Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Tasarımı (Multimedya)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İletişim Tasarımı (Multimedya) Programı Ana Sayfası

İletişim Tasarımı (Multimedya)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü, öğrencilere grafik tasarım, web tasarımı, fotoğraf/video ve dijital medya konularında eleştirel bir anlayış kazandırmayı taahhüt eder. Çağdaş Sanat, Popüler Kültür, Sanat Metinleri, Kültürel Çalışmalar, Deneysel Sanat Atölyesi ve Multimedya Uygulamaları gibi zorunlu derslerimiz sanat, tarih, teori ve eleştiri alanındaki çalışmaları fotoğraf, video, grafik sanatlar ve web tasarımı ile bütünleştirir. Bölüm seçmeli dersleri fotoğraf ve video ile grafik ve web tasarımı arasından seçilebilir. Bu kurslar Mac ve PC laboratuvarlarında, film ve fotoğraf stüdyolarında yapılmaktadır. Bölüm seçmeli derslerimiz, öğrencilerimize geleceğin fotoğraf ve video sanatçıları, grafik ve web tasarımcıları olarak yaratıcı olanaklarını genişletme ve mezun olduklarında kendilerini en iyi yansıtan ve tanıtan görsel bir müfredata sahip olma yeteneği kazandırmaktadır. İletişim ve Tasarım Bölümü, günümüzün teknolojik gelişmeleri ve değişen sanatsal ve kültürel algı biçimleri doğrultusunda çağdaş sanat uygulamalarını en iyi ortamlarda öğrencilerle paylaşmak için hem müfredatında hem de akademik yapısında sürekli kendini yenilemektedir.

İletişim ve Tasarımı Bölümü’nde öğrenim, üniversite içerisinde dersler ve ders dışı uygulamalar şeklinde devam ederken; okul dışında da teknik gezi, sergi ziyaretleri vb. faaliyetler ile bütünleşik gerçekleşmektedir. Öğrenim faaliyetleriyle paralel olarak gerçekleştirilen söyleşi, atölye ve çalıştay gibi sosyal etkinlikler ile eğitim faaliyetlerinin sektörün taleplerine karşılık veren bir yapıya bürünmesi hedeflenmektedir. Sanat Atölyeleri, Teknik Gezi, Sektör Buluşmaları, Türkiye Sineması Konuşmaları ve Güncel Sanat Söyleşileri gibi etkinlikler akademik yıl boyunca yapılmakta ve öğrencilerin eğitimine destekleyici olarak katkı sunması planlanmaktadır. 

İletişim ve Tasarımı Bölümü mezunları, kültür-sanat alanındaki kariyerlerini multimedya ürünlerine ihtiyaç duyulan tüm sektörlerde grafik tasarımcı, web tasarımcı, UI/UX tasarımcısı, dijital içerik üreticisi, görüntü yönetmeni, sosyal medya uzmanı olarak çalışabilirler. Bununla birlikte güncel sanat mecrasında; fotoğraf ve video sanatçısı ve sanat eleştirmeni olarak yer alabilirler. İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencilerinin almış oldukları eğitim ile iletişim, sanat ve kültür kavramlarına hâkim olmaları, teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak sanatsal algılama biçimlerini ve güncel sanat pratiklerini yorumlayabilmeleri, mesleklerinde gerekli olan araç ve donanımları doğru şekilde kullanabilmeleri ve yaratıcı fikirlerini multimedya uygulamalarına dönüştürebilmeleri beklenmektedir.

Kuruluş

Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim ve Tasarımı 2002-2003 akademik yılında eğitimine başlamıştır.
 
 


Kazanılan Derece

İletişim ve Tasarımı Diploması

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları


2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle İletişim ve Tasarımı lisans programı özel yetenek sınavı yerine merkezi yerleştirme ile öğrenci alacaktır. 

İletişim ve Tasarımı Bölümü lisans programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezi Yerleştirme Sınavı ile 30 öğrenci alınır. Merkezi yerleştirmede adaylar İletişim ve Tasarımı Bölümü’ne SÖZEL puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. İletişim ve Tasarımı Bölümü’ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde İstanbul Külütür Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için geçerli olan 39 öğrencilik kontenjana göre İletişim ve Tasarımı Bölümü'nün taban ve tavan puanlarına göre başarı puanları aşağıdaki gibidir:

 
 
   Burssuz (WeAccept)
% 50 Burslu
%100 Burslu
2023 En Küçük Puan
261,46660
195,66093
397,52892
2023 En Büyük Puan
327,49283
282,99476
    418,73559
Toplam Kontenjan
7
27
5
 
Ayrıca İletişim ve Tasarımı Bölümü'ne, Meslek Yüksekokullarından mezun olan başarılı öğrencilere ÖSYM tarafından yapılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile de öğrenci alınmaktadır.


Çift Anadal - Yandal

Çift Anadal Programı

İletişim ve Tasarımı Bölümü’nde lisans öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemiz içinde diğer bölümlerden birinde eşzamanlı olarak ikinci lisans eğitimlerini alabilmektedirler. Bölümümüz lisans öğrencileri en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında, GNO’ları en az 2.80 olma koşuluyla Çift Anadal’a başvurabilmektedir.Çift Anadal Programı'nı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı lisans diploması verilir.  

 Yandal Programı

Genel Not Ortalaması 2.50 ve üzerinde olan İletişim ve Tasarımı Bölümü lisans öğrencileri, üniversitemiz içinde İletişim ve Tasarımı Bölümü'ne içerik, kapsam ve uygulama bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde, 72 (AKTS) kredilik ders alarak kısmen katılabilirler. Anadal programı ile birlikte yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize bir lisans diploması ve bir yandal lisans sertifikası verilir.

Staj

Öğrencilerin kurum dışında 40 işgünlük staj yükünü tamamlamaları gerekmektedir.

 Mezuniyet Koşulları

İletişim ve Tasarımı Bölümü'nde öğrenciler mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmekle ve 40 iş günü zorunlu stajlarını tamamlamakla yükümlüdürler. Toplam 240 AKTS (ECTS) ile mezun olmaktadırlar.

Uluslararası İşbirliği

İletişim ve Tasarımı Bölümü olarak öğrencilerimizin Erasmus olanaklarımızdan en verimli bir şekilde faydalanabilmesi önceliklerimiz arasındadır. Avrupa’nın prestijli okulları ile yaptığımız Erasmus işbirlikleriyle öğrencilerimizin yeni kültürleri tanımaları, vizyonlarını genişletmeleri ve mesleki eğitimlerini ilerletmeleri ilkelerimiz arasındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

İletişim ve Tasarımı Bölümü mezunları, kültür-sanat alanındaki kariyerlerini

1) Medya sektöründe; grafik tasarımcı, web tasarımcı, UI/UX tasarımcısı, dijital içerik üreticisi, görüntü yönetmeni, sosyal medya uzmanı olarak çalışabilirler. 

2) Güncel sanat mecrasında; fotoğraf ve video sanatçısı ve sanat eleştirmeni olarak yer alabilirler. 


Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz ilgili bölümlerde yüksek lisans öğrenimine devam edebilmektedir.

Bölümde tezli İletişim ve Tasarımı Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Sunulan Olanaklar

Öğrencilerimiz için sektörel deneyimin önemini biliyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizi düzenli olarak sinema ve medya sektörüne yöne veren, saygın isimlerle bir araya getiren söyleşiler ve çalıştaylar düzenlemekteyiz. Ayrıca teknik gezilerimizle de öğrencilerimizin mezun olduktan sonra çalışacakları sektörlerin işleyişine dair içerden bilgi edinmelerini hedefliyoruz.

Sanat, bizim en temel değerlerimizden biridir. Bu nedenle, öğrencilerimizi yıl boyu düzenli olarak görsel sanatların çeşitli alanlarında ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sanatçılarla bir araya getiriyoruz. İstanbul gibi sanatla iç içe bir şehirde olmanın avantajıyla büyük uluslararası sanat fuarları, bienaller ve festivallere geziler düzenliyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizin hem alanlarında isim sahibi sanatçılar ile tanışmalarını, işlerini tanımalarını ve deneyimlerinden faydalanmalarını hedefliyoruz.

İstanbul Kültür Üniversite'sinin sunduğu çok çeşitli kulüp faaliyetlerine ek olarak, öğrencilerimiz İletişim ve Tasarımı Bölümü bünyesinde kurulan İKÜ Film Atölyesi, Fotoğraf Kulubü ve İKÜ Blockchain Kulübü'nün düzenlediği etkinlik ve atölyelere katılabilirler. Program Etkinlikleri

ITM Sanat Atölyeleri, ITM Teknik Gezi, ITM Sektör Buluşmaları, ITM Türkiye Sineması Konuşmaları, ITM Güncel Sanat Söyleşileri, İKÜ Film Atölyesi Etkinlikleri, İKÜ Fotoğraf Kulübü Etkinlikleri, İKÜ Blockchain Kulübü etkinlikleri gibi pek çok farklı etkinlik yıl boyu gerçekleştirilmektedir. Güncel etkinliklere haber ve bölüm etkinlikleri sayfalarından ulaşılabilir. 

İletişim Bilgileri

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ, İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜM BAŞKANI

Doç. Dr. Zeynep KOÇER
z.kocer@iku.edu.tr
Adres: Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156, İstanbul
Tel: 0(212) 498 48 27