Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Ana Sayfası

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, araştırma ve geliştirmeye önem veren ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzman bireyler yetiştirmektir.           


Kuruluş

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün kuruluşu İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu'nun 23 Kasım 2006 gün ve 4 sayılı toplantısında oy birliği ile kararlaştırılmış, Yükseköğretim Kurulunun 11 Mayıs 2007 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Prof. Dr. Atilla Özalpan başkanlığında, Prof. Dr. Narçın Palavan Ünsal, Prof. Dr. Çimen Atak, Yard. Doç. Dr. Atok Olgun ve Araş. Gör. Elif Damla Arısan çekirdek kadrosu ile Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kurulmuştur. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ilk öğrencilerini 2007-2008 Eğitim-Öğretim döneminde almıştır. Bölümün kuruluşu ile ilgili çalışmalar İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüs ana binada gerçekleştirilmiştir. 1 Ekim 2007 tarihinden itibaren bölüm şu anda bulunduğu Ataköy Kampüste yer alan MOBİGEN binasına taşınmıştır.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 136 ulusal krediye (240 AKTS) sahip öğrencilere Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile 60 (Atmış) öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafında yerleştirilir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2016-2017 Lisans Öğrenci Yerleştirme Tablosu
Program Ücret/Burs Kontenjan
2016 TBS (0.12)
2016 Taban Puan
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
Tam Burslu
     6      65.800
374,86957
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu)
%75 Burslu
    14    132.000
303,93806
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
%50 Burslu
    40      -
180,0000

İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2017-2018 Lisans Yerleştirme Sınavı Puan Çizelgesi 

TABLO-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

 

 

Genel Kont.

Yerleşen

En Küçük Puan      

En Büyük Puan

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) MF-3

40

40

230,21859

302,63769            

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) MF-3

14

14

315,83540  

356,28590             

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) MF-3

6

6

373,39030  

393,64523

TABLO-4 EK YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

 

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) MF-3   

1

1

267,86802  

267,86802Çift Anadal - Yandal

 
Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.

Lisans öğrencilerinin ÇAP’a devam edebilmeleri ve ÇAP’tan mezun olabilmeleri için, ÇAP’ta aldıkları dersler de dâhil olmak üzere, en az 3.00 GNO koşulu aranır. Tüm ÇAP eğitimi süresince, bir akademik yılsonunda öğrencilerin GNO’ları, bir defaya mahsus olmak üzere, 2.75’e kadar düşebilir. Bunun dışında, GNO’ları 2.75’in altına düşen öğrenciler, ÇAP programından çıkarılırlar. Özel durumlarda, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.
ÇAP, programı oluşturmak isteyen bölümlerin/programların başvurusu, Fakülte/Yüksekokul Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir. ÇAP programının mezuniyet kredisi, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün/programın mezuniyet kredisinden en az 30 kredi daha çok olmalıdır.
Gerekli koşulları sağlayan Bölümümüz öğrencileri üniversitemizin aşağıda listelenen tüm lisans programlarıile ÇAP yapabilirler:
 

Fakülteler
Bölümler
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Fizik Bölümü
Matematik-Bilgisayar Bölümü
Psikoloji Bölümü
Mühendislik Fakültesi
Elektronik Mühedisliği
Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (Türkçe) Bölümü
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
Hukuk Fakültesi
Hukuk Bölümü
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (Türkçe) Bölümü
Mimarlık (İngilizce) Bölümü
Sanat ve Tasarım Fakültesi
İletişim Sanatları Bölümü
İletişim Tasarım-Medya Bölümü
Sanat Yönetimi Bölümü
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Bölümü
İktisat Bölümü
İşletme (Türkçe) Bölümü
İşletme (İngilizce) Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde ÇAP yapacak olan Üniversitemiz öğrencileri bir program dahilinde Bölümümüz derslerine katılım gösterirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde ÇAP yapacak öğrenciler için belirlenmiş Ders Planı için tıklayınız. userfiles/Çapmbg.pdf
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik programında anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler diğer bölümler ile yan dal programına katılabilirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir.
2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Fakültemiz Fizik Programına kayıtlı 1 öğrenci ve Psikoloji Programına kayıtlı 1 öğrenci bölümümüz yandal programlarını başarı ile tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmışlardır.
 

Yandal Programı Zorunlu Dersleri (Z)
Ders Kodu
Ders Adı
T
U
L
Z/SA
AKTS
MBG1001
Genel Biyoloji I
4
0
0
Z
4
MBG2001
Genel Biyoloji II
4
0
0
Z
4
Yandal Programı Seçimlik Dersleri (S)
Ders Kodu
Ders Adı
T
U
L
AKTS
MBG 3001
Genetik
3
0
0
SA
5
MBG 4003
Biyofizik
3
0
0
SA
5
MBG 4005
Fizyoloji
3
0
0
SA
5
MBG 6007
İnsan Genetiği
2
0
0
SA
4
MBG 7003
Biyoinformatik
3
0
0
SA
4
MBG 8003
Biyoetik
2
0
0
SA
3
MBG 1002
Genel Biyoloji I Laboratuvarı
0
0
4
SA
4
MBG 2002
Genel Biyoloji II Laboratuvarı
0
0
4
SA
4
MBG 3002
Genetik Laboratuvarı
0
0
4
SA
4
MBG 3005
Organik Kimya
4
0
0
SA
6
MBG 3006
Hücre Biyolojisi
3
0
0
SA
5
MBG 5005
Endüstriyel Mikrobiyoloji
2
0
0
SA
4
MBG 5007
Kök Hücre Biyolojisi
2
0
0
SA
5
MBG 5009
Radyobiyoloji I
2
0
0
SA
4
MBG 6006
Enzimoloji
2
0
0
SA
4
MBG 6008
Radyobiyoloji II
2
0
0
SA
4
MBG 7006
Adli Genetik
2
0
0
SA
3
MBG 7008
Doku Mühendisliği
2
0
0
SA
4
MBG 8006
Genetik Mühendisliği
2
0
0
SA
4
MBG 8008
Protein Mühendisliği
2
0
0
SA
4

 

 

Staj

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri için zorunlu staj yoktur.Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan ulusal 136 kredi (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
 

Uluslararası İşbirliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün ERASMUS Programı kapsamında öğrenci/öğretim üyesi değişimi amacıyla La Sapienza Üniversitesi (İtalya), Universidade de Coimbra (Portekiz), The Polytechnic Institute of Bragança  (Portekiz) ve Trier Üniversitesi (Almanya) ile 2008-2012 yılları arasında işbirliği anlaşması vardır. Bu amaçla bu üniversiteler arasında değişim programı yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri

 Ülkemiz, bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikler ile hızla gelişmekte olan Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili bilgilerin kullanıldığı endüstri-sanayi, tıp, tarım, hayvancılık, ziraat gibi alanlarda temel alt yapı ve güncel bilgilerle donatılmış eleman sayısına ihtiyaç duymaktadır. Bu açığın kapatılması amacı ile mezun olacakların Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve araştırma kurumlarında bilimsel ve akademik kariyer elde etme, biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan ilaç, besin vb. sektörlerde araştırma-geliştirme, tıp, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarında araştırma-geliştirme ve uygulama, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında gerekli alt yapı ve malzemeyi sağlayan ve hizmet veren kuruluşlarda teknik eleman, ilaç sektöründe ürün sorumlusu, eğitim ve pazarlama sektörlerde istihdam edilmeleri mümkündür.

Üst Derece Programlara Geçiş

Moleküler Biyoloji Lisans programına ön lisans programlarından dikey geçiş olanağı bulunmamaktadır.
Lisans programlarından yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yapabilmek için uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilmiştir.
Bölüm mezunları aynı zamanda kendi alanları ile ilgili olarak yurt içi/dışında yer alan üniversitelerdeyüksek lisans ve doktora yapabilirler.


Sunulan Olanaklar

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman dört profesör, bir doçent ve 6 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca sunulan ders içeriğini arttırmak amacı ile çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan öğretim üyeleri tarafından da dersler verilmektedir. 

Öğrencilerimiz öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslar arası alandaki proje ve araştırmalarında çalışabilme ve öğretim üyelerimizin rehberliğinde TÜBİTAK öğrenci projesi yapabilmektedirler.
Bölümümüzde tam donanımlı, 1 seminer-toplantı odası, 7 ofis ve öğrenci laboratuvar uygulamaları için kullanılan 2 öğrenci laboratuvarı, öğrenci ve bilimsel araştırma projeleri için kullanılan 9 laboratuar bulunmaktadır.

MBG Lab. I (öğrenci lab. I): 68 m²

· Diseksiyon mikroskobu  (16 adet)

· Bakteriyolojik etüv (1 adet)

· Öğrenci mikroskobu (29 adet)

· Çeker ocak (1 adet)

MBG Lab. II (öğrenci lab. II):68 m²

· Real time pcr cihazı (1 adet)

· pH metre (1 adet)

· Çalkalamalı su banyosu (1 adet)

· Buzdolabı (1 adet)

· Jel görüntüleyici (1 adet)

· Gradient PCR (1 adet)

· Soğutmalı masa üstü santrifüj (1 adet)

· Pipet seti (20 set)

· Dikey akışlı güvenlik kabini (1 adet)

· Tartı (1 adet)

· Hassas terazi (1 adet)

· Mikroplaka okuyucu (1 adet)

· Sallayıcılı su banyosu (1 adet)

· Etüv (2 adet)

·Masa üstü mini santrifüj (5 adet)

MBG Lab. III: (araştırma lab.):176.4 m²

· HPLC (1 adet)

· Fluorometre (1 adet)

· UV-Görüntüleme cihazı (1 adet)

· Mikropipet seti (15 set)

· Kar-buz makinası (1 adet)

· Spektrofotometre (1 adet)

· Masa üstü santrifüj (1 adet)

· Masa üstü soğutmalı santrifüj (1 adet)

· Mini santrifüj (1 adet)

· pH metre (1 adet)

· Gradient PCR (1 adet)

· Real-Time PCR aparatı (1 adet)

· -20 C derin dondurucu (3 adet)

· -80 C derin dondurucu (2 adet)

· Manyetik karıştırıcı (2 adet)

· Buzdolabı (3 adet)

· Çeker ocak (1 adet)

· UV crosslinker (1 adet)

· Sallamalı inkübator (2 adet)

· Tüp karıştırıcı (3 adet)

· Kuru ısıtıcı-soğutucu (1 adet)

· Kuru sallamalı ısıtıcı-soğutucu (1 adet)

· Ultrasonik parçalayıcı (1 adet)

· Jel kurutma cihazı (1 adet)

· Mikropulse elektroporator (1 adet)

· Hücre akış sitometrisi (1 adet)

· Orbital sallayıcı (1 adet)

· Doku parçalayıcı (1 adet)

·Ultrasonik banyo (1 adet)

·Nanodrop (1 adet)

·Distile su cihazı (1 adet)

·UV distile su cihazı (1 adet)

·Mikroplaka okuyucu (1 adet)

·Konsantratör (1 adet)

· 2 boyutlu jel elektroforez sistemi (1 adet)

.Bio-Rad PROTEAN i12 IEF System (1 adet)

.Bio-Rad CRITERION Dodeca Cell (1 adet)

Yıkama Odası ve Depo:20 m²

· Otoklav (büyük boy) (1 adet)

· Otoklav (küçük boy) (1 adet)

· Kuru sterilizatör (1 adet)

· Ultra saf su cihazı (1 adet)

· Su banyosu

·Deiyonize saf su cihazı (1 adet)

· Mikrodalga fırın (1 adet)

Elektroforez Lab.:14 m²

..UV-Görüntüleme cihazı (1 adet)

..Vertikal ve horizontal elektroforez seti (10 adet)

· Elektroforez güç kaynağı (4 adet)

· Blotlama cihazı (3 adet)

· Mikropipet seti (2 set)

· D-code sistemi (1 adet)

· Ultrasonik temizleyici (1 adet)

Model Organizma/Proteomik Lab. :11.6 m²

· Hassas terazi (1 adet)

· Terazi (1 adet)

· Disseksiyon mikroskobu (3 adet)

· Çalkalayıcılı inkübatör (1 adet)

· Laminar flow (1 adet)

· Derin dondurucu (1 adet)

· Bitki büyütme kabini (1 adet)

· Pipet seti (1 adet)

· Çok kanallı pipet (2 adet)

· Elekroferez güç kaynağı (1 adet)

· Stereo mikroskop (1 adet)

· Soğutmalı etüv (2 adet)

· Etüv (1 adet)

Hayvan Doku Kültürü Lab.:23.5 m²

..Karbondioksitli etüv (3 adet)

· Laminar flow (2 adet)

· İnvert trinoküler mikroskop (1 adet)

· Masa üstü santrifüj (1 adet)

· Etüv (1 adet)

· Masa altı buzdolabı (1 adet)

· Mikropipet seti (3 set)

· Otomatik serolojik pipet puarı (2 adet)

· Vakum pompası (1 adet)

· Otomatik hücre sayım cihazı (1 adet)

Soğuk Oda:8 m²

· Sıvı azot tankı ve ikmal seti (1 adet)

· Orbital sallayıcı (1 adet)

· Tüp rotasyonu aleti (1 adet)

Karanlık Oda: 15 m²

· Fluoresan aparatlı invert mikroskop (1 adet)

· Araştırma mikroskobu fluoresan ataçmanlı (1 adet)

. ChemiDoc MP System luminisans görüntüleme cihazı

Bitki Doku Kültürü Lab.:23.5 m²

· Laminar Flow (1 adet)

· Fitotron (2 adet)

· Masa altı buzdolabı (1 adet)

· İnkübatör (1 adet)

. PZR cihazı (1 adet)

· Diseksiyon mikroskobu (1 adet)

· Mikropipet seti (1 adet)

Bitki Büyütme Odası: 11.6 m²Program Etkinlikleri

Yayınlar

 Bölümümüz akademik faaliyetleri arasında yayınlanan orjinal araştırma ve derleme makaleleri (SCI ve/veya hakemli ulusal/uluslararası dergilerde) aşağıdaki linkte yer almaktadır.
Araştırma
Bölümümüzde yer alan araştırma faaliyetleri iki ana konu üzerinde ilerlemektedir. Moleküler Kanser Biyolojisi ekibi, Prof. Dr. Narçin Palavan-Ünsal başkanlığında sikline bağımlı kinazların hücresel diğer sinyal yolakları ile ilişkisini incelemektedir. Ayrıca sikline bağımlı kinaz inhibitörlerinin potansiyel etkilerinin hücre ölümü ve poliaminler yönünden araştırılmasını hedefleyen ekibin aynı zamanda çeşitli tek nokta mutasyonlarının hastalıklar ile ilişkisini incelemek üzere araştırmaları da mevcuttur.
Bir diğer çalışma grubu olan Bitki Biyoteknolojisi ekibi Prof. Dr. Çimen Atak başkanlığında çalışmalarına radyasyon uygulamalarıyla tuzluluk ve kuraklık stresine dayanıklı mutantların eldesi ve moleküler analizlerinin yapılması ile devam etmektedir. Grup bitki doku kültürü tekniklerinin yanısıra hedef genlerin proteomik analizlerinin ve karakterizasyonunun gerçekleştirmektedirler. Grup bünyesinde ayrıca bitkilerde tohum jenerasyonlarında epigenetik değişimler üzerine çalışmalar mevcuttur.
Bilimsel İncelemeler
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerinin bilimsel etkinliklerini görmek için aşağıdaki linki incelebilirsiniz.
Seminerler
Yurtdışı/içinden davetli veya bölümümüzü ziyarete gelen konularında uzman bilim insanları tarafından verilen seminerler aşağıdaki linkte yer almaktadır
Sergiler
Bölümümüzde düzenlenen sergiler ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Kongre ve Sempozyum Etkinlikleri
DNA okulu her yıl başka bir alt başlık ile İKÜSEM ile işbirliği yaparak çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapmaktadır.
2012 yılında üniversitemizde düzenlenlenmiş olan “International Congress on Polyamines” kongresi hakkında detaylı bilgiler kongre web sayfasında yer almaktadır.
Ayrıca tüm Kongre ve Sempozyum bilgilerinize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 


İletişim Bilgileri

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Londra Asfaltı Üzeri, 34156, Bakırköy, İSTANBUL, TÜRKİYE

Web Adresi: http://www.iku.edu.tr/7/416/molekuler-biyoloji-ve-genetik

Tel: +90 212 4984348

Eposta: c.atak@iku.edu.tr