Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme *
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme * Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İşletme problemlerine uygular.
PÇ-2İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinler ile (ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler vb.) ilişkili temel bilgileri tanımlar ve işletme alanında bu bilgileri ilişkilendirir.
PÇ-3İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış vb.) temel bilgileri açıklar, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları yorumlar.
PÇ-4İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirler ve uygular.
PÇ-5İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlar, değerlendirir; sorunları tanımlama, modelleme ve yorum yaparak çözümler.
PÇ-6Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir sürecin her aşamasını tasarlar ve değerlendirir.
PÇ-7İşletme alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerilerini geliştirir.
PÇ-8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi oluşturur.
PÇ-9Mesleki ve etik sorumluluk bilincini göz önünde bulundurur.
PÇ-10Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi geliştirir; en az bir yabancı dil bilgisi kazanır.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
FEAA1003          
COM1001          
FEAA1004          
FEAA1011          
COM2001          
FEAA1007          
FEAA1009          
BUS3001          
FEAA1006          
FEAA1010          
BUS4003          
BUS4002          
BUS5001          
BUS2002          
BUS5004          
BUS5003          
BUS3002          
BUS6002          
BUS6004          
BUS7002          
FEAA0038          
FEAA0034          
BUS0010          
BUS0025          
FEAA0002          
FEAA0004          
FEAA0051          
MCB3001          
MCB3002          
BUS0040          
BUS0042          
BUS8002          
FEAA1005          
BUS1001          
BUS2001          
FEAA1008          
FEAA1002          
BUS0017          
FEAA0064          
FEAA0062          
FEAA0009          
BUS6003          
FEAA0018          
BUS0032          
FEAA0069          
BUS0041          
BUS0057          
BUS0011          
BUS0002          
FEAA0029          
FEAA0003          
FEAA0045          
BUS0047          
FEAA0035          
FEAA0065          
BUS0035          
BUS0026          
BUS0056          
BUS0036          
BUS0023          
BUS0009          
FEAA0005          
FEAA0027          
BUS0029          
BUS0018          
FEAA0075          
FEAA0032          
FEAA0068          
BUS0019          
FEAA0050          
FEAA0039          
FEAA0047          
FEAA0023          
BUS0055          
FEAA0086          
FEAA0046          
BUS0046          
BUS0049          
BUS0020          
BUS0033          
FEAA0080          
FEAA0074          
BUS0038          
FEAA0053          
FEAA0010          
FEAA0082          
BUS0027          
FEAA0006          
FEAA0063          
BUS0053          
BUS0039          
FEAA0084          
FEAA0077          
BUS0115          
BUS0054          
BUS0051          
FEAA1001          
FEAA0081          
BUS0086          
FEAA0013          
BUS0005          
FEAA0055          
BUS0104          
FEAA0089          
BUS0028          
BUS0073          
FEAA0032          
FEAA0067          
FEAA0019           
FEAA0093          
BUS0048          
FEAA0022