Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans) Programı Ana Sayfası

İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı İngiliz edebiyatı alanında ileri düzeyde teorik bir temel oluştururken, seçmeli dersler aracılığıyla da öğrencilerin kendi ilgileri doğrultusunda gelişmelerine olanak tanır.
Öğrenciler edebiyat tarihi ve edebiyat türleri konularındaki bilgilerini derinleştirir, edebiyata ve kültüre eleştirel yaklaşımları daha iyi kavrar, inceleme, yorumlama ve iletişim becerilerini geliştirirler.
 
Mezunlar İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapabilir, yüksek öğretim kurumlarında çalışabilirler. Sahip oldukları edebiyat bilgisi, dil, yorumlama ve araştırma becerileri, kendilerine bu donanımın talep gördüğü birçok farklı alanda da çalışma olanağı sağlamaktadır.


Kuruluş

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2000-2001 akademik yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. İlk başta İngiliz edebiyatı ve İngiliz dili eğitimi yöntem bilimi ağırlıklı olarak iki farklı alanda eğitim veren program 2005-2006 bahar yarıyılında ise sadece İngiliz Edebiyatı ağırlıklı olacak şekilde yeniden düzenlemiştir. 2011-2012 akademik yılından itibaren uygulanmak üzere, Bologna süreci çalışmaları çerçevesinde, yeni bir program oluşturulmuştur.
 

Kazanılan Derece

İki yıllık yüksek lisans eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, en az  120 AKTS'ye sahip öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.
 

Öğretim Dili

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın öğretim dili İngilizcedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

İstanbul Kültür Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Programı’na başvuru yapabilmek için adayların;
 
* İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, İngilizce Öğretmenliği, Çeviri veya ilgili alanların birinden bir lisans diplomasına sahip olmaları,
 
* İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün uyguladığı (yazılı ve sözlü) bilim sınavında başarılı olmaları,


* ALES’den en az 55 Sözel puan almaları,
 
* Yabancı Dil Yeterlilik sınavlarında, üniversitemizin yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olma ya da ÖSYM tarafından tanınan 70 YDS skoruna eşdeğer puan almaları gerekmektedir.
- YDS: 70
- CAE: B
- TOEFL iBT: 84
- PTE Akademik: 71

https://enstitu.iku.edu.tr/tr/ogrenci/basvuru-kosullari

 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programına kabul edilen adayların bazılarına eksikliklerini gidermek adına Bilimsel Hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında adayların İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı’ndan alacağı zorunlu dersleri bölüm belirler.
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı boyunca adayların 60 AKTS kredisini tamamlamaları ve programdan mezun olabilmek için bölümün onaylayacağı bir konu üzerine 20000 kelimelik bir bitirme tezi yazmaları zorunludur.
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans Programı’na kayıt yaptırabilmek için uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 2.Bölüm'ünde belirtilmiştir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23134&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

Çift Anadal - Yandal

---

Staj

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda staj zorunlu değildir.
 

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak başarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Lisansüstü öğretiminde öğrencinin kredili dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun,

yüksek lisansta en az B- olması gerekir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Egitim-Ögretim ve Sınav Yönetmeligi

Değerlendirmede, İKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 16. maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır.

 

Mezuniyet Koşulları

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programında mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.


Öğrenciler bir seminer de dahil olmak üzere 60 kredilik ders çalışmasını tamamlamalı ve onaylanmış bir konu hakkında yaklaşık 20000 kelimelik bir tez yazmalıdır.


Uluslararası İşbirliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nın ERASMUS öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı çerçevesinde işbirliği bulunmaktadır.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapabilir, yüksek öğretim kurumlarında çalışabilirler. Sahip oldukları edebiyat bilgisi, dil, yorumlama ve araştırma becerileri, kendilerine bu donanımın talep gördüğü birçok farklı alanda da çalışma olanağı sağlamaktadır.


Üst Derece Programlara Geçiş

İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olan öğrenciler İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında, Doktora kabul koşullarını sağladıkları taktirde, yurt içinde veya yurtdışında istedikleri bir üniversitede lisansüstü eğitimlerini sürdürebilirler.

Sunulan Olanaklar

---

Program Etkinlikleri

 


   Türkiye’deki İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Kültür Araştırmaları gibi alanlarda yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla 2005 yılında kurulan IDEA Derneği’nin düzenlediği “Studies in English” Konferansı’nın altıncısı 13-15 Nisan 2011 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından gerçekleştirildi. Konferansın davetli konuşmacıları Prof. Dr. Catherine Belsey (Swansea Üniversitesi), Prof. Dr. Martin Kayman (Cardiff Üniversitesi) ve Dr. Robert Maslen (Glasgow Üniversitesi) üç gün süren konferansın açılış konuşmalarını yaptılar.
    Beş ayrı salonda eş zamanlı olarak yürütülen oturumlar edebiyat, yabancı dil eğitimi, dilbilim ve çeviri alanlarında çalışan akademisyenleri bir araya getirdi.
     İstanbul Kültür Üniversitesi altıncı Uluslararası İDEA Konferansı’nda Türkiye genelinden 64 ve yurtdışından 49 akademisyene ev sahipliği yaptı.

   Ayrıntılar için tıklayın.

Representations Of Food In British Literature


   15-16 Kasım 2007 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından gerçekleştirilen konferansın davetli konuşmacıları Prof. Dr. Michael Alexander (St. Andrews Üniversitesi, İskoçya) ve Dr. Sarah Sceats (Kingston Üniversitesi, İngiltere) açılış konuşmalarını yaptılar. Konferans İngiliz Edebiyatı’nın farklı alanlarında çalışan Türkiye genelinden ve yurtdışından birçok akademisyene ev sahipliği yaptı.

Uluslararası Antik Çağ Sempozyumları


Uluslararası II. Antik Çağ Konferansları (2 - 5 Mayıs 2007)
Uluslararası III. Antik Çağ Sempozyumları (16 - 18 Nisan 2008)

BRITISH DRAMA: From Page To Stage


   17 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul Kültür Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından gerçekleştirilen konferans sunulan bildiriler ve çalıştaylar ile edebiyat dünyasından akademisyenleri bir araya getirdi.
 


 

İletişim Bilgileri

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Işıl Baş

Tel: 0212 498 46 96

E-mail: i.bas@iku.edu.tr

Adres: TC İstanbul Kültür Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

E5 Karayolu Üzeri Bakırköy/34156 İstanbul Türkiye