Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme *
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme * Programı Ana Sayfası

İşletme *

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Hızla değişen ve rekabetin yoğun olduğu iş hayatında, teori ve pratiği özümseyerek   yeni bilgiler üretebilen, stratejik düşünebilen, ve inisiyatif alabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda İşletme Lisans Programı’nın esas amacı, öğrencilerine bugünün ve yarının gereksinimlerini anlamasına yardımcı olan vizyoner bir bakış açısı kazandırmak, iş hayatında liderlik özelliklerine sahip olan üst düzey yönetici adayları ve ekonomik hayatta önemli bir role sahip olan özgür ruhlu girişimciler yaratabilmektir. İşletme Lisans Programı öğrencileri, işletme alanındaki en güncel bilgiler ile yetişirken, bir yandan sunulmuş olan zengin ders içeriğiyle istedikleri alanlarda kendilerini yetiştirme olanağına sahip olmaktadır. İşletme Bölümü, işletme alanı ile sınırlı kalmayıp disiplinlerarası farklı alanları kapsayan bir perspektifle hem uygulamaya yönelik hem de ulusal ve uluslararası seviyede bilgi birikimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

İşletme Bölümü, kendisi ve toplum için iş planı geliştirebilen ve iş kurabilen, yönetme ve liderlik özelliğine sahip; stratejik düşünebilen, vizyoner ruha sahip girişimciler yetiştirebilen, mesleği ile ilgili önemli trendleri ve teknolojileri takip eden, temel düzeyde işletmecilik bilgilerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, insana saygı duyan, toplumsal sorumluluğa sahip ve sosyal konularda duyarlı bireyler yetiştirmek bir diğer hedefidir.

 

İşletme İngilizce Lisans Programının program eğitim amaçları aşağıdakilerden oluşmaktadır;

PEA-1: İş hayatının gereksinim duyduğu muhasebe, denetim, finans, pazarlama, üretim yönetimi, insan kaynakları, sayısal yöntemler, girişimcilik ve bilgi işlem alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi düzeyi yüksek, teori ile pratiği birleştirebilen mezunlar yetiştirmek,

PEA-2: İşletme biliminin gerektirdiği bilgilerle donanmış, sorumluluk alabilen, her ortamda iletişim kurabilen, sorgulayan, görüşlerini savunabilen, çağdaş, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilen, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler yetiştirmek,

PEA-3: Evrensel değerler ve etik ilkeler ışığında çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri aracılığıyla öğrencilerin işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olacak bir eğitim ortamı sağlamak,

 

PEA-4: Sürdürülebilir bir eğitim anlayışıyla öğrencilerin sürdürülebilirlik konusunda gerekli bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olacak bir eğitim ortamı sağlamak.Kuruluş

15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, Dekan Prof. Dr. Senih Aşan yönetiminde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ve İşletme Bölümünü kurarak ilk öğrencilerini 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde almıştır. 1997 yılında Şirinevler Yerleşkesi Ana Bina’da faaliyete başlayan bölüm, artan öğrenci sayısı ile birlikte 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Ataköy Yerleşkesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir. İşletme Bölümü, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından itibaren İşletme alanında, 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren ise Kalite ve Üretim Yönetimi alanında Yüksek Lisans düzeyinde eğitim vermektedir. 2000-2001 eğitim-öğretim yılı itibariyle İngilizce program dahilinde eğitim vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere İşletme alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

İşletme (İngilizce) Programımızın öğretim dili İngilizce'dir ve yabancı dil hazırlık sınıfı isteğe bağlı okutulmaktadır. Bu bölüme kayıt yaptıran öğrenciler Üniversite tarafından verilen İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilir veya İngilizce yeterliklerini gösteren belgelerle başvuruda bulunabilirler. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puan veya düzeyin altında kalamayanların İngilizce Hazırlık Okuluna devam etmeleri gerekmektedir. Bir akademik yılın sonunda İngilizce yeterlilik kriterlerini karşılayan öğrenciler birinci sınıfa devam edebilirler.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Bölümümüze Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından belirlenen kriterler kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS Eşit Ağırlık puanları kapsamında öğrencilerimiz kayıt yaptırabilmektedir.

 

Çift Anadal - Yandal

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak İşletme Lisans programında Anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler ve İktisat bölümlerinin lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Bu Eğitim-Öğretim programına, “Yandal Programı” denir. İşletme Lisans programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize İşletme Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.

İşletme Lisans programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, öğrenimlerinin belirli sürelerinde yapılan başvuruların değerlendirme sonucuna göre İktisat, Matematik-Bilgisayar ve Endüstri Mühensiliği vb. bölümlerinden birinde lisans öğrenimlerini aynı zamanda gerçekleştirebilirler. Çift Anadal programını başarı ile bitirip, okuduğu iki bölümünde lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı Lisans Diploması verilir.

Staj

İşletme Bölümünde staj zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak dileyen öğrencilerimize staj olanakları konusunda yardımcı olmaktayız. Mezuniyet Koşulları

İşletme Lisans programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Yunanistan, Almanya, Avusturya, Danimarka, Macaristan, Slovakya, İsveç, Hollanda, İtalya, İspanya, İsviçre, Romanya, Estonya, Litvanya, Letonya, Fransa ve Polonya’daki 35 üniversite ile karşılıklı Erasmus anlaşmalarımız mevcuttur. 2004 yılından beri bölümümüz, öğrencilerimizin Erasmus Programı ile Avrupa üniversitelerinde bir ya da iki yarıyıl geçirmelerini sağlamada öncü bir rol üstlenmiştir. Gerek gelen - giden öğrenci sayıları gerekse öğretim üyesi hareketliliği açısından bölümümüz üniversitemizdeki en faal bölümüdür.

Mezunların İstihdam Profilleri

İşletme Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe (turizm, finans, sağlık, yiyecek vb) yer alan çeşitli işletmelere kadar uzanan bir yelpazede
• Pazarlama - satış
• Para ve sermaye piyasaları
• Bankacılık-Sigortacılık
• Finansman
• Uluslararası ticaret (ithalat-ihracat)
• Satınalma
• Muhasebe - Mali müşavirlik
• Halkla ilişkiler
• Üretim planlama
• Yönetim danışmanlığı
• İnsan kaynakları yönetimi
• Gümrük
alanlarında yönetim kademelerinde çalışabilirler.
Ayrıca işletme öğretimi; kendi işinizi kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler de yetiştirmektedir. Buna ek olarak araştırmacı ruha sahip mezunlarımız için lisansüstü çalışmaları tamamlamak suretiyle üniversitelerin akademik kadrolarında da yer almak mümkündür.

Üst Derece Programlara Geçiş

İşletme Bölümü, “İşletme” ,"Kalite-Üretim Yönetimi” ve "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanlarında tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı yüksek lisans programı dahilinde lisansüstü öğretimi sağlamaktadır.

 www.enstitu.iku.edu.tr

Güz ve bahar dönemlerinde öğrenci kayıtları yapılmakta olup, burs imkanı da tanınmaktadır. 

Sunulan Olanaklar

Akademik Danışmanlık Sistemi, İşletme Bölümü’nün güçlü olduğu yönlerinin başında gelmektedir. Öğrencinin bölüme kaydını yaptırması ile atanan Akademik danışman, öğrenciyi mezuniyetinin sonuna kadar çeşitli aşamalarda takip eder. Öğrencinin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmesi, ders seçimi, yandal ve çift anadal programlarına yönlendirilmesi ve üniversiteye uyumunun sağlanması süreçlerinde öğrenciye destek olurlar.

Program Etkinlikleri

İşletme Bölümünün tüm etkinlikleri için tıklayınız.https://www.iku.edu.tr

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Murat Taha BİLİŞİK
Tel:+90 212 498 44 25
Email: m.bilisik@iku.edu.tr
 

Tel: +90 212 498 44 00
Faks: +90 212 465 82 98
Eposta: iibf@iku.edu.tr