Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, tezsiz yüksek lisans programı sunmaktadır. Öğrencilere günümüz uluslararası ilişkileri hakkında analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan programda dersler, alanında uzman akademisyenlerin ve emekli diplomatların koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. Programın temel hedefi, mezunlarını uluslararası kuruluşlar ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki pozisyonlarda görev almaya hazırlamaktır. Programın eğitim dili İngilizce’dir. Öğrencilerimiz, Erasmus Değişim Programı’na katılmaları için teşvik edilmektedir.

Kuruluş

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nda şu an kadrolu olarak ders veren; 1 Profösör, 1doçent, 6 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Emekli Büyükelçi ders vermektedir.
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı ilk olarak, 2004-2005 Akademik Yılı’nda öğrenci almaya başlamıştır.2005-2006 yılından Anabilim Dalı ilk mezununu vermiş olan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı halen Tezli ve Tezsiz Programlara olarak, eğitim ve öğretime devam etmektedir.


Kazanılan Derece

MA

Öğretim Dili

İngilizce

Çalışma Şekli

Örgün 
Tezli   Program : 2 Akademik Yıl (4 Yarıyıldır.)
Tezsiz Program: 1 Akademik Yıl (2 Yarıyıldır.)
¨       Tezli yüksek lisans programının ders yükü ilk iki yarıyıl için, her yarıyılda 2 zorunlu ve 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 8 dersdir. Öğrenciler, bu derslere ek olarak kredisiz bir seminer dersi alırlar. 
¨       Tezsiz yüksek lisans programının ders yükü her yarıyıl 2 zorunlu ve 3 seçmeli ders olmak üzere en az 10 ders ve 30 kredidir. Programda öğrenciler bir dönem projesi hazırlamaktadırlar.
¨       Program hafta içi akşamları yürütülmektedir.

 

Yerleşme Şartları

-Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz.


Çift Anadal - Yandal

Programın Çift Anadalı ve Yandalı Yoktur.

Staj

Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Programda okuyan öğrencilerimize A ( 4.00) , A- (3.70), B+ (3.30), B ( 3.00) , B- ( 2.70) ve           F (0.00) notları verilmektedir. Öğrenci A, A-,B+,B,B- aldığı derslerden başarılı sayılmakta, F aldığı derslerden ise başarısız sayılmaktadır.Öğrenci F aldığı dersleri tekrarlamak zorundadır.


Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulu olarak, her ders için minimum B- (2.70) almak gerekmektedir. Normal ders yüküne ek olarak Tezli programda "Yüksek Lisans Tezi" , Tezsiz Programda "Dönem Projesi" hazırlamak zorunludur.

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS olanakları ile ilgili detaylar WEB adresimizde mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Diplomasi, Akademi, Uluslararası Örgütler: (AB, NATO, BM)vb. Düşünce Kuruluşları, Medya Kuruluşları, Özel ve Kamu Kuruluşları, Çokuluslu Şirketler, Özel Şirketler, Bankalar.

Üst Derece Programlara Geçiş

Küreselleşme süreci, devlet ve devletdışı aktörlerin karşılıklı bağımlılık üzerine oturan ilişki ağının, disiplin tarafından  incelenmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, uluslararası ilişkiler içinde devletler başat aktör olma konumlarını sürdürmektedirler. Devlet organları ve bu organların karar alma mekanizmaları halen dış politika, güvenlik ve savunma alanlarının önde gelen konularıdır.              
Uluslararası ilişkiler, lisans ve lisansüstü öğrenciler için disiplinlerarası bir çalışma sahasıdır. Bölümümüzün birincil önceliği öğrencileri temel çözümleyici özellikler ile donatarak uluslararası ilişkilerin kaotik yapısını anlamlarını sağlamaktır. Eğitim programı içinde yer alan dersler, disiplinlerarası yapıyı sergilemektedirler. Giriş niteliğindeki derslerin ardından Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Türk dış politikası konularında uzmanlaşmaya yönelik seminer ve dersler eğitim programına hakim olmakta olup, öğrencilerimizi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarındaki doktora programlarına hazırlamayı hedeflemektedir.

 

Sunulan Olanaklar

Kurulduğu günden bugüne, uluslararası ilişkileri tüm yönleri ve bakış açıları ile öğrencilerine aktarmaya gayret eden bölümüzde, akademisyen kadronun yanısıra diplomatlar ve gazeteciler de bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmışlardır.
 
Bölümümüzce öğrencilerimize sunulan diğer bir imkan ise Erasmus öğrenci değişim programıdır. Bu program ile öğrencilerimiz bir ya da iki dönemlerini AB ülkelerinde geçirme imkanına sahip olabilmektedirler.


Program Etkinlikleri

Bölümümüz öğretim elemanlarının görev aldığı birimler ulusal ve uluslararası alanda çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bölümümüz öğretim üyeleri Prof. Dr. Mensur Akgün ve Dr. Öğr. Üyesi Sylvia Tiryaki'nin birçok uluslararası projeyi kurumumuza kazandırdığı Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) faaliyetlerini yürütmektedir.

İletişim Bilgileri

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mensur Akgün

E-Mail: makgun@iku.edu.tr

Tel: (212) 498 41 41/4460