Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı Ana Sayfası

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, araştırma ve geliştirmeye önem veren ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzman bireyler yetiştirmektir.

Öğrenme Amaçları

ÖA-1. Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimlerinin çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmak

ÖA-2. Etik değerleri özümsemek

ÖA-3. Toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedeflemek

ÖA-4. Araştırma ve geliştirmeye önem vermek

ÖA-5. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzman bireyler yetiştirmekKuruluş

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün kuruluşu İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu'nun 23 Kasım 2006 gün ve 4 sayılı toplantısında oy birliği ile kararlaştırılmış, Yükseköğretim Kurulunun 11 Mayıs 2007 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ilk öğrencilerini 2007-2008 Eğitim-Öğretim döneminde almıştır. Bölümün kuruluşu ile ilgili çalışmalar İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Kampüs ana binada gerçekleştirilmiştir. 1 Ekim 2007 tarihinden itibaren bölüm şu anda bulunduğu Ataköy Kampüste yer alan MOBİGEN binasına taşınmıştır.

Kazanılan Derece

4 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 136 ulusal krediye (240 AKTS) sahip öğrencilere Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne, YKS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca https://oidb.iku.edu.tr/tr tarafından yapılır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2022-2023 Lisans Yerleştirme Sınavı Puan Çizelgesi 

TABLO-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

 

 

Genel Kont.

Yerleşen

En Küçük Puan      

En Büyük Puan

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) 

27

26

264,16897

331,03727            

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) 

7

7

318,67013  

399,51668             

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) 

6

6

408,03927  

422,37895

TABLO-4 EK YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

 

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) SAY

 

1

 

1

 

264,16897  

264,16897Çift Anadal - Yandal

Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.

 Lisans öğrencilerinin ÇAP’a devam edebilmeleri ve ÇAP’tan mezun olabilmeleri için, ÇAP’ta aldıkları dersler de dâhil olmak üzere, en az 3.00 GNO koşulu aranır. Tüm ÇAP eğitimi süresince, bir akademik yılsonunda öğrencilerin GNO’ları, bir defaya mahsus olmak üzere, 2.75’e kadar düşebilir. Bunun dışında, GNO’ları 2.75’in altına düşen öğrenciler, ÇAP programından çıkarılırlar. Özel durumlarda, Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.
ÇAP, programı oluşturmak isteyen bölümlerin/programların başvurusu, Fakülte/Yüksekokul Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun onayı ile gerçekleşir. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir. ÇAP programının mezuniyet kredisi, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün/programın mezuniyet kredisinden en az 30 kredi daha çok olmalıdır.
 
Çap programı ile ilgili detaylı bilgilere https://oidb.iku.edu.tr/tr/kayit-kabul/cift-anadal-cap sayfasından ulaşılabilir. 
 
 
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik programında anadal öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler diğer bölümler ile yan dal programına katılabilirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik programı ile birlikte Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Diploması ile birlikte bir Yandal Sertifikası verilir. Yandal Programımızda alınması gereken zorunlu dersler aşağıda belirtilmekte olup, detaylı bilgilere https://oidb.iku.edu.tr/tr/kayit-kabul/yandal-programi sayfasından ulaşılabilir. 
 
Yandal Programı Zorunlu Dersleri (Z)
Ders Kodu
Ders Adı
T
U
L
Z/SA
AKTS
MBG1001
Genel Biyoloji I
4
0
0
Z
4
MBG2001
Genel Biyoloji II
4
0
0
Z
4
Yandal Programı Seçimlik Dersleri (S)
Ders Kodu
Ders Adı
T
U
L
AKTS
MBG 3001
Genetik
3
0
0
SA
5
MBG 4003
Biyofizik
3
0
0
SA
5
MBG 4005
Fizyoloji
3
0
0
SA
5
MBG 6007
İnsan Genetiği
2
0
0
SA
4
MBG 7003
Biyoinformatik
3
0
0
SA
4
MBG 8003
Biyoetik
2
0
0
SA
3
MBG 1002
Genel Biyoloji I Laboratuvarı
0
0
4
SA
4
MBG 2002
Genel Biyoloji II Laboratuvarı
0
0
4
SA
4
MBG 3002
Genetik Laboratuvarı
0
0
4
SA
4
MBG 3005
Organik Kimya
4
0
0
SA
6
MBG 3006
Hücre Biyolojisi
3
0
0
SA
5
MBG 5005
Endüstriyel Mikrobiyoloji
2
0
0
SA
4
MBG 5007
Kök Hücre Biyolojisi
2
0
0
SA
5
MBG 5009
Radyobiyoloji I
2
0
0
SA
4
MBG 6006
Enzimoloji
2
0
0
SA
4
MBG 6008
Radyobiyoloji II
2
0
0
SA
4
MBG 7006
Adli Genetik
2
0
0
SA
3
MBG 7008
Doku Mühendisliği
2
0
0
SA
4
MBG 8006
Genetik Mühendisliği
2
0
0
SA
4
MBG 8008
Protein Mühendisliği
2
0
0
SA
4
 

 

Staj

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri için zorunlu staj yoktur.Mezuniyet Koşulları

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün tüm gerekliliklerini yerine getiren, 2.00 veya daha yüksek Genel Not Ortalamasına sahip olmak koşulu ile minimum 240 AKTS’lik dersi almış ve başarmış olan öğrenciler, mezuniyet koşulunu sağlamış sayılırlar. Öğrenciler, 180 AKTS’lik zorunlu derslerin yanı sıra, Seçmeli Alan Dersi havuzunda yer alan derslerden 56 AKTS’lik, Seçmeli Alan Dışı ders havuzunda bulunan derslerden 4 AKTS’lik ders almak ve başarmak zorundadır. Zorunlu derslerin içerisinde, 4.sınıfta Bitirme Projesi derslerini almış ve başarmış olmalı ve bu dersler kapsamında Tez Yazım Kılavuzuna uygun bir tez yazmalıdır. Bu tez yazım süreci sayesinde, öğrencilerin akademik hayata hazırlanması amaçlanmaktadır.

 

Uluslararası İşbirliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı'nın Erasmus kapsamında partner olduğu üniversiteler; La Sapienza Üniversitesi (İtalya), Trier Üniversitesi (Almanya), Coimbra Üniversitesi (Portekiz) ve Bragança Politeknik Enstitüsü (Portekiz)'dır.

Uluslarası işbirlikleri ile ilgili detaylı bilgilere https://uib.iku.edu.tr/tr sayfasından ulaşılabilir. 

Mezunların İstihdam Profilleri

 Ülkemiz, bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikler ile hızla gelişmekte olan Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili bilgilerin kullanıldığı endüstri-sanayi, tıp, tarım, hayvancılık, ziraat gibi alanlarda temel alt yapı ve güncel bilgilerle donatılmış eleman sayısına ihtiyaç duymaktadır. Bu açığın kapatılması amacı ile mezun olacakların Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve araştırma kurumlarında bilimsel ve akademik kariyer elde etme, biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan ilaç, besin vb. sektörlerde araştırma-geliştirme, tıp, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarında araştırma-geliştirme ve uygulama, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında gerekli alt yapı ve malzemeyi sağlayan ve hizmet veren kuruluşlarda teknik eleman, ilaç sektöründe ürün sorumlusu, eğitim ve pazarlama sektörlerde istihdam edilmeleri mümkündür.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans programlarından yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yapabilmek için uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilmiştir.
Bölüm mezunları aynı zamanda kendi alanları ile ilgili olarak yurt içi/dışında yer alan üniversitelerdeyüksek lisans ve doktora yapabilirler.


Sunulan Olanaklar

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman üç profesör, dört doktor öğretim üyesi, üç araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde tam donanımlı, 1 seminer salonu, 8 ofis ve öğrenci laboratuvar uygulamaları için kullanılan 2 öğrenci laboratuvarı, öğrenci ve bilimsel araştırma projeleri için kullanılan 9 laboratuar bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz öğretim üyelerimizin ulusal ve uluslar arası alandaki proje ve araştırmalarında çalışabilme ve öğretim üyelerimizin rehberliğinde TÜBİTAK öğrenci projesi yapabilmektedirler.

MBG Lab. I (öğrenci lab. I): 68 m²

· Diseksiyon mikroskobu  (16 adet)

· Bakteriyolojik etüv (1 adet)

· Öğrenci mikroskobu (29 adet)

· Çeker ocak (1 adet)

MBG Lab. II (öğrenci lab. II):68 m²

· Real time pcr cihazı (1 adet)

· pH metre (1 adet)

· Çalkalamalı su banyosu (1 adet)

· Buzdolabı (1 adet)

· Jel görüntüleyici (1 adet)

· Gradient PCR (1 adet)

· Soğutmalı masa üstü santrifüj (1 adet)

· Pipet seti (20 set)

· Dikey akışlı güvenlik kabini (1 adet)

· Tartı (1 adet)

· Hassas terazi (1 adet)

· Mikroplaka okuyucu (1 adet)

· Sallayıcılı su banyosu (1 adet)

· Etüv (2 adet)

·Masa üstü mini santrifüj (5 adet)

MBG Lab. III: (araştırma lab.):176.4 m²

· HPLC (1 adet)

· Fluorometre (1 adet)

· UV-Görüntüleme cihazı (1 adet)

· Mikropipet seti (15 set)

· Kar-buz makinası (1 adet)

· Spektrofotometre (1 adet)

· Masa üstü santrifüj (1 adet)

· Masa üstü soğutmalı santrifüj (1 adet)

· Mini santrifüj (1 adet)

· pH metre (1 adet)

· Gradient PCR (1 adet)

· Real-Time PCR aparatı (1 adet)

· -20 C derin dondurucu (3 adet)

· -80 C derin dondurucu (2 adet)

· Manyetik karıştırıcı (2 adet)

· Buzdolabı (3 adet)

· Çeker ocak (1 adet)

· UV crosslinker (1 adet)

· Sallamalı inkübator (2 adet)

· Tüp karıştırıcı (3 adet)

· Kuru ısıtıcı-soğutucu (1 adet)

· Kuru sallamalı ısıtıcı-soğutucu (1 adet)

· Ultrasonik parçalayıcı (1 adet)

· Jel kurutma cihazı (1 adet)

· Mikropulse elektroporator (1 adet)

· Hücre akış sitometrisi (1 adet)

· Orbital sallayıcı (1 adet)

· Doku parçalayıcı (1 adet)

·Ultrasonik banyo (1 adet)

·Nanodrop (1 adet)

·Distile su cihazı (1 adet)

·UV distile su cihazı (1 adet)

·Mikroplaka okuyucu (1 adet)

·Konsantratör (1 adet)

· 2 boyutlu jel elektroforez sistemi (1 adet)

.Bio-Rad PROTEAN i12 IEF System (1 adet)

.Bio-Rad CRITERION Dodeca Cell (1 adet)

Yıkama Odası ve Depo:20 m²

· Otoklav (büyük boy) (1 adet)

· Otoklav (küçük boy) (1 adet)

· Kuru sterilizatör (1 adet)

· Ultra saf su cihazı (1 adet)

· Su banyosu

·Deiyonize saf su cihazı (1 adet)

· Mikrodalga fırın (1 adet)

Elektroforez Lab.:14 m²

..UV-Görüntüleme cihazı (1 adet)

..Vertikal ve horizontal elektroforez seti (10 adet)

· Elektroforez güç kaynağı (4 adet)

· Blotlama cihazı (3 adet)

· Mikropipet seti (2 set)

· D-code sistemi (1 adet)

· Ultrasonik temizleyici (1 adet)

Model Organizma/Proteomik Lab. :11.6 m²

· Hassas terazi (1 adet)

· Terazi (1 adet)

· Disseksiyon mikroskobu (3 adet)

· Çalkalayıcılı inkübatör (1 adet)

· Laminar flow (1 adet)

· Derin dondurucu (1 adet)

· Bitki büyütme kabini (1 adet)

· Pipet seti (1 adet)

· Çok kanallı pipet (2 adet)

· Elekroferez güç kaynağı (1 adet)

· Stereo mikroskop (1 adet)

· Soğutmalı etüv (2 adet)

· Etüv (1 adet)

Hayvan Doku Kültürü Lab.:23.5 m²

..Karbondioksitli etüv (3 adet)

· Laminar flow (2 adet)

· İnvert trinoküler mikroskop (1 adet)

· Masa üstü santrifüj (1 adet)

· Etüv (1 adet)

· Masa altı buzdolabı (1 adet)

· Mikropipet seti (3 set)

· Otomatik serolojik pipet puarı (2 adet)

· Vakum pompası (1 adet)

· Otomatik hücre sayım cihazı (1 adet)

Soğuk Oda:8 m²

· Sıvı azot tankı ve ikmal seti (1 adet)

· Orbital sallayıcı (1 adet)

· Tüp rotasyonu aleti (1 adet)

Karanlık Oda: 15 m²

· Fluoresan aparatlı invert mikroskop (1 adet)

· Araştırma mikroskobu fluoresan ataçmanlı (1 adet)

. ChemiDoc MP System luminisans görüntüleme cihazı

Bitki Doku Kültürü Lab.:23.5 m²

· Laminar Flow (1 adet)

· Fitotron (2 adet)

· Masa altı buzdolabı (1 adet)

· İnkübatör (1 adet)

. PZR cihazı (1 adet)

· Diseksiyon mikroskobu (1 adet)

· Mikropipet seti (1 adet)

Bitki Büyütme Odası: 11.6 m²Program Etkinlikleri

 Araştırma Faaliyetlerimiz 

Bölümümüz araştırma aktiviteleri iki temel konu üzerinde sürdürülmektedir.

*Moleküler Kanser Biyolojisi ekibimiz, kanser hastalığına yönelmiş olup, hücre siklusunu ve hücre enerji metabolizmasını hedef alan kemoterapötiklerin yanısıra miRNA’ların hücre sinyal ve hücre ölüm mekanizmalarına etkisini genomik ve proteomik çalışmalarla araştırmaktadır.  Ayrıca kanser metastazına yönelik olarak, iyon kanal blokeri ilaç veya ajanların in vitro ve in vivo deneysel modeller üzerindeki etkileri, tedavi potansiyelleri değerlendirilmektedir. 

**Bitki Biyoteknolojisi ekibimiz ise, fiziksel mutagenler kullanarak forward genetik temelli moleküler ıslah çalışmaları gerçekleştirmekte, başta kuraklık ve tuzluluk olmak üzere farklı abiyotik stres etmenlerine karşı tolerans geliştirmeye yönelik ıslah çalışmaları yürütmektedir. Mutantların iki boyutlu proteomik, miRNA profil, transkriptomik karakterizasyonları yapılmaktadır. Diğer taraftan bitkilere gen aktarım çalışmaları ve rekombinant protein üretimine yönelik uygulamalar devam etmektedir.

Bölümümüz araştırma faaliyetleri arasında yer alan uluslarası ya da ulusal hakemli dergilerde yayınlanan orjinal araştırma ve derleme makaleleri, kitap bölümleri, proje bilgileri ve kongre katılımlarına ait detaylı bilgilere https://mobigen.iku.edu.tr/tr/genel-bilgiler/arastirma-faaliyetlerimiz linkinden ulaşılabilir.

 Bilimsel Etkinlikler 

Bölümümüz, Anabilim Dalımız ve öğrenci kulübümüz bünyesinde gerçekleşen bilimsel etkinliklerimize ait detaylı bilgilere https://mobigen.iku.edu.tr/tr linkinden ulaşabilirsiniz. 

 

İletişim Bilgileri

Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Ataköy Yerleşkesi,E5 Karayolu üzeri 34158 Bakırköy/İSTANBUL 

Prof. Dr. Seyhan Altun

Bölüm Başkanı 

Tel: +90 212 4984886 

Eposta: s.altun@iku.edu.tr

 Web Adresi: https://mobigen.iku.edu.tr/