Önlisans
Meslek Yüksek Okulu
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Ana Sayfası

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İşletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık sektörünün gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgilerin aktarıldığı İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı dahilinde, alana yönelik spesifik dersler uzman öğretim kadrosu tarafından sunulmaktadır. Program öğrencileri, alanında tanınmış kurumlara yapılan teknik ziyaretlerle tüm süreçleri yakından görerek tanıma imkanı bulacaktır. Programda yer alan dersler ve öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, bu bilgileri pratik alana aktarma yetisi kazandırmaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'nin karşılaştığı sağlık alanında yönetim sorunlarını analiz ederek çözümler getirebilmeyi hedefleyen çok sayıda uzmanlık dersinin yanı sıra, destekleyici alt konuları da kapsamaktadır.

Kuruluş

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, 2015 yılında üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde İncirli Yerleşkesi’nde kurulmuştur ve 2015-2016 Akademik Yılı başında, eğitime başlanmıştır. İlk önlisans programı mezunlarını 2016-2017 Akademik Yılı’nda vermişir.  Program Başkanlığı kuruluşundan itibaren Öğr. Gör. Tuğba Çedikçi Fener tarafından yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında önlisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Türkçe

Çalışma Şekli

* Dijital Uzaktan Eğitim olarak planlanmış olup Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir.
 
** Örgün olarak planlanmış ancak pandemi sürecinde yaşanan gelişmeler sonrası YÖK tavsiye kararları çerçevesinde dersin Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmiştir. Dersin teorik kısımı Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir. Dersin Uygumalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile verilecektir.
 
*** İş yeri ve İş yeri uygulaması gibi derslerin [varsa teorik kısımlarının] YÖK tavsiye kararları çerçevesinde dersin Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle sürdürülmesine kara verilmiştir. Dersin teorik kısımı Güz Yarıyılında %100 Asenkron ve Senkron olarak zenginleştirilmiş dijital yöntem ile CATs V3.0 arayüzüyle verilecek sektörel E-Webinarlar ile desteklenecektir. Dersin Uygumalı kısımlarından verilebilenlerin ise yine Dijital Uzaktan Eğitim yöntemiyle verilecek, verilemeyen uygulamaların pandemi sürecinde yaşanan gelişmelere göre Güz Yarıyılı içerisinde Yarıyılın son döneminde CATs V3.0 sistemi üzerinden isteğe bağlı randevu yöntemi ile dönüşümlü seyretilmiş hibrit yöntem ile İş yerinin gerekli koşulları sağlaması ile verilecektir.

 

Yerleşme Şartları

Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Çift Anadal - Yandal

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının Çift Anadal Olanakları mevcuttur

Staj

İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği öğrencilerinin; mesleklerinin sahadaki uygulama alanlarını görmek, eğitim sürecinde edindikleri bilgileri kullanabilmek amacıyla 40 iş günü süreyle staj yapma zorunlulukları vardırMezuniyet Koşulları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız, İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun Kanada'da Centennial College ve ABD'de Fort Hayes State University ile yaptığı işbirliği doğrultusunda III. ve IV. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler ERASMUS aracılığıyla da yurt dışında lisans tamamlama ve staj olanağına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı mezunları kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, biyomedikal ürün şirketlerinde, uluslararası ilaç şirketleri, sağlık kurumları otomasyon hizmeti üreten şirketlerde, sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler, sağlık turizmi şirketlerinin idari birimlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık alanındaki sivil toplum kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Dikey Geçiş Alanları: İşletme Sağlık İdaresi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Kurumları Yöneticiliği Sağlık Yönetimi

Sunulan Olanaklar

İncirli Kampüsü’nde bulunan bilgisayar laboratuvarları ve amfiler seminerler için güncellenmiştir.

Program Etkinlikleri

Sektörün lider kuruluş yönetici ve ortaklarından uygulamalı dersler ve staj olanakları. Dünyagöz ile staj anlaşmamız vardır. Ayrıca Dünyagöz ile marka dersi işbirliğimiz vardır. Dentadent Hastanesi ile Hizmet ve Staj ve Ortonom Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile de Hizmet Anlaşmamız Şubat 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İletişim Bilgileri

Program Başkanı: Öğr.Gör. Tuğba Çedikçi Fener 0-212-498 4926 e-mail: t.cedikci@iku.edu.tr

 Program Danışmanı: Öğr.Gör.Fatma Kömürcüoğlu Soytürk 0212 498 4340 e-mail:f.komurcuoglu@iku.edu.tr