Lisans
Meslek Yüksek Okulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Temel Alan Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma
PÇ-2Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik konusundaki bilgi ve becerilerini sağlık hizmetleri alanında etkin olarak uygulama
PÇ-3Alanının gerektirdiği bilgi teknolojilerini sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde kullanma
PÇ-4Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara problem çözme becerisi ile çözüm bulma
PÇ-5Görev aldığı birimde organizasyonu yapma, takım içinde yer alma ve liderlik özellikleri sergileme
PÇ-6Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlama
PÇ-7Yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini kullanma
PÇ-8Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ve sağlık hizmetleri alanında kullanılan terminolojiyi doğru ve eksiksiz kullanabilme yeterliliğine sahip olma
PÇ-9Hasta ve hasta yakınları ile doğru ve etkili iletişim kurma
PÇ-10 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilme ve uygulama
PÇ-11Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında görevlerini doğru ve eksiksiz şekilde yapma
PÇ-12Kaliteli sağlık hizmeti verme felsefesini benimseyerek Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili görevlerini bu felsefeye uygun olarak yerine getirme
PÇ-13Sağlık hizmetleri içinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içi ve kurum dışı ilgili taraflarla paylaşma
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1-Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.

2-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.

2-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.

3-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme

2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.

2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
1             
1             
2             
1             
2             
3             
1             
2             
3             
1             
2             
3             
4             
1             
2