Lisans
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
AİİT1001 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 Z 2/0/0 3
TÜR1001 Türk Dili 1 Z 3/0/0 5
MBE1001 Bilişim Teknolojileri Z 3/0/0 5
EMB0003 Eğitim Sosyolojisi Z 2/0/0 3
ELT1005 Yabancı Dil 1 İSPANYOLCA Z 2/0/0 3
ELT1001 Okuma Becerileri 1 Z 2/0/0 2
ELT1002 Yazma Becerileri Z 2/0/0 2
ELT1003 Dinleme ve Sesletim 1 Z 2/0/0 2
ELT1004 Sözlü İletişim Becerileri I Z 2/0/0 2
EMB0001 Eğitime Giriş Z 2/0/0 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
AKTS Kredi Toplamı 34
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ELT2006 Yabancı Dil 2 İspanyolca Z 2/0/0 3
TÜR2001 Türk Dili 2 Z 3/0/0 5
AİİT2001 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 Z 2/0/0 3
EMB0002 Eğitim Felsefesi Z 2/0/0 3
ELT2001 Okuma Becerileri 2 Z 2/0/0 2
ELT2002 Yazma Becerileri 2 Z 2/0/0 3
ELT2003 Dinleme ve Sesletim II Z 2/0/0 3
ELT2004 Sözlü İletişim Becerileri 2 Z 2/0/0 3
ELT2005 İngilizcenin Yapısı Z 2/0/0 2
EMB0004 Eğitim Psikolojisi Z 2/0/0 3
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
AKTS Kredi Toplamı 34
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EMB0007 Öğretim Teknolojileri Z 2/0/0 3
ELT3002 İngiliz Edebiyatı I Z 2/0/0 4
ELT3003 Dilbilim I Z 2/0/0 3
ELT3001 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları I Z 2/0/0 3
ELT3004 Eleştirel Okuma ve Yazma Z 2/0/0 3
EMB0008 Öğretim İlke ve Yöntemleri Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 11
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan MB,GK,AE kodlu derslerden üçü seçilmelidir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EMB0005 Türk Eğitim Tarihi Z 2/0/0 3
EMB0006 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Z 2/0/0 3
ELT 4001 İngilizce Öğretim Programları Z 2/0/0 3
ELT4002 İngiliz Edebiyatı Z 2/0/0 4
ELT4003 Dil Bilim 2 Z 2/0/0 3
ELT4004 Dil Edinimi Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 11
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan MB,GK,AE kodlu derslerden üçü seçilmelidir.
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ELT5001 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I Z 3/0/0 5
EMB0011 Eğitimde Ahlak ve Etik Z 2/0/0 3
ELT5002 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1 Z 3/0/0 5
ELT5003 Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 Z 2/0/0 3
EMB 0012 Sınıf Yönetimi Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 11
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan MB,GK,AE kodlu derslerden üçü seçilmelidir.
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ELT6001 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 Z 3/0/0 5
ELT6002 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi II Z 3/0/0 5
ELT6003 Dil ve Edebiyat Öğretimi II Z 2/0/0 3
EMB0009 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Z 2/0/0 3
EMB0010 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 11
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan MB,GK,AE kodlu derslerden üçü seçilmelidir.
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ELT 7001 Öğretmenlik Uygulaması 1 Z 2/6/0 10
ELT7002 İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme Z 3/0/0 3
EGK0008 Topluma Hizmet Uygulamaları Z 1/2/0 3
ELT7003 Çeviri Z 3/0/0 3
EMB 00014 Özel Eğitim Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan MB,AE kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
ELT8002 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama Z 3/0/0 4
EMB0013 Okullarda Rehberlik Z 2/0/0 3
ELT8001 Öğretmenlik Uygulaması 2 Z 2/6/0 15
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli Alan Dersleri havuzundan MB,AE kodlu derslerden ikisi seçilmelidir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
EGK0009 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele SA 2/0/0 3
EGK0010 Beslenme ve Sağlık SA 2/0/0 3
EGK0011 Bilim Tarihi ve Felsefesi SA 2/0/0 3
EGK0012 Bilim ve Araştırma Etiği SA 2/0/0 3
EGK0013 Ekonomi ve Girişimcilik SA 2/0/0 3
EGK0014 Geleneksel Türk El Sanatları SA 3/0/0 2
EGK0015 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi SA 2/0/0 3
EGK0016 İnsan İlişkileri ve İletişim SA 2/0/0 3
EGK0017 Kariyer Planlama ve Geliştirme SA 2/0/0 3
EGK0018 Kültür ve Dil SA 2/0/0 3
EGK0019 Medya Okuryazarlığı SA 2/0/0 3
EGK0020 Mesleki İngilizce SA 2/0/0 3
EGK0021 Sanat ve Estetik SA 2/0/0 3
EGK0022 Türk Halk Oyunları SA 2/0/0 3
EGK0023 Türk İşaret Dilleri SA 2/0/0 3
EGK0024 Türk Kültür Coğrafyası SA 2/0/0 3
EGK0025 Türk Musikisi SA 2/0/0 3
EGK0026 Türk SanatTarihi SA 2/0/0 3
ELT0001 Dil ve Toplum SA 2/0/0 4
ELT0002 Dünya İngilizceleri ve Kültür SA 2/0/0 4
ELT0003 Edim Bilimi ve Dil Öğretimi SA 2/0/0 4
ELT0004 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi SA 2/0/0 4
ELT0005 İngilizce Öğretiminde Drama SA 2/0/0 4
ELT0006 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı SA 2/0/0 4
ELT0007 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar SA 2/0/0 4
ELT0008 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi SA 2/0/0 4
ELT0009 Kitle İletişiminde İngilizce SA 2/0/0 4
ELT0010 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi SA 2/0/0 4
ELT0011 Sosyodilbilim ve Dilöğretimi SA 2/0/0 4
ELT0012 Söylem Çözümlemesi ve Dİl Öğretimi SA 2/0/0 4
ELT0013 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi SA 2/0/0 4
EMB0015 Açık ve Uzaktan Öğrenme SA 2/0/0 4
EMB0016 Çocuk Psikolojisi SA 2/0/0 4
EMB0017 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu SA 2/0/0 4
EMB0018 Eğitim Hukuku SA 2/0/0 4
EMB0019 Eğitim Antropolojisi SA 2/0/0 4
EMB0020 Eğitim Tarihi SA 2/0/0 4
EMB0021 Eğitimde Drama SA 2/0/0 4
EMB0022 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler SA 2/0/0 4
EMB0023 Eğitimde Program Geliştirme SA 2/0/0 4
EMB0024 Eğitimde Proje Hazırlama SA 2/0/0 4
EMB0025 Eleştirel ve Analitik Düşünme SA 2/0/0 4
EMB0026 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi SA 2/0/0 4
EMB0027 Kapsayıcı Eğitim SA 2/0/0 4
EMB0028 Karakter ve Değer Eğitimi SA 2/0/0 4
EMB0029 Karşılaştırmalı Eğitim SA 2/0/0 4
EMB0030 Mikro Öğretim SA 2/0/0 4
EMB0031 Müze Eğitimi SA 2/0/0 4
EMB0032 Okul Dışı Öğrenme Ortamları SA 2/0/0 4
EMB0033 Öğrenme Güçlüğü SA 2/0/0 4
EMB0033 Öğrenme Güçlüğü SA 2/0/0 4
EMB0034 Öğretimi Bireysellleştirme ve Uyarlama SA 2/0/0 4
EMB0035 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim SA 2/0/0 4
EMB0036 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme SA 2/0/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4