Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Beslenme ve Diyetetik Programı Ana Sayfası

Beslenme ve Diyetetik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Beslenme ve diyet alanında toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve beslenme konusunda toplumsal bilincin oluşturulması için çözüm yolları öneren, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için diyet programlarını hazırlayan, bilimsel verileri pratik diyet önerilerine çeviren, bireysel olarak hasta ve sağlıklı kişilerin beslenme sıklık ve şekillerini belirleyip öneren, toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda beslenme açısından sağlığa uygunluğu sağlayan, teknolojiyi yakından takip ederek aktif olarak kullanabilen, mesleki ve etik değerlere sahip meslek elemanları yetiştirmektir.  Bu bölümden mezun olan kişilere 'Diyetisyen' ünvanı verilir.

Kuruluş

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün kuruluşu İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu'nun 09 Mart 2017 tarihli toplantısında oy birliği ile kararlaştırılmış, Yükseköğretim Kurulunun 05 Nisan 2017 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü kurulmuştur. 

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Beslenme ve Diyetetik alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili


Bölümümüzün öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

 
Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Beslenme ve Diyetetik Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı ile 50 (Elli) öğrenci alınır.Beslenme ve Diyetetik Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 


Çift Anadal - Yandal

İstanbul Kültür Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, üniversitemizin tüm bölümleri ile yandal ve ÇAP yapma olanağına sahiptirler. 

Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.

Staj

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri ilgi duydukları ve ileride çalışmak istedikleri alanları tanımak ve tecrübe edinmek amacı ile bölümümüzün oluşturmuş olduğu staj havuzu içerisindeki kurumlarda staj koordinatörünün önerilerini de dikkate alarak zorunlu stajlarını gerçekleştirmektedirler. Mezuniyet Koşulları

 Programda mevcut olan ulusal 216 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun olanlar, pek çok farklı sektörde ve farklı uzmanlık alanlarıyla ilgili sektörlerde çalışabilmektedirler. Bu alanlardan bazıları;


-Sağlık Merkezleri, hastaneler

-Klinikler

-Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezleri

-Eğitim Kurumları

-Anaokulları

-Sosyal Hizmetler Alanı

-İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Firmaları

-Araştırma Merkezleri

-Diyaliz Merkezleri

-Huzurevleri

-Spor merkezleri

-Toplu beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşlar

Üst Derece Programlara Geçiş

Beslenme ve Diyetetik Lisans programına ön lisans programlarından dikey geçiş olanağı bulunmaktadır.
Lisans programlarından yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yapabilmek için uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilmiştir.
Bölüm mezunları aynı zamanda kendi alanları ile ilgili olarak yurt içi/dışında yer alan üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapabilirler.


Sunulan Olanaklar

Beslenme ve Diyetetik bölümünde tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman üç (3) doktor öğretim üyesi ve iki (2) araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca sunulan ders içeriğini arttırmak amacı ile çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan öğretim üyeleri tarafından da dersler verilmektedir. 
Bölümümüzde tam donanımlı, iki(2) seminer-toplantı odası, altı(6) ofis ve öğrenci laboratuvar uygulamaları için kullanılan beş(5) öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.


Program Etkinlikleri

 Etkinlik ve haberlerle ilgili duyurulara https://bd.iku.edu.tr/tr/beslenme-diyetetik adresinden ulaşabilirsiniz

İletişim Bilgileri

Adres: E5 Karayolu Üzeri, No: 22, İKÜ Şirinevler Kampüsü, Pk: 34510, Şirinevler, İstanbul, Türkiye

Web: www.iku.edu.tr/7/1695/beslenme-ve-diyetetik.html88