademik kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Lisansüstü düzeyde, 2004 yılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı altında “İç Mimarlık” ve “Çevre Tasarımı” Tezli   ve “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı” Tezsiz yüksek lisans programları eğitimi verilmektedir.Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İç Mimarlık alanında İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı derecesi verilir. 

Öğretim Dili

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkçe Programı'nın öğretim dili Türkçedir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı bir eğitim planına sahip Bölümde, 4 yıllık lisans programı ve kredi yükünü tamamlamak,40 işgünlük staj zorunluluğunu getirmek şartı bulunmaktadır. Lisans öğrenimi planlanırken problem odaklı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Proje bazında birleştirilen aktif bir sistem olan bütünleşmiş yaklaşım benimsenmiştir.

Yerleşme Şartları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü  2015-16 eğitim öğretim yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile TM 1 puanına göre öğrenci kabul etmektedir. Merkezî Yerleştirmede adaylar LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 
Program Kontenjan Puan Türü Taban Puan
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) 11 EA 358,30014
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) 73 EA 242,20203
       
       

 

Çift Anadal - Yandal

İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu’nun Nisan 2013’te almış olduğu karar çerçevesinde, İKÜ’deki tüm lisans programları arasında çift ana dal yapılabilmesi ilkesi benimsenmiştir. YÖK tarafından da desteklenen ve örnek gösterilen bu açılım kapsamında tüm bölümlerimiz arasındaki ortak müfredatların oluşturulmuş olup uygulamaya 2013-2014 akademik yılı güz yarıyılında başlanmıştır.

Program mezunlarına iki farklı bölüm diploması verilmektedir. 
Programa başvuru yapılabilmesi ve programdan mezun olabilmek için bir takım başarı kriterleri mevcuttur. İlgili kriterlere https://mimf.iku.edu.tr/tr/cift-anadal-cap sayfasından ulaşılabilir.
  

Staj

Öğrencilerin kurum dışında 40 işgünlük staj (büro,şantiye) yükünü tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrenciler stajla ilgili tüm bilgilere, 2020-2021 Akademik Yarıyılından İtibaren Geçerli İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Staj Koşullarına https://mimf.iku.edu.tr/tr/ogrenci/staj sayfasından ulaşabilmektedir.

Öğrenciler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Staj Komisyonu'na konu ile ilgili müracaat ederek gerekli bilgileri ve staj yapılacak Kurum ile ilgili onayı  alabilmektedirler.

Yurtdışında staj imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, yurtdışında staj yapacakları Kurum ile kendi imkanlarıyla iletişim kurarak, onayı  Bölüm Erasmus Koordinatörü'nden almaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS (%25 Seçmeli Alan Dersi, %75 Zorunlu Bölüm Dersi olmak üzere) ders yükünü tamamlamak  ve 40 işgünlük kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir.

Lİsans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını (G.N.O) elde etmesi gerekmektedir. 

Uluslararası İşbirliği

Bölümün anlaşmalı olduğu Üniversitelerin Listesi

Hochschule Ostwestfalen-Lippe​ - ALMANYA

https://www.hs-owl.de/

 

Hasselt University - BELÇİKA

https://www.uhasselt.be/en

 

University of Ecology-Management – POLONYA

http://eng.wseiz.pl/

 Programın koordinasyonu üniversitemizin Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi’sine bağlı Dışilişkiler Ofisi (eic.iku.edu.tr) tarafından yürütülmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Derya Adıgüzel Özbek

d.adiguzel@iku.edu.tr

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız genellikle, Özel Sektörde mimari-içmimari bürolarda , şantiyelerde, inşaat şirketlerinde çalışmaktadır.

Yüksek Lisans öğrenimine Bölümümüzde, yurt içinde, yurt dışında  devam etmekte olan mezunlarımız bulunmaktadır.

 

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz ilgili Bölümlerde Yüksek Lisans öğrenimine devam edebilmektedir.


Bölümde Tezli ve Tezsiz İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.
Sunulan Olanaklar

Bölümümüzde uygulamalı dersler Tasarım Stüdyolarında yürütülmektedir. Bilgisayar dersleri, Bilgisayar Laboratuvarında uygulamalı olarak verilmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Maket Atölyesi'nde öğrencilerimiz maket çalışmalarını tamamlayabilmektedir.

Bölümümüzde ders veren öğretim elemanları mimar, içmimar ve endüstri ürünleri tasarımcısıdır. Bölümümüzdeki akademik kadro, 12 tam zamanlı öğretim üyesi, 7 ders saati ücretli öğretim elemanı, 4 üniversite içi diğer bölüm öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 

Bölümümüzde ders veren öğretim elemanlarının isimleri aşağıda verilmektedir;

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Akademik Kadro

 

• Prof. Dr. Rana Kutlu

• Prof. Dr. Gülay Usta


• Prof. Dr. Ayhan Usta*

• Prof. Dr. Havva Alkan Bala

• Doç. Dr. Filiz Akşit

• Doç. Dr. Derya Adıgüzel Özbek

• Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı*

• Doç. Dr. Reyhan Uludağ Eraslan*

• Dr. Öğr. Üyesi Bilge Şan Özbilen

• Dr. Öğr. Üyesi Aliye Rahşan Karabetça


• Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin

• Dr. Öğr. Üyesi Elif Altın

• Dr. Öğr. Üyesi Gamze Akbaş 

• Öğr. Gör. Vehbi Tosun

• Öğr. Gör. Özay Şeker

• Öğr. Gör. Aysun Karabay

• Öğr. Gör. Özge Ilık Saltık


• Öğr. Gör. Şerif Tolga Erdem

• Öğr. Gör. Elif Gelmez

• Öğr. Gör. Yasemin Tuzlu Erol

• Öğr. Gör. Özay Şeker

• Öğr. Gör. Pelin Çetken Duran

• Öğr. Gör. Sevinç Ormancı

• Öğr. Gör. Tuğba Taştan

• Öğr. Gör. Çiğdem Karabağ

• Öğr. Gör. Sinem Ceyda Eroğlu Sülen

• Öğr. Gör. Ali Kemal Terlemez

• Öğr. Gör. Barış Birtan Gündüz

• Öğr. Gör. Özlem Güven

• Öğr. Gör. Emine Ecem Kirtaş

• Öğr. Gör. Selen Onur

• Öğr. Gör. Damla Güler Akyüz

• Öğr. Gör. M. Hakan Yılmazer

• Öğr. Gör. Dr. Merve Güleryüz Çohadar**

• Öğr. Gör. Dr. Handan Güzelci**

• Öğr. Gör. Sena Özeren Kurul**

• Öğr. Gör. Gonca Arık Çalışkan**

• Öğr. Gör. Serdar Kızılcan**

• Öğr. Gör. Yasin Altıpat**

• Öğr. Gör. Selma Çiğdem**

• Öğr. Gör. Tuba Üzümkesici Göksel**

• Öğr. Gör. Ozan Yılmaz**

• Öğr. Gör. Zeynep Özgüven**

• Öğr. Gör. Zahide Kavan**

• Öğr. Gör. Ezgi Yıldırım**

• Öğr. Gör. Zeynep Birgönül

• Arş.Gör. Furkan Evliyaoğlu

• Arş.Gör. Armağan Gülhaş

• Arş.Gör. Kadir Yesir

• Arş.Gör. Ayşe Nesligül Çevik

• Arş.Gör. Esra Karaca

• Arş.Gör. Elif Ece Ilgaz

* Üniversitenin diğer bölümlerinden gelen öğretim elemanları

** Diğer üniversite ve kuruluşlardan gelen öğretim elemanları

 

Program Etkinlikleri

Bölümümüzde her dönem, İç Mimari Proje dersleri kapsamında yürütülen çalışmalar, "Öğrenci Sergisi" ana teması ile üniversitemizde sergilenmektedir. Aynı kapsamda, Üniversitemiz dışında da, 2013-2014 yılında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile, ortaklaşa "Öğrenci Projeleri Sergisi" açılmıştır. Her dönem “En Başarılı Proje Sergisi Ve Ödülleri” etkinliği düzenlenmektedir.


İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, ulusal/uluslararası platformlarda temsil edilmektedir. Öğretim elemanlarımız  ülkemizde açılan Mimari Proje Yarışmalarına katılmakta ve aldıkları derecelerle üniversitemizi mimari camiada, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektedirler. Yürütülen bilimsel araştırmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmakta, dergilerde yayınlanmaktdır.

 

2023-2024  yılında TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programında üniversitelerle ortak “Deprem Sonrası Barınma Halleri” ve “Tasarımda Etnik hesaplamalı Yöntem ve Dijital Teknoloji Kullanımı” konulu çevrimiçi eğitim verilmiştir.


İç Mimarlık-Tasarım Kulübü öğrencileri, Ülkemizde yapılan "İç Mimarlık Bölümü Öğrenci Buluşmaları”na etkin olarak katılmaktadır. Yıl boyunca çeşitli söyleşiler vb faaliyetler düzenlemişlerdir.

Bölümümüz geçmiş yıllarda, Istanbul Design Week Haftasına katılarak, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları ulusal ve uluslararası platformda dış paydaşlara tanıtmıştır.

Dış paydaş olarak İç Mimarlar Odası ile kurumsal iletişimimiz devam etmektedir. Sektör temsilcileri belirli aralıklarla, uygulamalı derslere davet edilmekte, bilgi paylaşımında bulunmakta, güncel uygulamaları anlatarak, ders içi Seminer vermektedir.


Mimarlık Fakültesi etkinliği olarak her sene Mimarlar ve İç Mimarlar Sahnede Etkinlikleri düzenlenmektedir.


Bölümümüz her iki yılda bir İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi Kongresi'ni düzenlemektedir. İlki Aralık 2012 yılında yapılan kongrenin dördüncüsü 7-8 Aralık 2017 tarihinde düzenlenmiştir. 2022'de İÇMEK Uluslararası kongresi düzenlenmiştir. Yine Aralık 2012 de, ülkemizde ilk defa İçmimarlık öğrencilerinin Bitirme Projelerinin yarıştığı MEKAN 2012 Ulusal Proje yarışma ve sergisi Bölümümüz tarafından düzenlenmiştir. MEKAN Ulusal Proje Yarışması geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmiştir.  Kongre ve yarışma kitapları basılarak kalıcı bir bellek oluşturulmaktadır. MEKAN 2023 İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması'nın jüri değerlendirmesi 2023 tarihinde yapılmış olup, kolokyum İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Kampüsü'nde yapılmıştır.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı münasebetiyle İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından “Cumhuriyet, Mimarlık ve Kent: 100 Yıllık Miras” (“The Republic, Architecture and the City: The Legacy of 100 Years”) Uluslararası Sempozyumu, Cumhuriyet döneminde mekansal tasarım tarihinin çok boyutlu bir resim çizmeyi amaçlamıştır. Sempozyum 12-13 Ekim 2023'te düzenlemiş etkinlikle birlikte Salt Galata'da 29-30 Eylül 2023'te “Cumhuriyetin Hafızasında Tasarımi Aramak: Bir Görsel Okuma Denemesi” ve “Cumhuriyete Duvardan, Duvara Arşivden Bakmak” isimli, Cumhuriyet tarihine dair belirlenen temalar üzerinden mimarlık, tasarım, kent ve sanata yönelik atölyeler gerçekleştirilmiştir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü etkinliklerinin Linkedin, Instagram sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi mümkündür.

 

İletişim Bilgileri

MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Rana KUTLU

Adres: Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156,İstanbul

e-mail:r.kutlu@iku.edu.tr

Tel: 0(212) 498 41 17

LİSANS PROGRAMI BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Elif GELMEZ 

Arş. Gör. Kadir YESİR

Arş. Gör. Esra KARACA

Tel:0 (212) 498 42 85

e-mail: e.gelmez@iku.edu.tr

            k.yesir@iku.edu.tr

            e.karaca@iku.edu.tr