Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

 Dünyanın gelişmiş ülkelerinde eğitim ve okul yöneticiliği uzun yıllardır profesyonel bir meslek olarak kabul edilmektedir. Profesyonel bir meslek, iş içinde deneyim kadar işle ilgili belirli akademik ve bilimsel bilgi ve becerilerin de edinilmesini gerekli kılar. Ülkemizde eğitim ve okul yöneticiliği konularında ihtiyaç duyulan donanımlı eğitim ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesinin yanı sıra, eğitim ve okul yönetimi alanında akademik kariyer yapmak isteyen bireylerin bu kariyer için gerekli ön bilgi ve becerilerle donatılması bu programın amaçları arasındadır. 

Kuruluş

 Program 2014 yılında açılarak eğitim-öğretime başlamıştır

Kazanılan Derece

 Eğitim Yönetimi ve  Planlaması Yüksek Lisans Diploması

Öğretim Dili

Öğrenim Dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

 Hafta içi 5 gün saat 18:00 - 21:00 arasında program yürütülmektedir.

Yerleşme Şartları

 PROGRAMA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR
4 yıllık lisans programı mezunu olmak.  Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz.

Çift Anadal - Yandal

 Programın Çift Anadal ve Yandalı yoktur.

Staj

  Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

  Mezuniyet Koşulu olarak, her ders için minimum B- (2.70) almak gerekmektedir. Normal ders yüküne ek olarak Tezsiz Programda "Dönem Projesi" hazırlamak zorunludur.

Uluslararası İşbirliği

  ERASMUS Programımız’la ilgili detaylara web sitemizde ulaşılabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

 
 Mezunlarımız eğitim kurumlarında mesleklerini icra etmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

 
 Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, doktora eğitimlerine devam etmek için tüm üniversitelere başvuru yapabilmektedirler.

Sunulan Olanaklar

Programda alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından teorik ve uygulama içerikli dersler yapılmakta ve uygulama ödevleriyle saha deneyimi pekiştirilmektedir.  

Program Etkinlikleriİletişim Bilgileri

PROGRAMIN BAŞKANI

Prof. Dr. Serdar Erkan
E-postas.erkan@iku.edu.tr  

 
Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi
            Eğitim Fakültesi
            Basın Ekspres Yerleşkesi
            34303  Küçükçekmece/İsta