Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Çizgi Film ve Animasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Çizgi Film ve Animasyon Programı Ana Sayfası

Çizgi Film ve Animasyon

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

   “Çizgi Film ve Animasyon” Bölümü; bilişim ve iletişim sektörünün, reklam ajanslarının, kurumsal iletişim departmanlarının her biriminde hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, etik değerlere bağlı, dünyada ve ülkesinde olan gelişmelerin farkında olan ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmış “Çizgi Film ve Animasyon Sanatçıları” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

   Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, öğrencileri Çizgi Film ve Animasyon sinemasının tarihsel gelişimi ve klasik animasyon teknikleri hakkında kapsamlı bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Pratik örnekler ve öğrenci uygulamaları aracılığıyla, bu teknikleri anlamalarını ve analiz etmelerini pekiştirir. Dört yıl boyunca öğrenciler çizgi film, cut-out, stop motion, kolaj, pikselleme, gölge, nesne ve bilgisayar animasyonunun temellerini kavrarlar. Ayrıca sinema dili, temel sanat, iletişim, sanat tarihi, fotoğraf, desen, film müziği, ses, efekt ve anlatı konularında da eğitim alırlar. Eğitim, 2D ve 3D animasyon film yapımına kadar uzanır. Öğrenciler, ilgili bölümlerden aldıkları derslerle eğitimlerini zenginleştirmektedir. Atölye çalışmaları ve projeler, kısa filmler ve bir mezuniyet projesiyle sonuçlanır. Değişim programları, uluslararası deneyim ve Çift Anadal Programı aracılığıyla ikinci bir diploma şansı sunar. Öğrencileri ilgili bölüm derslerine kayıt olmaya teşvik etmek, multidisipliner anlayışı teşvik ederek görsel-işitsel sektöre katkılarını arttırması hedeflenmektedir.


Kuruluş

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 22 Mayıs 2001 tarih ve 24409 sayılı Resmi Gazete’de çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile açılmıştır. Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2016 yılında yılında kurulan   Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren YKS-AYT puanıyla öğrenci almaktadır.

 
Kazanılan Derece

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Toplam 240 AKTS (ECTS) ile mezun olurlar.


Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçe'dir. İsteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı okunabilmektedir. 

Çalışma Şekli

 Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'ne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 59  öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'ne, YKS-AYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

İKU / Çizgi Film ve Animasyon Bölümü

Burslu

%50 indirimli

Ücretli

2023 yılı Kontenjan

8

43

8

2023 Taban Başarı Sırası

13.007

-

501.295

 

Çift Anadal - Yandal

 

Çift Anadal ve Yandal Programları  için :

2018 yılı ve öncesi için : Yetenek sınavı ile öğrenci alan ikinci anadal programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında  da başarılı olma şartı aranır.

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nde lisans öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemiz içinde bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer bölümlerden birinde eşzamanlı olarak ikinci lisans eğitimlerini alabilmektedirler. Çift Anadal Programı'nı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı lisans diploması verilir.

 

YANDAL PROGRAMI

Öğrencilerimiz, öğrenimleri boyunca, asıl bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde, toplam Yan dal  Mezuniyet AKTS Kredisi: 40  kredidir. Anadal programı ile birlikte yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize bir lisans diploması ile birlikte bir yandal lisans sertifikası verilir.

 

Çift Anadal  ve Yandal Programlarının Esaslarına İlişkin Yönerge 

Staj

Öğrencilerin kurum dışında 40 iş günlük staj yükünü tamamlamaları gerekmektedir.Mezuniyet Koşulları

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nde öğrenciler mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmekle yükümlüdürler. Toplam 240 AKTS(ECTS) ile mezun olmaktadırlar.


Uluslararası İşbirliği

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri Erasmus  programının olanaklarından yararlanabilmektedir. Diğer üniversitelerle yapılmış olan iş birlikleri ile öğrencilerimizin yeni kültürleri tanımalarına ve farklı bakış açıları kazanmalarına olanak sağlayacaktır. 

uib.iku.edu.tr/tr/degisim-programlari/partner-universiteleri

Mezunların İstihdam Profilleri

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunları, reklam ajanslarında, multimedya şirketlerinde, televizyon kanallarında ve post-prodüksiyon şirketlerinde/stüdyolarında İllüstratör, Grafik Tasarımcı, Animasyon Sanatçısı, Storyboard Sanatçısı, Konsept Sanatçısı, Akademisyen, Video/Editing Operatörü, Yapımcı, Özel Efekt Operatörü, 2D ve 3D Modelleme Uzmanı, Oyun Tasarımcısı, Animasyon Film Eleştirmeni, Eğitmen ve Karakter Tasarımcısı olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlara Geçiş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nden başarı ile mezun olan öğrenciler, alanlarıyla ilgili herhangi bir kurumda yüksek lisans ve doktora yapma hakkına sahiptirler. 

Sunulan Olanaklar

Bölümümüzde öğrencilerimiz teorik destekli büyük bir yüzdesi uygulama dersleri ağırlıklı olan müfredatıyla bölüm hakkında genel kapsamda bir eğitim alacaklardır. “Çizgi Film ve Animasyon Lisans Programı’nda öğrencilerin çalışma alanlarını öğretim elemanlarıyla tanımaları sağlanacak, bu bağlamda akademik çalışmalar, sektörden gelen öğretim elemanlarıyla desteklenecektir. Çizgi Film ve Animasyon sektöründe konusunda ulusal ya da uluslararası olmak üzere uzman, yetkin, etkili/bilgili genç ve dinamik elemanlara gereksinim duyulmaktadır.

 

Çizgi Film ve Animasyon alanındaki kurumların, kuruluşların gereksinimi her geçen gün artan ölçüde devam etmektedir. Eksikliği duyulan, çok yönlü yetişmiş teknoloji uzmanı, yaratıcı/üretici özelliğini bir arada taşıyan, bilimsel ve uygulamalı bilgiyle donatılmış öğrenciler “Çizgi Film ve Animasyon Lisans Programı” aracılığıyla yetiştirilecektir. Programın öğrencileri bu alandaki boşluğu dolduracak biçimde iletişim, sanat, tasarım kültürü, teknoloji ve dijital medya formasyonlarıyla donatılacak; böylece mezunlar Çizgi Film ve Animasyon alanında iş olanağı bulabileceklerdir.


Program Etkinlikleri

Yıl içerisinde teknik gezi, sergi, konferans, söyleşi,atölye, IKÜ Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübu (ikuotg),  IKÜ Çizgi Film ve Animasyon Kulübü (ikucfa) etkinlikleri, Ulusal yada Uluslararası animasyon kategorisinde film festivallerine katılım gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 

İletişim Bilgileri


 
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜM BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Göknur Sözüneri

g.sozuneri @iku.edu.tr

Adres: Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156,İstanbul

Tel: 0(212) 498 48 22