Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Çizgi Film ve Animasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Çizgi Film ve Animasyon Programı Ana Sayfası

Çizgi Film ve Animasyon

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 “Çizgi Film ve Animasyon” Bölümü; bilişim ve iletişim sektörünün, reklam ajanslarının, kurumsal iletişim departmanlarının her biriminde hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, etik değerlere bağlı, dünya ve özellikle de ülke gerçeklerinin farkında olan ve yaşam boyu öğrenmenin önemine inanmış Çizgi Film ve Animasyon Sanatçıları” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 


Kuruluş

İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 22 Mayıs 2001 tarih ve 24409 sayılı Resmi Gazete’de çıkan Kanun Hükmünde Kararname ile açılmıştır. 

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılından itibaren YKS-AYT puanıyla öğrenci almaktadır.
Kazanılan Derece

 Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Diploması

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

 Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'ne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 40 öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'ne, YKS-AYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Çift Anadal - Yandal

 

Çift Anadal ve Yandal Programları  için :

2018 yılı ve öncesi için : Yetenek sınavı ile öğrenci alan ikinci anadal programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında  da başarılı olma şartı aranır.

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nde lisans öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemiz içinde bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer bölümlerden birinde eşzamanlı olarak ikinci lisans eğitimlerini alabilmektedirler. Çift Anadal Programı'nı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı lisans diploması verilir.

 

YANDAL PROGRAMI

Öğrencilerimiz, öğrenimleri boyunca, asıl bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde, toplam Yan dal  Mezuniyet AKTS Kredisi: 40  kredidir. Anadal programı ile birlikte yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize bir lisans diploması ile birlikte bir yandal lisans sertifikası verilir.

 

Çift Anadal  ve Yandal Programlarının Esaslarına İlişkin Yönerge 

Staj

Öğrencilerin kurum dışında 40 işgünlük staj yükünü tamamlamaları gerekmektedir.Mezuniyet Koşulları

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nde öğrenciler mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmekle yükümlüdürler. Toplam 240 AKTS(ECTS) ile mezun olmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri

Öğrencilerimiz mezuniyetleri sonunda “2B Animatör”, “3B Animatör”, “Karakter Tasarımcısı”, “Görsel Efekt Uzmanı”, “Modelleme Uzmanı”, “Rigging Uzmanı”, “İllüstratör”, “Karikatürist”, “Sanat Yönetmeni”, “Storyboard sanatçısı”,Mekan tasarımcısı” olarak kültür sanat alanlarındaki kariyerlerini sürdürürler.

Üst Derece Programlara Geçiş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü’nden başarı ile mezun olan öğrenciler, alanlarıyla ilgili herhangi bir kurumda yüksek lisans ve doktora yapma hakkına sahiptirler. 

Sunulan Olanaklar

Bu programda öğrenciler teorik destekli uygulama ağırlıklı ders müfredatıyla eğitim alacaklardır. “Çizgi Film ve Animasyon Lisans Programı”nda öğrencilerin çalışma alanlarını öğretim elemanlarıyla tanımaları sağlanacak, bu bağlamda akademik çalışmalar, sektörden gelen öğretim elemanlarıyla desteklenecektir. Çizgi Film ve Animasyon sektöründe konusunda uzman, yetkin, etkili/bilgili genç ve dinamik elemanlara  gereksinim duyulmasına yol açmıştır.

Çizgi Film ve Animasyon alanındaki kurumların, kuruluşların gereksinimi artan ölçüde devam etmektedir. Eksikliği duyulan, çok yönlü yetişmiş teknoloji uzmanı, yaratıcı/üretici özelliğini birarada taşıyan, bilimsel ve uygulamalı bilgiyle donatılmış öğrenciler “Çizgi Film ve Animasyon Lisans Programı” aracılığıyla yetiştirilecektir. Programın öğrencileri bu alandaki boşluğu dolduracak biçimde iletişim, teknoloji ve dijital medya formasyonlarıyla donatılacak; böylece mezunlar Çizgi Film ve Animasyon alanında iş olanağı bulabileceklerdir.  


Program Etkinlikleri

Yıl içerisinde çeşitli sergi, konferans, söyleşi, festival ya da etkinliklerle öğrencilerimizin seçtikleri meslek alanlarında daha başarılı olmaları hedeflenmektedir.

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri 

 
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON BÖLÜM BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Dide Akdağ SATIR

d.akdag@iku.edu.tr

Adres: Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156,İstanbul

Tel: 0(212) 498 44 80