Lisans
Meslek Yüksek Okulu
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma
PÇ-2Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik konusundaki bilgi ve becerilerini sağlık hizmetleri alanında etkin olarak uygulama
PÇ-3Alanının gerektirdiği bilgi teknolojilerini sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde kullanma
PÇ-4Sağlık hizmetinin verilmesi sürecinde ortaya çıkan sorunlara problem çözme becerisi ile çözüm bulma
PÇ-5Görev aldığı birimde organizasyonu yapma, takım içinde yer alma ve liderlik özellikleri sergileme
PÇ-6Sağlık hizmetinin eksiksiz verilebilmesi için birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlama
PÇ-7Yazılı ve sözlü iletişimde doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini kullanma
PÇ-8Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ve sağlık hizmetleri alanında kullanılan terminolojiyi doğru ve eksiksiz kullanabilme yeterliliğine sahip olma
PÇ-9Hasta ve hasta yakınları ile doğru ve etkili iletişim kurma
PÇ-10 İş, görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki etik ilkelerini bilme ve uygulama
PÇ-11Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında görevlerini doğru ve eksiksiz şekilde yapma
PÇ-12Kaliteli sağlık hizmeti verme felsefesini benimseyerek Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili görevlerini bu felsefeye uygun olarak yerine getirme
PÇ-13Sağlık hizmetleri içinde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili konularda düşüncelerini, çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kurum içi ve kurum dışı ilgili taraflarla paylaşma

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13
TDS1001             
TDS1002             
TDS1008             
TDS0026             
TDS1005             
TDS0027             
TDS2001             
TDS2002             
TDS0028             
TES4001             
TDS3001             
TDS3002             
TDS3003             
TDS3004             
TDS3005             
TDS2006             
TDS2007             
TDS0029             
TES4000             
TDS0001             
TDS0002             
TDS0003             
TDS0004             
TDS0005             
TDS0006             
TDS0007             
TDS0008             
TDS0009             
TDS0010             
TDS0011             
TDS0012             
TDS0013             
TDS0014             
TDS0015             
TDS0016             
TDS0017             
TDS0018             
TDS0019             
TDS0020             
TDS0021             
TDS0022             
TDS0023             
TDS0024             
TDS2005             
TDS0033             
TDS0036