Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezsiz)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezsiz) Programı Ana Sayfası

Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Tezsiz)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Amaç: Eğitim Yönetimi ve Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ nın amacı 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış eğitim liderleri yetiştirmektir. Program eğitimcilere yöneticilik alanında karşılaştığı problemleri çözebilme becerisi kazandırarak yöneticilik yeterliliklerini geliştirmeyi ve alanda araştırma yapacak bilgi ve tecrübeyi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Hedef: İKÜ Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans programı eğitim ve okul yönetimi konusunda çağdaş bilimsel bilgi ve yaklaşımları uygulamayla bütünleştirerek bu alanda donanımlı insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın iki hedef grubundan birincisi özel ve devlet okullarında öğretmenlik yapan ve ileride yöneticilik yapmayı planlayan, ya da hali hazırda yöneticilik yapan ve kendisini eğitim ve okul yönetimi alanında geliştirmek isteyen kişilerdir. Programın ikinci hedef grubunu ileride eğitim ve okul yönetimi alanında akademik kariyer yapmak isteyen bireyler oluşturmaktadır.

Kuruluş

 Program 2014 yılında açılarak eğitim-öğretime başlamıştır

Kazanılan Derece

 Eğitim Yönetimi ve  Planlaması Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Öğretim Dili

Öğrenim Dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

 Hafta içi 5 gün saat 18:00 - 21:00 arasında program yürütülmektedir.

Yerleşme Şartları

 PROGRAMA BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR
4 yıllık lisans programı mezunu olmak.  Tezsiz programlarda ALES şartı aranmaz.

Eğitim Fakültesi mezunu olmayan veya formasyon belgesi bulunmayan adaylar bilimsel hazırlık koşuluna tabi tutulmaktadır.

 


Çift Anadal - Yandal

 Programın Çift Anadal ve Yandalı yoktur.

Staj

  Programda Staj zorunluluğu aranmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FF

 

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

 


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B- notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C+, C, C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye de verilebilir. Lisansüstü düzeyde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.


Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet Koşulu olarak, her ders için minimum B- (2.70) almak gerekmektedir. Normal ders yüküne ek olarak Tezsiz Programda "Dönem Projesi" hazırlamak zorunludur.

Uluslararası İşbirliği

  ERASMUS Programımız’la ilgili detaylara web sitemizde ulaşılabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

 
 Mezunlarımız eğitim kurumlarında mesleklerini icra etmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

İlgili alanda doktora eğitimine devam edebilmek için en az tezli yüksek lisans mezunu olmak gerekmektedir. 

Sunulan Olanaklar

Programda alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından teorik ve uygulama içerikli dersler yapılmakta ve uygulama ödevleriyle saha deneyimi pekiştirilmektedir.  

Program Etkinlikleri

Programımız güz ve bahar dönemleri olmak üzere toplam 28 haftadan oluşan ( Final Sınavları hariç) bir akademik takvime sahiptir. Güz ve bahar dönemlerinde toplam 10 adet ders verilmektedir. Tezsiz programa kayıtlı öğrencilerimiz 2 adet zorunlu, 8 adet seçmeli ders almaktadırlar. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için proje çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

İletişim Bilgileri

PROGRAMIN BAŞKANI

Doç. Dr. Demet Zafer Güneş
E-postad.gunes@iku.edu.tr

 
Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi
            Eğitim Fakültesi
            Basın Ekspres Yerleşkesi
            34303  Küçükçekmece/İstanbul