Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı Programı Ana Sayfası

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İngiliz Dili Eğitimi Programı’nın amacı, öğretmen adaylarına yönelik İngilizce dil bilgisinin geliştirilmesi, yabancı dil öğretim yöntemleri ve dilbilim konularını kapsayan mesleki derslerle, adayların ilgi alanlarına giren ve kendilerini kültürel ve mesleki alanlarda yetiştirmelerini sağlayan seçmeli derslerden oluşan bir eğitim çerçevesi sunarak analitik, eleştirel ve iletişimsel beceriler oluşturmuş, bunları geliştiren ve uygulayabilen, bireysel değerleri gelişkin geleceğin öğretmenlerini eğitmektir. İngiliz Dili Eğitimi Programı,“Yaşam Boyu Öğrenme” anlayışına koşut bir biçimde, hem ülkemizde ve dünyadaki sosyo-kültürel dinamikleri gözlemleyebilen, hem de bu dinamiklerin doğurduğu sonuçlar doğrultusunda gerekli mesleki ve yaşantısal dönüşümleri gerçekleştiren bireyler ve öğretmenler yetiştirir.

Kuruluş

İngiliz Dili Eğitimi programı 2013 yılında kurulmuştur. Programımızda eğitim öğretim 2014-2015 akademik yılında başlamıştır.

Kazanılan Derece

 4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İngiliz Dili Eğitimi alanında Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

 İngilizce

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 55 öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirme’de adaylar İngiliz Dili Eğitimi Programı’na, DİL-1 puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. İngiliz Dili Eğitimi Programı’na yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

2020-2021 Yılı taban puanları başarı sıralamaları tabloda gösterilmiştir.

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Taban Puanı

Başarı Sırası

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

DİL

42

345,128

31591

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)

DİL

9

428,85843

9037

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)

DİL

4

325,22726

37716Çift Anadal - Yandal

 Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak İngiliz Dili Eğitimi Programı’nda Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemizin 2013-2014  Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren başarılı öğrencilerimiz çift anadal yapma olanağına sahiptir. (Yeterli Dil puanı (80) olması koşuluğu ile). Yeni yönerge ve koşullar için tıklayınız.


İngiliz Dili Eğitimi Programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere İngiliz Dili Eğitimi Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir. Ayrıca üniversitemizde sunulan Çift Anadal Programı kapsamında gereken şartları yerine getiren öğrencilerin tercih edecekleri herhangi bir bölümle çift anadal yapma ve ikinci bir diploma sahibi olma olanağı vardır.

Staj

İngiliz Dili Eğitimi Programı’nda kayıtlı öğrenciler, öğrenimleri boyunca Kültür Eğitim Kurumları’nda staj yapma hakkına sahiptirler. Staj yapılan kurumlar Fakültemizden tarafından belirlenirMezuniyet Koşulları

İngiliz Dili Eğitimi Programı’na kayıtlı olan öğrenciler, programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

İngiliz Dili Eğitimi Lisans Programı mezunlarımız, öncelikle Kültür Eğitim Kurumları’nda olmak üzere, ilköğretim, orta öğretim, lise ve üniversitelerin hazırlık bölümlerinde öğretmenlik yapabilirler. Mezunlarımız ayrıca elçiliklerde ve turizm sektöründe de çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

İngiliz Dili Eğitimi Programı’nın Yüksek Lisans ya da Doktora programları henüz yoktur.

Sunulan OlanaklarProgram Etkinlikleriİletişim Bilgileri

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

Dr.  Öğr. Üyesi Cem Özışık

Tel: 0212 498 43 52
E-mail: c.ozisik@iku.edu.tr
Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi

              Eğitim Fakültesi

              E5 Karayolu Üzeri   

              Bakırköy/34156 İstanbul Türkiye