Lisans
Meslek Yüksek Okulu
Uçuş Harekat Yöneticliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uçuş Harekat Yöneticliği Programı Ana Sayfası

Uçuş Harekat Yöneticliği

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 Uçuş harekât yönetiminin emniyetle gerçekleştirilmesi için uçuş harekâtını planlayan, uygulayan, uçuşu takip ve kontrol eden, sorumlu pilotun talebi veya gerekli durumlarda uçuş ekibini bilgilendiren, uçuş akışını izleyen, acil durum bilgilerinin gerekli birimlere iletilmesini sağlayan personel ihtiyacı doğmuştur. Ülkemizde havacılık sektörünün her geçen gün büyümesi ve ihtiyaca yönelik insan yetiştirilmesi amacıyla Kültür Üniversitesinde Uçuş Harekât Yöneticiliği programı açılmıştır.Kuruluş

 2018 senesi itibarı ile  İstanbul Kültür üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde " Uçuş Harekat Yöneticiliği" adı altında  eğitim-öğretime başlamış,

2020 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından “Uçuş Harekât Uzmanı (Dispeçer) Eğitimi” yetkisi almıştır. 

Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı bu yetkilendirme ile; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Dispeç Eğitim Yönetmeliği (ICAO Doc. 7192-AN/857 Part D-3) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Uçuş Harekât Uzmanı Lisans Yönetmeliği'ndeki (SHY-UHU) şartlarını bütün yönleriyle karşıladığı ve uluslararası kriterlere uygun onaylı program olduğu tescillenmiştir. 


Kazanılan Derece

Ön Lisans Mezunu 

Kültür Üniversitesi Uçuş Harekât Yöneticiliği programı eğitim süresi 2 yıldır. Ön lisans programımızda; ders içerikleri olarak haberleşme ve seyrüsefer yardımcıları, temel harekât performans, hava trafik kuralları ve yer hizmetleri, rotalama ve kontrol, hava aracı ağırlık ve balans, aerodinamik ve temel uçak bilgisi gibi temel alan dersleri verilecektir. Bu derslerin yanı sıra; yöneticilik temelli dersler ve havacılıkta sektörel uygulamalar ile içerik zenginleştirilecektir.

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

Program dersleri, örgün olarak planlanmış ancak pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler sonrası YÖK tavsiye kararları çerçevesinde derslerin Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmiştir. Derslerin teorik kısmı Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile Cats V3.0 arayüzüyle verilecek ve sektörel e-webinarlar ile desteklenecektir. Program derslerinin uygulamalı kısımlarından verilebilenler yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamalar ise pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyreltilmiş hibrit yöntem ile verilecektir.

Yerleşme Şartları

 Uçuş Harekat Yöneticiliği programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 40  öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Uçuş Harekat Yöneticiliği Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Hava Lojistiği Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Çift Anadal - Yandal

 Uçuş Harekat Yöneticiliği  programı öğrencilerinin diğer önlisans programları ile Çift Anadal Olanağı bulunmaktadır. Detaylı bilgi için program başkanlığından bilgi alınabilir. 
Uçuş Harekat Yöneticiliği  programı öğrencileri aşağıdaki programlarda çift anadal yapabilir.
 
Bilgisayar Programcılığı 
 
Optisyenlik
 
Çocuk Gelişimi
 
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
 
İnşaat Teknolojisi
 
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
 
Uçak Teknolojisi
  
Bankacılık ve Sigortacılık
 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
 
Dış Ticaret
 
Grafik Tasarımı
 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 
Hava Lojistiği
 
İşletme Yönetimi
 
Lojistik
 
Moda Tasarımı
 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 
Turizm ve Otel İşletmeciliği


Staj

 Toplam 40 işgünü staj zorunluluğu vardır. Bu stajlar birinci yılın sonunda 20, ve ikinci yılın sonunda 20 işgünü olmak üzere yapılacağı gibi toplam 40 işgünü olarak 2. yılın sonunda da yapılabilir.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uçuş Harekat Yöneticiliği programının öğrencilerinin ilgili alanlarda 40 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.Mezuniyet Koşulları

 Programın her öğrencisi 120 AKTS(ECTS) kredi tamamlamayarak ve en az GNO (Genel Not Ortalaması) 2.00/4.00 yaparak mezun olmaktadır.

Uluslararası İşbirliği

 Üniversitemizin ERASMUS ofisi vasıtasıyla, başarılı öğrencilerimizin Erasmus öğrenci hareketliliği ve Erasmus öğrenci staj hareketliliği programları ile yurtdışına gitmelerine fırsat verilmektedir. 

Mezunların İstihdam Profilleri

 İKÜ Uçuş harekât yöneticiliği programını kurulma amacı gelecekte her türlü sivil hava aracının uçuş operasyonunun ulusal ve uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun olarak planlanmasını, uygulanmasını, takibini, yönetimini ve kontrolünü sağlamakla sorumlu, havayollarında en çok sorumluluk taşıyan mesleklerden biri olarak görülmesidir

Üst Derece Programlara Geçiş

 

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir

Öğrencilerimiz lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı'na girerek yüksek lisans düzeyinde eğitimlerine devam etme olanağına sahiptirler. Eğitimlerine yurtdışında devam etmek isteyen mezunlarımız ise İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı protokoller doğrultusunda 3. ve 4. yarıyıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilirler. Geçiş yapılabilecek bölümler; Hava Trafik Kontrol, Pilotaj, Havacılık Yönetimi.

Sunulan Olanaklar

İstanbul Kültür Üniversitesi  Meslek Yüksekokulu  İncirli Kampüsünde eğitim devam etmektedir.

 Modern teknolojinin olanaklarını öğrencilerine sunan bu kampüs  geniş bir bilgisayar laboratuarına da sahiptir.

Program Etkinlikleri

 
İKÜ bünyesinde, teorik derslerin yanında uygulamalı eğitimler, sektör gezileri, seminer, konferans, alanında uzman kişilerle söyleşiler ve kariyer günleri ile öğrencilerimiz iş güvenliği ve etiğinden haberdar, havacılık sektörünü dinamik tutacak, kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireyler olarak mezun olacaklardır.İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Öğr.Gör Tuncay DİL

Tel: 0212 498 49 73

E-Mail: t.dil@iku.edu.tr