Lisans
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı Ana Sayfası

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Bölümün amacı, ulusal ve uluslararası tanınırlık ve ilişkilerin güçlendirilmesi, bu hedefi gerçekleştirmek üzere öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı çalışmaların özendirilmesi, lisans programının farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yapabilecek şekilde yapılandırılması şeklinde özetlenebilir.

Kültürlerarası uzlaşmanın, kültürlerarası iletişimin önemli olduğu günümüzde ANADOLU, zengin kültürel dokusu ve mimari mirası ile Mimarlık Disiplininde, Mimarlık ve İç Mimarlık eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlamda Anadolu'nun zengin mimari mirası, sürdürülen uluslararası işbirliği ve programların geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Günümüz tasarım eğitiminde statik programların yerini temelinde proje olan, dinamik yapıya sahip çok sayıda seçimlik derslerden oluşan ve projenin gerektirdiği bilgilere ulaşmayı, kullanmayı öngören programlar almaktadır. CIDA (Council for Interior Design Accreditation), İç Mimari Tasarım Akreditasyonu Konseyi'nin, tanımına göre içmimarlık, profesyonel düzeyde, eğitim, deneyim ve ilgili sınavlarla kalifiye olmuş, insanoğlunun yaşam kalitesini ve verimliliğini arttırmak, sağlığını, güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak amacıyla iç mekanların niteliğini yükselten, zenginleştiren meslektir.

İKÜ İçMimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Programı, yukarıda belirtilen bakış açısı ve yaklaşım doğrultusunda planlanmıştır. Geliştirilen programın temelinde proje odaklı bir çalışma modeli yer almaktadır. Teknoloji ve yapı grubu dersleri İçMimari Proje dersleri bünyesi içerisinde bütünleştirilmekte, problem odaklı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Tarih ve mesleki alandaki seçimlik dersler, proje derslerini desteklemektedir. Bu anlamda program kurgusu ve temel yaklaşım açısından bütünleşmiş sisteme geçilmiştir.

Kuruluş

 

Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesinde 2001 yılında Sanat ve Tasarım Fakültesi kurulmuş, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne kayıtlı ilk öğrencilerini 2002-2003 Eğitim-öğretim döneminde alarak eğitim hayatına başlamıştır.2016 yılına kadar Sanat ve tasarım Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren  İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 08.02.2016 tarih ve 89480013/ 286 sayılı yazısı uyarınca mevcut öğrencileri ve kadrosu ile birlikte Mimarlık Fakültesi’ne aktarılmıştır. 2016 yılından itibaren Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde İngilizce program 2016-2017 eğitim öğretim yılında açılarak ilk öğrencilerini almıştır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkçe ve İngilizce programlarıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsünde genç, deneyimli, alanlarında uzman akademik kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Lisansüstü düzeyde, 2004 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı altında “İç Mimarlık” ve “Çevre Tasarımı” tezli yüksek lisans programları eğitimi verilmektedir.

 

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İç Mimarlık alanında İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı derecesi verilir. 

Öğretim Dili

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Türkçe Programı'nın öğretim dili Türkçedir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı bir eğitim planına sahip Bölümde, 4 yıllık lisans programı ve kredi yükünü tamamlamak,40 işgünlük staj zorunluluğunu getirmek şartı bulunmaktadır. Lisans öğrenimi planlanırken problem odaklı bir eğitim programı uygulanmaktadır. Proje bazında birleştirilen aktif bir sistem olan bütünleşmiş yaklaşım benimsenmiştir.

Yerleşme Şartları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü  2015-16 eğitim öğretim yılından itibaren ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile TM 1 puanına göre öğrenci kabul etmektedir. Merkezî Yerleştirmede adaylar LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 
Program Kontenjan Puan Türü Taban Puan
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)  11 EA  358,30014
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) 73 EA 242,20203
       
       

 

Çift Anadal - Yandal

İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu’nun Nisan 2013’te almış olduğu karar çerçevesinde, İKÜ’deki tüm lisans programları arasında çift ana dal yapılabilmesi ilkesi benimsenmiştir. YÖK tarafından da desteklenen ve örnek gösterilen bu açılım kapsamında tüm bölümlerimiz arasındaki ortak müfredatların oluşturulmuş olup uygulamaya 2013-2014 akademik yılı güz yarıyılında başlanmıştır.
 

Staj

Öğrencilerin kurum dışında 40 işgünlük staj (büro,şantiye) yükünü tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrenciler, İçmimarlık Bölümü Staj Komisyonu'na konu ile ilgili müracaat ederek gerekli bilgileri ve staj yapılacak Kurum ile ilgili onayı  alabilmektedirler.

Yurtdışında staj imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, yurtdışında staj yapacakları Kurum ile kendi imkanlarıyla iletişim kurarak, onayı  Bölüm Erasmus Koordinatörü'nden almaktadır.Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS (%25 Seçmeli Alan Dersi, %75 Zorunlu Bölüm Dersi olmak üzere) ders yükünü tamamlamak  ve 40 işgünlük kurum dışı staj zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekmektedir.

Lİsans Programında yer alan ders yükünü tamamlayan bir öğrencinin mezuniyet koşulunu sağlayabilmesi için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını (G.N.O) elde etmesi gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

 

Bölümün anlaşmalı olduğu Üniversitelerin Listesi

Hochschule Ostwestfalen-Lippe​ - ALMANYA

https://www.hs-owl.de/

 

Hasselt University - BELÇİKA

https://www.uhasselt.be/en

 

University of Ecology-Management – POLONYA

http://eng.wseiz.pl/

 Programın koordinasyonu üniversitemizin Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi’sine bağlı Dışilişkiler Ofisi (eic.iku.edu.tr) tarafından yürütülmektedir.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Derya Adıgüzel Özbek

d.adiguzel@iku.edu.tr

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız genellikle, Özel Sektörde mimari-içmimari bürolarda , şantiyelerde, inşaat şirketlerinde çalışmaktadır.

 Yüksek Lisans öğrenimine Bölümümüzde, yurt içinde, yurt dışında  devam etmekte olan mezunlarımız bulunmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş

 
 
 
 
 

Lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz ilgili Bölümlerde Yüksek Lisans öğrenimine devam edebilmektedir.

Bölümde tezli İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Sunulan Olanaklar

Bölümümüzde uygulamalı dersler Tasarım Stüdyolarında yürütülmektedir. Bilgisayar dersleri, Bilgisayar Laboratuvarında uygulamalı olarak verilmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Maket Atölyesi'nde öğrencilerimiz maket çalışmalarını tamamlayabilmektedir.

Bölümümüzde ders veren öğretim elemanları mimar,içmimar ve endüstri ürünleri tasarımcısıdır. Bölümümüzdeki akademik kadro, 12 tam zamanlı öğretim üyesi, 7 ders saati ücretli öğretim elemanı, 2 üniversite içi diğer bölüm öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. 

Bölümümüzde ders veren öğretim elemanlarının isimleri aşağıda verilmektedir;

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Akademik Kadro
 
Prof. Dr. Rana Kutlu
 
• Prof. Dr. Gülay Usta
• Prof. Dr. Ayhan Usta*
• Prof. Dr. Havva Alkan Bala**
• Doç. Dr. Derya Adıgüzel Özbek
• Doç. Dr. Yasemin Erkan Yazıcı*
• Doç. Dr. Gamze Alptekin*
• Doç. Dr. Reyhan Uludağ Eraslan*
• Dr. Öğr. Üyesi Arzu Erçetin
• Dr. Öğr. Üyesi Bilge Şan Özbilen
• Dr. Öğr. Üyesi Aliye Rahşan Karabetça
• Dr. Öğr. Üyesi Elif Altın
• Dr. Öğr. Üyesi Ceren Göğüş*
• Öğr. Gör. Dr. Gamze Akbaş
• Öğr.Gör. Dr. Meltem Çetinel Ak
• Öğr. Gör.Tolga Erdem
• Öğr.Gör. Elif Gelmez
• Öğr. Gör. Yasemin Tuzlu Erol
• Öğr. Gör. Dr. Ali Kemal Terlemez**
• Öğr. Gör. Dr. Merve Güleryüz Çohadar**
• Öğr. Gör. Dr. Ece Kalaycıoğlu Özdemir**
• Öğr. Gör. Dr. Handan Güzelci**
• Öğr. Gör. Aysun Yıldız Karabay**
• Öğr. Gör. Sena Özeren Kurul**
• Öğr. Gör. Selen Suphiye Kandemir**
• Öğr. Gör. Gonca Arık Çalışkan**
• Öğr. Gör. Serdar Kızılcan**
• Öğr. Gör. Onur Koca**
• Öğr. Gör. Yasin Altıpat**
• Öğr. Gör. Selma Çiğdem**
• Öğr. Gör. Özlem Güven**
• Öğr. Gör. Şeyda Şen*
• Öğr. Gör. İpek Arıkan Bakır**
• Öğr. Gör. Büşra Uysal**
• Öğr. Gör. Tuba Üzümkesici Göksel**
• Öğr. Gör. Ali Derya Mutlu**
• Öğr. Gör. Manas Deniz Çelikbaş**
• Öğr. Gör. Ozan Yılmaz**
• Öğr. Gör. Zeynep Özgüven**
• Öğr. Gör.Esin Özkılıç**
• Öğr. Gör. Zahide Kavan**
• Öğr. Gör. Ezgi Yıldırım**
• Öğr. Gör. Zeynep Birgönül**
• Öğr. Gör. Kübra Elif Durgun**
• Öğr. Gör. Sevinç Ormancı**
• Öğr. Gör. Tuğba Taştan**
• Öğr. Gör. Çiğdem Karabağ**
• Öğr. Gör. Faruk Uyan**
• Öğr. Gör. Hakan Yılmazer**
• Öğr. Gör. Bilge Ekin İnan**
• Öğr. Gör. Barış Birtan Gündüz**
• Öğr. Gör. Selen Onur**
• Arş.Gör. Furkan Evliyaoğlu
• Arş.Gör. Armağan Gülhaş
• Arş.Gör. Kadir Yesir
• Arş.Gör. Esra Karaca
• Arş.Gör. Ufuk Yazıcı*
• Arş.Gör. Elif Çileli Umuç*
 
* Üniversitenin diğer bölümlerinden gelen öğretim elemanları
** Diğer üniversite ve kuruluşlardan gelen öğretim elemanları


Program Etkinlikleri

Bölümümüzde her dönem, İç Mimari Proje dersleri kapsamında yürütülen çalışmalar, "Öğrenci Sergisi" ana teması ile üniversitemizde sergilenmektedir. Aynı kapsamda, Üniversitemiz dışında da, 2013-2014 yılında, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile, ortaklaşa "Öğrenci Projeleri Sergisi" açılmıştır. 

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, ulusal/uluslararası platformlarda temsil edilmektedir. Öğretim elemanlarımız  ülkemizde açılan Mimari Proje Yarışmalarına katılmakta ve aldıkları derecelerle üniversitemizi mimari camiada, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektedirler. Yürütülen bilimsel araştırmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmakta, dergilerde yayınlanmaktdır.

İçmimarlık-Tasarım Klübü öğrenciler, Ülkemizde yapılan "içmimarlık Bölümü Öğrenci Buluşmaları'na etkin olarak katılmaktadır. Yıl boyunca çeşitli söyleşiler vb faaliyetler düzenlemişlerdir.

Bölümümüz geçmiş yıllarda, Istanbul Design Week Haftasına katılarak, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları ulusal ve uluslararası platformda dış paydaşlara tanıtmıştır.

Dış paydaş olarak İç Mimarlar Odası ile kurumsal iletişimimiz devam etmektedir. Sektör temsilcileri belirli aralıklarla, uygulamalı derslere davet edilmekte, bilgi paylaşımında bulunmakta, güncel uygulamaları anlatarak, ders içi Seminer vermektedir.

Bölümümüz her iki yılda bir İÇMEK İç Mimarlık Eğitimi Kongresi'ni düzenlemektedir. İlki Aralık 2012 yılında yapılan kongrenin dördüncüsü 7-8 Aralık 2017 tarihinde düzenlenmiştir. 2022'de İÇMEK Uluslararası kongresi düzenlenmiştir. Yine Aralık 2012 de, ülkemizde ilk defa İçmimarlık öğrencilerinin Bitirme Projelerinin yarıştığı MEKAN 2012 Ulusal Proje yarışma ve sergisi Bölümümüz tarafından düzenlenmiştir. MEKAN Ulusal Proje Yarışması geleneksel hale getirilerek  her yıl düzenlenmiştir.  Kongre ve yarışma kitapları basılarak kalıcı bir bellek oluşturulmaktadır.  MEKAN 2022 İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması'nın jüri değerlendirmesi 19 Ekim 2022 tarihinde yapılmış olup, kolokyum İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsü'nde yapılacaktır. 
 

İletişim Bilgileri

MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Rana KUTLU

Adres: Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156,İstanbul

e-mail:r.kutlu@iku.edu.tr

Tel: 0(212) 498 41 17

LİSANS PROGRAMI BOLOGNA KOORDİNATÖRÜ

Öğr.. Gör. Elif GELMEZ 

Arş. Gör. Kadir YESİR

 Arş. Gör. Esra KARACA

Tel:0 (212) 498 42 85

e-mail: e.gelmez@iku.edu.tr

            k.yesir@iku.edu.tr

            o.ilik@iku.edu.tr