Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Disiplinlerarası Yenilik Yönetimi (Tezli)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Disiplinlerarası Yenilik Yönetimi (Tezli) Programı Ana Sayfası

Disiplinlerarası Yenilik Yönetimi (Tezli)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İKÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı, geleneksel tekniklerin ötesinde disiplinlerarası bir yaklaşım yürütülmesini hedeflemektedir. Yönetim ve organizasyon, İnovasyon, Proje Yönetimi, Strateji ve Finansman alanlarında faaliyetlerini sürdüren programımız artan ve şiddetlenen rekabet ortamında öğrencilerin, hantallaşan büyük firmaların yeni girişimlerle ayakta kalmalarına ve küçük işletmelerin sektörde uzun soluklu başarılarına katkıda bulunabilmelerini sağlayacak bilgilere olan ihtiyacının karşılamak üzere eğitim vermektedir. Bu süreçte öğrencilerimizin ders programları teorik ve uygulamaya yönelik derslerin yanında girişimcinin özellikleri konusunda farkındalıklarını arttıracak, girişimci tutumları ve becerilerini kazanacak, yeni iş ve istihdam yaratma konusunda bilinçlendirecek dersler ile donatılmıştır. Kendi işini kuracak bağımsız girişimciler yanında kurumsal girişimciler de yetiştirilmesinin hedeflendiği bu programda günümüz teknolojik gelişmelere adaptasyon sağlayabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gözlem ve bilgi anlamındaki çeşitliliklerin kapsamlı ve eleştirel düşünme yeteneğini kazandırdığı gerçeğini göz önünde bulundurarak oluşturulan programın çok yönlü müfredatı sadece girişimcilik mezunlarını değil aynı zamanda iktisat, finans, işletme, uluslararası ticaret, pazarlama veya uluslararası ilişkiler gibi farklı disiplinlerden mezun öğrencilerin de adaylığına imkân tanımaktadır. Öğrencilerin disiplinlerarası çalışmaya teşvik edildiği programımızda ilgi alanları farklı öğrencilerin bir arada bulunması ile oluşturacakları sinerji akademisyenlerimizin teorik ve uygulamalı dersleri ile pekiştirildiğinde birçok kapının anahtarı olacaktır. 

Kuruluş

Yenilik Yönetimi Anabilim Dalı altında yer alan Yenilik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programı yeni kurulmuş bir bölüm olup ilk öğrencileri 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarı yılı itibari ile alacaktır. 

Kazanılan Derece

 Bölümden mezun olan öğrencilerimize, Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) diploması verilmektedir.

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

 Örgün Öğretim 

Yerleşme Şartları

 Lisans derecesine sahip olmak.

ALES sınavına geçtiğimiz beş yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan almak gerekmektedir.

 Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan almak gerekmektedir. 

Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayın başarı notu, aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

·           ALES puanının %50’si,

·           Merkezi yabancı dil sınavından alınan puanın (Merkezi Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan almak - İngilizce diline yönelik olmak zorundadır veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puanı almış olmak - İngilizce diline yönelik olmak zorundadır) %10’u, 

·           Lisans genel not ortalamasının %20’si,

·           Mülâkat/bilim sınavı değerlendirmesinde 100 tam puan üzerinden alınan puanın %20’si.

·           Toplam puanı 100 tam puan üzerinden en az 65 olan adayların hesaplanan toplam puanı, en yüksek olan adaydan başlayıp sıralanarak, asil ve yedek öğrenci adayları belirlenir. Toplam puanların eşit olması durumunda, lisans genel not ortalamaları ile değerlendirme yapılır. 

Çift Anadal - Yandal

 Programın Çift Anadalı ve Yandalı Yoktur.

Staj

 Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

  Mezuniyet Koşulu olarak, her ders için minimum B- (2.70) almak gerekmektedir. Normal ders yüküne ek olarak Tezli programda "Yüksek Lisans Tezi" , Tezsiz Programda "Dönem Projesi" hazırlamak zorunludur.

Uluslararası İşbirliği

 ERASMUS olanakları ile ilgili detaylar WEB adresimizde mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bölüm henüz mezun vermemiştir. 

Üst Derece Programlara Geçiş

 Programımızdan mezun olan öğrecilerimiz , doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

Programımız İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüsünde yer alan dersliklerde faaliyet göstermekte olup, her derslikte bilgisayar, projeksiyon ve tepegöz ile hizmet verip,45 kişlilik kapasiteye sahip modern dersliklerde eğitimini sürdürmektedir.

Program Etkinlikleri

 Programımız güz ve bahar dönemleri olmak üzere toplam 28 haftadan oluşan ( Final Sınavları hariç) bir akademik takvime sahiptir.Güz ve bahar dönemlerinde toplam 10 adet ders verilmektedir.Tezli öğrencilerimiz 8 adet zorunlu, 2 adet seçmeli ders almakta olup, tezsiz öğrencilerimiz 7 adet zorunlu ve 3 adet seçmeli ders almaktadırlar.Tezli öğrencilerimizin almış oldukları derslerin yanında mezun olabilmeleri için seminer dersi ve tez yönetimi derslerinden de başarılı olmaları gerekmetedir. Tezsiz öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için aldıkları derslerin yanında dönem projelerini başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

Yenilik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi H. Nazan Çağlar 

0212 498 44 15 

ncaglar@iku.edu.tr