Lisans
Meslek Yüksek Okulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ana Sayfası

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

İstanbul Kültür Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nın amacı; sağlık alanındaki kurum ve kuruluşlarda günümüz bilgi iletişim çağının gerektirdiği teknolojileri de kullanarak verileri toplayan,  dataları oluşturan, bilgiye dönüştüren, kullanan, kolay ulaşılabilir hale getiren, arşivleyen, yazılı-sözlü iletişim becerilerine hâkim olarak analitik düşünebilen, sağlık hizmeti alanlarla, sağlık hizmeti sunanlar arasında verimliliği arttıran, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerini yürütecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmektir.

Kuruluş

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2018 yılında üniversitemiz Meslek Yüksekokulu bünyesinde İncirli Yerleşkesi’nde kurulmuştur ve 2018-2019 Akademik Yılı başında eğitime başlanmıştır.

Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında ön lisans derecesi verilir. 

Öğretim Dili

 Türkçe

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Çift Anadal - Yandal

Başarılı bir eğitim süreci geçiren İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları durumunda okudukları bölümle eşzamanlı olarak başka bir bölümde daha öğrenim görebilirler. Çift Anadal Programı'nı başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki ayrı önl isans diploması almaya hak kazanırlar.

Staj

Günümüzün global dünyasında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri sahip oldukları bilgi ve eğitimli insan kaynakları ile ölçülmektedir. Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında işsizlik yer almaktadır. Buna karşılık nitelikli eleman ihtiyacı duyan şirketlerin olması da bir o kadar önemli bir konudur. Ülkemizin sahip olduğu en büyük zenginliklerden biri olan genç nüfusumuzu bu ihtiyacı karşılayacak şekilde eğitimli ve iş bilen kişiler haline getirmek ise biz eğitimcilerin işidir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde her öğrencimizin mezuniyet şartı içerisinde yer alan staj yani iş yeri uygulamaları, öğrencilerimizin eğitimlerini aldıkları programlara uygun olarak seçilen kuruluşlarda belli bir süre çalışarak edindikleri iş deneyimidir. Bu süre okulumuz yönetmeliğine bağlı olarak 40 iş günü olacak şekilde karara bağlanmıştır.
 
Staj, öğrencilerimize iş hayatını tanıma ve programlarında eğitimlerini aldıkları teorik bilgilerin uygulama alanlarını görme fırsatı sunmaktadır. 
 
Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin sektörlerle tanıştıkları dönemler genellikle staj dönemleri olmaktadır. Öğrencilerimizin bu tanışma ile elde edecekleri yararlar arasında;
 
Teorik bilgilerini uygulamaya koymak, alanlarında beceri kazanma, gerçek bir çalışma ortamında ilgi duydukları kariyer alanlarını saptayabilme ve çalışma alanlarına uygunluğunu tespit edebilme, ileride çalışmak istedikleri alanlar için temel becerileri kazanma ve sahip olduklarını da geliştirme , iş hayatları boyunca karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar karşısında pratiklik ve vizyon edinme,  staj yerlerindeki örgütsel ilişkilere ve işbirliğine alışmak ,iş yeri çalışanlarıyla etkili iletişim sağlama, yönetim ve idarede aktif olma becerisi sağlama, ileride karşılaşabilecekleri potansiyel işverenleri ile iletişim kurmalarını sağlayarak önemli iş referansları edinmelerini, yani geleceklerine yatırım yapmalarını sağlayacaktır.
 
Son olarak stajlar, iş hayatında deneyim kazanıldığının göstergesi olarak işverenlere güven telkin etmektedir.
Mezuniyet Koşulları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az  2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen mezunlarımız,  İstanbul Kültür Üniversitesi  Meslek Yüksekokulu'nun Kanada'da Centennial College ve ABD'de Fort Hayes State University ile yaptığı işbirliği doğrultusunda III. ve IV. yıl derslerini yurtdışında okuyarak lisans tamamlama programlarına katılabilmektedirler. Ayrıca öğrenciler ERASMUS aracılığıyla da yurt dışında lisans tamamlama ve staj olanağına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunları kamuya ait veya özel sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerinde, sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde, görüntüleme merkezleri, sağlık sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları vb. yerlerde çalışabilme imkânı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön lisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

 DİKEY GEÇİŞ ALANLARI

• Sağlık Yönetimi 

• İşletme

• İşletme Yönetimi

Sunulan Olanaklar

İncirli Kampüsü’nde bulunan bilgisayar laboratuvarları ve amfiler seminerler için güncellendi.


Program Etkinlikleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programında öğrencilerin bazı sağlık kurumlarını ziyaret etmesi ve mesleki yeteneklerini geliştirmek için bazı seminerler düzenlenmesi planlanmaktadır.
 


İletişim Bilgileri

Program Başkanı Öğr.Gör. Zehra KAŞKA ÜRETEN
Tel: (0212) 498 49 62
e-mail: z.kaskaureten@iku.edu.tr