Lisans
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Özel Eğitim Bölümü Programı Ana Sayfası

Özel Eğitim Bölümü

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Özel eğitim öğretmenliği programının amacı, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin diğer bireyler gibi bağımsız, sosyal yaşamda aktif ve üretken olmalarını sağlamayı hedefleyen, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmektir. Ayrıca program, özel gereksinimli bireylerin eğitimleri alanında akademik bilgi üretmeyi ve uygulamayı da hedeflemektedir. Özetlenirse programın amacı, özel gereksinimli bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek özel eğitim öğretmenlerini yetiştirmektir.

Kuruluş

 Özel Eğitim Bölümü 2019 yılında kurulmuş, 2022-2023 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

4 yıllık planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Özel Eğitim Öğretmenliği alanında Lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

 

Bölümümüzün öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

 

Yerleşme Şartları

 

Lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile X öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’na SÖZ puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’na yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Çift Anadal - Yandal

 

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’nda Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemizin 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılından itibaren başarılı öğrencilerimiz istedikleri herhangi bir programda Çift Anadal yapma olanağına sahiptir. Yeni yönerge ve koşullar için tıklayınız.


Özel Eğitim Öğretmenliği Programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir. Ayrıca üniversitemizde sunulan Çift Anadal Programı kapsamında gereken şartları yerine getiren öğrencilerin tercih edecekleri herhangi bir bölümle Çift Anadal yapma ve ikinci bir diploma sahibi olma olanağı vardır.

Staj

 

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’nda kayıtlı öğrencilerimiz lisans müfredatında yer alan Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi özel eğitim kurumlarında uygulama deneyimi edinirler.Mezuniyet Koşulları

Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’na kayıtlı olan öğrenciler, programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Uluslararası İşbirliği

 Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

  Özel Eğitim Öğretmenlerinin istihdamı, eğitimin birçok alanında mümkün olmaktadır. Sözkonusu alanlar şöyle sıralanabilir.

1.      Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı;

a.       Resmi ve Özel İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında,

b.      Özel Eğitim Okullarında,

c.       Eğitim ve Uygulama Okullarında,

d.      İş Okullarında ve Eğitim Merkezlerinde,

e.       Rehabilitasyon Merkezlerinde,

f.        Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde
Resmi ve özel okullarda öğretmenlik, müdür ve müdür yardımcılığı gibi görevler üstlenebilmekte ya da kendi alanlarında müfettişlik yapabilmektedirler.

2.      Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na (AÇSHB)bağlı;
Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

 Özel Eğitim Bölümü’nün henüz yüksek lisans ve doktora programları bulunmamaktadır

Öğrencilerimiz Özel Eğitim Bölümü lisan eğitimini tamamladığında özel eğitim alanında yüksek lisans, doktora programlarına başvurabilirler

Programımız dört yıllık lisan eğitimini tamamlayıp ilk mezunlarını verdiği yıldan itibaren T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Özel Eğitim Bölümü altında Zihin ve Otizm Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları açılması planlanmaktadır.

Sunulan Olanaklar

Özel Eğitim Bölümü olarak ERASMUS programı kapsamında aşağıdaki üniversitelerle halihazırda antlaşmalarımız bulunmakta ve öğrenci gönderimi yapılmaktadır. University of Hradec Králové - ÇEKYA Palacký University Olomouc - ÇEKYA Queen Maud University College - NORVEÇ. Ayrıca Eğitim Fakültesi öğrencileri, üniversitenin diğer bölümlerinin Çift Anadal programına katılma imkanına sahiptir.

Program Etkinlikleri

 Özel Eğitim Bölümü lisans öğrencileri, çeşitli derslerde hazırladıkları ürünleri sergi, toplantı ve konferanslar aracılığıyla paylaşımda bulunma fırsatı elde etmektedirler. Bölümümüz önderliğinde alan uzmanlarının katıldığı konferans ve seminerler yürütülmekte; öğrencilerimizin bu etkinliklerde görevlendirilmelerine fırsat sağlanmaktadır.

İletişim Bilgileri

Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu OZEN

Tel :0 212 498 41 79

E-posta: a.ozen@iku.edu.tr

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Basın Ekspres Yerleşkesi Halkalı Merkez Mahallesi, Bası Ekspres Cad. No: 11, 34303 Küçükçekmece/İstanbul