Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret (İngilizce)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası Ticaret (İngilizce) Programı Ana Sayfası

Uluslararası Ticaret (İngilizce)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümünün amacı, ülkemiz ekonomi politikası hedeflerine uygun kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası alanda rekabet gücünü arttırıcı nitelikli uzman kadroların yetiştirilmesidir.

Küreselleşme sürecinde, ekonomik entegrasyonların yoğunlaştığı ve rekabet şartlarının ağırlaştığı ortamda uluslararası finansman konuları büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Ülkemizin ve Türk şirketlerinin bu rekabet ortamında, dünya ekonomisi içinde yerini alabilmesi, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi kadar, uluslararası ticaret ve finansman alanlarında yetişmiş uzman kişilerce yönetilen şirketlerin varlığına bağlıdır. Türkiye’nin yeni dış pazarlara girebilmesi ve rekabet gücünü arttırabilmesi, uluslararası ticaret ve finansman bilgileri ile donatılmış, eğitimli, en az iki yabancı dil bilen nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine bağlıdır. Belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla gerek öğretim programlarının hazırlanmasında, gerekse mezun olacak öğrencilerin iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri için kurumsal ve pratik bilgiler bir bütünlük içinde dikkate alınmıştır.
 
 

Program Hedefi

Programın hedefi, öğrencilerin uluslararası ticaretin karmaşıklığını anlamalarını sağlamak ve küresel pazarlarda başarılı olmaları için onlara gerekli becerileri kazandırmaktır. Programın temel hedefleri aşağıdaki gibi sayılabilmektedir:

•Öğrencilere uluslararası ticaretin temel kavramları, süreçleri ve düzenlemeleri hakkında bilgi vererek küresel pazarlarda ticaret yapmanın gerektirdiği becerilerin anlaşılmasının sağlanması.

•Öğrencilere finansal analiz teknikleri ve uluslararası finansmanın temel prensipleri hakkında bilgi vererek uluslararası ticarette karşılaşılan finansal riskleri tanımlamak ve yönetmek için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

•Öğrencilerin farklı kültürlerle iş yapma ve uluslararası pazarlarda rekabet etme becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Böylece öğrencilerin küresel pazarlarda başarılı olabilmeleri için kültürel ve dil engellerini aşmaları sağlanmaktadır.

•Öğrencilerin iş dünyasında başarılı olmaları için kritik öneme sahip olan ve ekip çalışmasını, müşteri ilişkilerini ve uluslararası iş ortaklarıyla etkili iletişimi içeren etkili iletişim becerileri ve liderlik yeteneklerinin onlara kazandırılması.

•Öğrencilere teknolojik gelişmeleri takip etme ve bunları uluslararası ticaret ve finansman alanında nasıl kullanacaklarını anlama fırsatı vermektir. Bu doğrultuda veri analizi, yapay zeka ve dijital ticaret gibi konularla öğrenciler desteklenmektedir.

 

Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilerimizin küresel pazarlarda rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak için çeşitli dersler, teknik gezi ve staj fırsatları sunulmaktadır. Bu şekilde, öğrencilerimizin uluslararası ticaret ve finansman alanında başarılı bir kariyere sahip olmalarını desteklenmektedir.Kuruluş

Uluslararası Ticaret Bölümü, Prof.Dr. Durmuş Dündar tarafından, 2012 yılında üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Ataköy Yerleşkesi’nde kurulmuştur ve  2012-2013 Akademik Yılı başında, eğitime başlanmıştır. Bölümümüz ilk lisans programı mezunlarını 2015-2016 Akademik Yılı’nda vermiştir.

Kazanılan Derece

Eğitim planında yer alan dersleri ve toplam 240 AKTS'yi başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar

Öğretim Dili

Öğretim dili İngilizcedir.

İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Çince ve İspanyolca’dan oluşan yabancı dil dersleri 8 dönem içerisinde 

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

Uluslararası Ticaret ve Finansman Programına, her sene belirlenen sayıda, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.


aday.iku.edu.tr/tr/kontenjan-ve-puanlar 

universkop.com/lisans-taban-puanlari-siralamalari/

Ayrıca Uluslararası Ticaret ve Finansman Programına, İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt kabul yönergesi İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt kabul yönergesi uyarınca yabancı uyruklu öğrenci de alınmaktadır. Uluslararaıs Ticaret Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 

Çift Anadal - Yandal

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’nde lisans öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemiz içinde bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer bölümlerden birinde eşzamanlı olarak ikinci lisans/önlisans eğitimlerini alabilmektedirler. Çift Anadal Programı'nı başarı ile bitirip iki lisans/önlisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı lisans / önlisans diploması verilir.

 

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren üniversitemiz genelindeki bölümlerimizle Özelleştirilmiş ÇAP Programı kapsamında Çift Anadal Programı uygulanmaya başlanmıştır.

 Öğrencilerimiz, öğrenimleri boyunca, asıl bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans/önlisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Anadal programı ile birlikte yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize bir lisans / önlisans diploması ile birlikte bir yandal lisans / önlisans sertifikası verilir.

2013-2014 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren üniversitemiz genelindeki bölümlerimizle yandal programı uygulanmaya başlanmıştır.

Staj

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır ancak gönüllü staj başvuruları bölüm başkanlığı tarafından desteklenmektedir.Mezuniyet Koşulları

Eğitim planında yer alan dersleri ve toplam 240 AKTS'yi başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus programı, Avrupa yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bölüm öğrencileri 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3–12 ay arasında) dönemliğine anlaşmalı bir Avrupa ülkesi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dâhilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahiptirler.

Daha ayrıntılı bilgi için bölüm ERASMUS sayfamızı ziyaret ediniz

İletişim Bilgileri:


Erasmus Bölüm Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Didem Kayalıdereden

Email: d.kayalidereden@iku.edu.tr

Tel: +90 212 498 46 27Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız, Akademik Personel olarak üniversitelerde, Uluslararası Ticaret Uzmanı olarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklar'ında; özel şirketlerde, çokuluslu şirketlerde, bankalar ve finans kuruluşlarında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ikinci aşama derecesine (yüksek lisans) veya doğrudan entegre üçüncü aşama (doktora) programlarına başvurabilirler.

Sunulan Olanaklar

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Küçükçekmece Yerleşkesi’nde eğitim vermekte olup alt yapı ve laboratuvar imkânları şöyledir: Bölümde 1 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi Doktor, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm çalışanlarının araştırma alanları Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında geniş yelpazeye dağılmıştır. Bölüm hem eğitim hem araştırma için kullanılmak üzere Bilgisayar Laboratuvarına sahiptir.

Program Etkinlikleri

 Program Etkinlikleri için tıklayınız.

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı

Doç Dr. Nebile Korucu Gümüşoğlu

Tel: +90 212 498 41 02

Email: n.gumusoglu@iku.edu.tr

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç Dr. Çiğdem Kaya

Tel: +90 212 498 44 08

Email: cigdem.kaya@iku.edu.tr