Lisans
Meslek Yüksek Okulu
E-Ticaret ve Pazarlama Programı
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

E-Ticaret ve Pazarlama Programı Programı Ana Sayfası

E-Ticaret ve Pazarlama Programı

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Dijital iletişim, rekabet etmenin her geçen gün zorlaştığı ve pazarlama iletişimine verilen önemin her geçen gün arttığı günümüz şartlarında, kurumlar açısından hedef kitleleri ile iletişimlerinde hız, etkileşim, kolay analiz&raporlama vb. özelliklerinden dolayı alternatif ve etkili bir kanal haline geldi. Dolayısıyla, bu etkili kanalı/iletişimi yönetecek, etkileşim yaratacak, dijital alandaki süreçleri yönetebilecek çalışanlara duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır.

 

Sektörün bu alandaki ihtiyacı dijital medya üzerine uzmanlaşıp hizmet veren ajansların sayısını da artırdı. Kurumlar, dijital medya ve pazarlama iletişimleri için ajanslarla çalışmakta ya da kendi içlerinde bu departmanları oluşturmaktadır. Bu durumun sonucunda da kariyer ve iş arama sitelerinde verilen dijital medya, sosyal medya, dijital pazarlama ile ilgili ilanlar da iletişim sektöründe sık rastlanan alanlar haline geldi.

 

Kuruluş

 Program, 2019 yılında Dijital Medya ve Pazarlama adı ile kurulmuştur. Daha sonra ismi E-Ticaret ve Pazarlama olarak değiştirilmiştir. İsim değişikliğine uygun olarak ders planlarında güncelleme yapılsa da; dijital medya odaklı eğitimden uzaklaşılmamıştır. 

Kazanılan Derece

 Ön Lisans mezunu olmak

120 AKTS'yi bitiren öğrenci mezun olabilmektedir. 

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

 * %40’a kadar Dijital Uzaktan Eğitim olarak planlanmış olup Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir.

** Örgün olarak planlanmış ancak pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler sonrası YÖK tavsiye kararları çerçevesinde dersin Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle sürdürülmesine kara verilmiştir. Dersin teorik kısımı Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir. Dersin Uygumalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile verilecektir.

*** İş yeri ve İş yeri uygulaması gibi derslerin [varsa teorik kısımlarının] YÖK tavsiye kararları çerçevesinde dersin Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle sürdürülmesine kara verilmiştir. Dersin teorik kısımı Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir. Dersin Uygumalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile İş yerinin gerekli koşulları sağlaması ile verilecektir.

**** Staj çalışmaları YÖK tavsiye kararları ve Senato kararı çerçevesinde ertelenmiştir. E-staj imkânı olan öğrencilerimiz Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar kullanılacaktır. Stajın Uygulamalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile İş yerinin gerekli koşulları sağlaması ile verilecektir] gibi.

 

Program ders planına tıklayarak, ilgili dersin “Öğretim Yöntem ve Tekniklerine” ulaşabilirsiniz.

 

Yerleşme Şartları

 Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar E-Ticaret ve Pazarlama Programına, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. E-Ticaret ve Pazarlama Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Çift Anadal - Yandal

 Uzmanlık alanlarını genişletmek isteyen öğrencilerimiz çift anadal diploma programlarını tamamlayabiliyorlar. 

Staj

 Günümüzün global dünyasında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sahip oldukları bilgi ve eğitimli insan kaynakları ile ölçülmektedir. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizlik yer almaktadır. Buna karşılık nitelikli eleman ihtiyacı duyan şirketlerin olması da bir o kadar önemli bir konudur. Ülkemizin sahip olduğu en büyük zenginliklerden biri olan genç nüfusumuzu bu ihtiyacı karşılayacak şekilde eğitimli ve iş bilen kişiler haline getirmek ise biz eğitimcilerin işidir. Meslek yüksekokulumuz bünyesinde her öğrencimizin mezuniyet şartı içerisinde yer alan staj yani iş yeri uygulamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini aldıkları programlara uygun olarak seçilen kuruluşlarda belli bir süre çalışarak edindikleri iş deneyimidir. Bu süre okulumuz yönetmeliğine bağlı olarak 40 iş günü olacak şekilde karara bağlanmıştır. Staj, öğrencilerimize iş hayatını tanıma ve programlarında eğitimlerini aldıkları teorik bilgilerin uygulama alanlarını görme fırsatı sunmaktadır.Mezuniyet Koşulları

 E-Ticaret ve Pazarlama Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az  2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

Dijital iletişim, rekabet etmenin her geçen gün zorlaştığı ve pazarlama iletişimine verilen önemin her geçen gün arttığı günümüz şartlarında, kurumlar açısından hedef kitleleri ile iletişimlerinde hız, etkileşim, kolay analiz&raporlama vb. özelliklerinden dolayı alternatif ve etkili bir kanal haline geldi. Dolayısıyla, bu etkili kanalı/iletişimi yönetecek, etkileşim yaratacak, dijital alandaki süreçleri yönetebilecek çalışanlara duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır.
 
Sektörün bu alandaki ihtiyacı dijital medya üzerine uzmanlaşıp hizmet veren ajansların sayısını da artırdı. Kurumlar, dijital medya ve pazarlama iletişimleri için ajanslarla çalışmakta ya da kendi içlerinde bu departmanları oluşturmaktadır. Bu durumun sonucunda da kariyer ve iş arama sitelerinde verilen dijital medya, sosyal medya, dijital pazarlama ile ilgili ilanlar da iletişim sektöründe sık rastlanan alanlar haline geldi.
 


Üst Derece Programlara GeçişSunulan Olanaklar

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu  İncirli Kampüsünde eğitim devam etmektedir. Modern teknolojinin olanaklarını öğrencilerine sunan bu kampüs  geniş bir bilgisayar  laboratuvarına da sahiptir.

Program Etkinlikleriİletişim Bilgileri

Program Başkan/Danışmanı.: Öğr. Gör. İrem ORAN

E-Posta: i.oran@iku.edu.tr