Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme *
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İşletme * Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ


Program Çıktıları
PÇ-1Matematik, fen ve sosyal bilgilerini İşletme problemlerine uygular.
PÇ-2İşletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinler ile (ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sayısal bilimler vb.) ilişkili temel bilgileri tanımlar ve işletme alanında bu bilgileri ilişkilendirir.
PÇ-3İşletme işlevleri ve yönetimi alanında (yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, finans, İKY, davranış vb.) temel bilgileri açıklar, bu alanda yer alan aktörler ve kültürler arasındaki ilişkileri kapsayan teorik tartışmaları yorumlar.
PÇ-4İşletme alanında kazanılan teorik ve pratik bilgi ve becerileri araştırma, uygulama ve saha analizlerinde nasıl kullanıldığını belirler ve uygular.
PÇ-5İşletme ile ilgili alanlarda faaliyetleri ve ilişkileri tanımlar, değerlendirir; sorunları tanımlama, modelleme ve yorum yaparak çözümler.
PÇ-6Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda işletme işlevleri ile ilgili bir sürecin her aşamasını tasarlar ve değerlendirir.
PÇ-7İşletme alanında iletişim (yazılı-sözlü/formel-informel) becerilerini geliştirir.
PÇ-8İşletme ve multidisipliner alanlarda bireysel ve takım içinde etkin çalışabilme becerisi oluşturur.
PÇ-9Mesleki ve etik sorumluluk bilincini göz önünde bulundurur.
PÇ-10Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi geliştirir; en az bir yabancı dil bilgisi kazanır.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

Beceriler 1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

2-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

3-Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

Öğrenme Yetkinliği 1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

4-Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
1          
1          
2          
1          
2          
3          
1          
2          
1          
2          
3          
4          
1          
2          
3          
4          
5