Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü kapsamında Tezsiz Yüksek Lisans programı sunmaktadır. Öğrencilere günümüz uluslararası ilişkileri hakkında analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan programda dersler, alanında uzman akademisyenlerin ve emekli diplomatların koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. Programın temel hedefi, mezunlarını uluslararası kuruluşlar ve Dışişleri Bakanlığı’ndaki pozisyonlarda görev almaya hazırlamaktır. Programın eğitim dili İngilizce’dir. Öğrencilerimiz farklı kültürleri tanımaları ve eğitimlerine katkıda bulunması amacıyla Erasmus Değişim Programı’na katılıma teşvik edilmektedir.


Kuruluş

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı ilk olarak, 2004-2005 Akademik Yılı’nda öğrenci almaya başlamıştır. 2005-2006 yılından Anabilim Dalı ilk mezununu vermiş olan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı halen Tezli ve Tezsiz Programlara olarak, eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı’nda ders veren; 2 Profösör, 1 doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Emekli Büyükelçi ders vermektedir.

 

Kazanılan Derece

MA

Öğretim Dili

İngilizce

Çalışma Şekli

Örgün


 

Yerleşme Şartları

Türk vatandaşları için: Adayların (1) Dört yıllık bir bölümden lisans diplomasına sahip olmaları, (2) İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı veya YÖK tarafından eşdeğerliği tanınan İngilizce Dil Sınavlarından en az 70 puan ve (3) giriş sınavından yeterli puana sahip olmaları gerekmektedir. Ortalama puanın 65 ve üzeri olması gereklidir. Ortalama, genel not ortalamasının %50'si, dil sınavı puanının %10'u ve yazılı sınav puanının %40'ı alınarak hesaplanır.
 
Başvuru sırasında diploma, transkript, askerlik belgesi (erkekler için), nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücreti makbuzunun ibraz edilmesi gerekmektedir. Kesin kayıt işleminde bu belgelerin kopyası değil asılları ve öğrenci katkı payı makbuzu talep edilir.
 
Uluslararası Öğrenciler için: Adayların (1)Dört yıllık bir bölümden lisans diplomasına sahip olmaları (2)İstanbul Kültür Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı veya YÖK tarafından eşdeğerliği tanınan İngilizce Dil Sınavlarından en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Adaylar, birinci aşama not ortalamaları ve İngilizce dil sınav puanına göre programlara erişim kazanırlar.
 
Başvuru tarihleri üniversite tarafından duyurulur.


Çift Anadal - Yandal

Programın Çift Anadalı ve Yandalı Yoktur.

Staj

Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Programda okuyan öğrencilerimize A ( 4.00) , A- (3.70), B+ (3.30), B ( 3.00) , B- ( 2.70) ve  F (0.00) notları verilmektedir. Öğrenci A, A-,B+,B,B- aldığı derslerden başarılı sayılmakta, F aldığı derslerden ise başarısız sayılmaktadır. Öğrenciler F aldıkları dersleri tekrarlamak zorundadır.


Mezuniyet Koşulları

Mezun olabilmek için gereken minimum not ortalaması 2.70'tir. Tezli programın eğitim süresi 2 yarıyıldır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için 10 dersi ve 1 dönem projesini (90 AKTS) başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

ERASMUS olanakları ile ilgili detaylar WEB adresimizde mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Diplomasi, Akademi, Uluslararası Örgütler: (AB, NATO, BM)vb. Düşünce Kuruluşları, Medya Kuruluşları, Özel ve Kamu Kuruluşları, Çokuluslu Şirketler, Özel Şirketler, Bankalar.

Üst Derece Programlara Geçiş

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tezli ve tezsiz olmak üzere iki tür yüksek lisans programı sunmaktadır. Öğrencilerine güncel uluslararası ilişkilere analitik bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan programda uzman akademisyenler, emekli diplomatlar ve aktif gazeteciler tarafından verilen dersler yer almaktadır. Yüksek Lisans programının odak noktası ağırlıklı olarak diplomasidir ve program mezunları özellikle uluslararası kuruluşlarda, akademik kadroda ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki pozisyonlara hazırlanmaktadır. Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencilerini disiplinin hem teorik hem de bilimsel yönleriyle donatmayı amaçlamaktadır. Öğrencilere alana yön veren derslerin yanı sıra Avrupa Birliği, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar, insan hakları, demokratikleşme, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kamu yönetimi gibi güncel konularda kapsamlı araştırma yapma fırsatı da sunar. Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin yanı sıra bölge ve kimlik siyaseti üzerine de dersler bulunmaktadır. Misafir öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu uzman kadro, öğrencilerin eğitimlerinin en başından itibaren seçtikleri alanlarda uzmanlaşmalarına olanak tanıyan geniş bir yelpazede seçmeli dersler sunmaktadır. Lisansüstü öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği kurumları gibi özel ve kamu kuruluşlarında, Türkiye Cumhuriyeti devlet ve bakanlık portföylerinde, medyada ve diğer çok uluslu özel şirketlerde kariyer fırsatları bulmaktadırlar. Eğitim ve değerlendirme ödevlerinin dili İngilizce olduğundan, öğrenciler alanda dili etkili bir şekilde kullanma becerisi kazanırlar. Programları başarıyla tamamlayan öğrenciler dünya siyaseti ve küresel dinamikler hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olurlar. 


Sunulan Olanaklar

Kurulduğu günden bugüne, uluslararası ilişkileri tüm yönleri ve bakış açıları ile öğrencilerine aktarmaya gayret eden bölümüzde, akademisyen kadronun yanısıra diplomatlar ve gazeteciler de bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmışlardır.
 
Bölümümüzce öğrencilerimize sunulan diğer bir imkan ise Erasmus öğrenci değişim programıdır. Bu program ile öğrencilerimiz bir ya da iki dönemlerini AB ülkelerinde geçirme imkanına sahip olabilmektedirler.


Program Etkinlikleri

Bölümümüz öğretim elemanlarının görev aldığı birimler ulusal ve uluslararası alanda çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bölümümüz öğretim üyeleri Prof. Dr. Mensur Akgün ve Dr. Öğr. Üyesi Sylvia Tiryaki'nin birçok uluslararası projeyi kurumumuza kazandırdığı Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) faaliyetlerini yürütmektedir.

İletişim Bilgileri

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi
E-Mail: c.yesevi@iku.edu.tr