Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.Program Çıktıları
PÇ-1Lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak.
PÇ-2Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
PÇ-3Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek.
PÇ-4Bilime yenilik getiren bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek.
PÇ-5Alanı ile ilgili yaygın etkisi olan bilimsel çıktıları elde edebilme ve değerlendirme yetisi kazanan birey yetiştirmek.
PÇ-6Uzmanlık alanında üretmiş olduğu bilimsel çıktıları yorumlayabilmek ve işlevsel etkileşim stratejileri ile sunabilmek.
PÇ-7Bilimsel sorun çözmede stratejik karar verebilmek ve çözümü üretebilmek.
PÇ-8Alanında ve ilgili sektörde karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.
PÇ-9En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde, yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek ("European Language Portfolio Global Scale", Level C1).
PÇ-10Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek.
PÇ-11Alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek.
PÇ-12Özgün bir konuyu araştırabilmek, tasarlayabilmek, kavrayabilmek ve uygulayabilmek.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12