Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Radyo, Televizyon ve Sinema
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Radyo, Televizyon ve Sinema Programı Ana Sayfası

Radyo, Televizyon ve Sinema

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans (Tezli) Programı'nın amacı sinema alanında akademik ve pratik çalışmaları güçlendirecek ve bu çalışmaların üretecek sinema ve televizyon araştırmacıları ve uygulayıcıları yetişmesini sağlamaktır.Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı sinema ve televizyon araştırmaları ve üretiminin entegre olduğu bir programdır. Programın uluslararası işbirlikleri, akademik ve sanayi entegrasyonu, araştırma-üretim birlikteliği ülkemizi uluslararası sanat ve akademik alanda daha da ön plana çıkaracaktır.

 

Kuruluş

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı 2017-2018 eğitim döneminde açılmıştır. Öğrenci alımına 2018-2019 eğitim döneminde başlanacaktır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Diploması
 


Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Yerleşme Şartları

4 yıllık lisans programı mezunu olmak, ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. 
Doktora programına başvurabilmek için, YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan,
yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Çift Anadal - YandalStajÖlçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin not ortalaması 4 üzerinden en az 2.70  olmalı. Bütün dersleri  ve tezi başarıyla bitirerek 120 AKTS ile mezun olabilir.

Uluslararası İşbirliği

İstanbul Kültür Üniversitesi CILECT (Dünya Sinema Okulları Birliği) üyesidir. Bu bağlamda Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans programı CILECT ile işbirliği içerisindedir.


Mezunların İstihdam Profilleri

 Öğrenciler akademik kariyerine devam edebilmelerinin yanı sıra, mezun olduktan sonra medya ve sinema sektörlerinde çalışabilirler.Üst Derece Programlara Geçiş

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul koşulları;
 

·         Lisans derecesine sahip olmak.

·         (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip herhangi bir puan türünden en az 55 puan almış olmak.

·         Programa girişte; Bilim sınavı ve Mülakat sınavı yapılır.

 Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulünde genel başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si ve bilim sınavının (yazılı ve mülakat olmak üzere) %20’si, YDS’den ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen puanın %10’u olarak değerlendirmeye alınır. Genel başarı notu 65 ve üzeri olan adaylar kontenjana göre sıralanarak programa kabul edilirler. Ayrıca varsa kontenjanın yarısı kadar yedek aday ilan edilir.

Sunulan Olanaklar

 
Programın bünyesinde yer aldığı Sanat ve Tasarım Fakültesi toplam 3000 m²’lik alanından ve üniversitenin ortak kullanımda bulunan amfilerinden yararlanılmaktadır. Fakülte bünyesinde yer alan 24 sınıftan 13’ü 30 m², 10’u 45 m², 1’i 80 m²’dir. Sınıflarda projeksiyon sistemi ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Fakülte ve üniversitenin ortak kullanımında bulunan sınıflarla birlikte 650 öğrenci kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca üniversitede sanat merkezi,  galeriler ve stüdyolar bulunmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşke Kütüphanesi 170 kişiye aynı anda hizmet verebilecek büyüklükte ve iki katlı olup 560m² alan üzerine kurulmuştur. Kütüphane 25.000 cilt raf kapasitelidir. Şirinevler Yerleşkesi Kütüphanesi ise 75 kişilik ve 15.000 cilt raf kapasitesi olup 300m² kapalı alanda kurulmuştur.

Program Etkinlikleri

Dersler sunum ve tartışma odaklı yürütelecektir. Ayrıca bilimsel metotlara uygun makale yazımı konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

İletişim Bilgileri

 
Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Perihan Taş Öz
E-Posta   p.tas@iku.edu.tr
Tel  (0212) 498 41 63