Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMGD0101 Seminer Z 3/0/0 8
AKTS Kredi Toplamı 8
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMGD0102 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Z 3/0/0 7
AKTS Kredi Toplamı 7
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMGD0099 Yeterlilik Sınavı Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMGD0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMGD0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMGD0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMGD0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMGD0100 Tez Z 0/0/0 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FMGD0001 Gen anlatımının düzenlenmesi SA 3/0/0 8
FMGD0002 Bilimsel proje öneri geliştirilmesi SA 3/0/0 7
FMGD0003 Biyomateryaller SA 3/0/0 7
FMGD0004 Biyosensörler ve biyotestler SA 3/0/0 7
FMGD0005 İleri nanobiyoteknoloji SA 3/0/0 8
FMGD0006 İleri insan genetiği SA 3/0/0 8
FMGD0007 Moleküler immunoloji SA 3/0/0 7
FMGD0008 Biyogirişimcilik SA 3/0/0 7
FMGD0009 Stres biyolojisi SA 3/0/0 8
FMGD0010 Biyoyakıtlar SA 3/0/0 7
FMGD0011 Klonlama stratejileri SA 3/0/0 8
FMGD0012 Doktora semineri SA 3/0/0 7
FMGD0013 Hücre ölüm mekanizmaları SA 2/0/2 8
FMGD0014 RNA teknolojileri ve uygulamaları SA 2/0/2 8
FMGD0015 Kanser genomiği ve proteomiği SA 3/0/0 7
FMGD0016 Doku mühendisliğinde güncel yaklaşımlar SA 3/0/0 7
FMGD0017 Moleküler tanı yöntemlerindeki uygulamalar SA 2/0/2 8
FMGD0018 Moleküler biyolojide güncel uygulamalar SA 1/0/4 8
FMGD0019 Kök hücre temelli tedavi yaklaşımları SA 3/0/0 7
FMGD0020 Nörodejenerasyon SA 3/0/0 7
FMGD0021 Moleküler kanser endokrinolojisi SA 3/0/0 8
FMGD0022 Moleküler sinir bilim SA 3/0/0 7
FMGD0023 Bilişsel sinir bilim SA 3/0/0 8
FMGD0024 2-B ve 3-B hücre kültürü yöntemleri SA 1/0/4 8
FMGD0025 Hesapsal biyoloji ve biyoinformatik laboratuvarı SA 1/0/4 8
FMGD0026 Yaşlanma biyolojisi SA 3/0/0 7
FMGD0027 Bitki biyoteknolojisi SA 3/0/0 7
FMGD0028 İleri bitki moleküler biyolojisi SA 3/0/0 8
FMGD0029 Bitkilerden rekombinant protein eldesi SA 3/0/0 7
FMGD0030 GDO hukuku SA 3/0/0 7
FMGD0031 Moleküler işaretleyicilerin bitki ıslahında kullanımı SA 3/0/0 8
FMGD0032 Bitki ıslah metodları SA 3/0/0 8
FMGD0033 Tümörden metastaza hücre hareketi ve invazyon SA 3/0/0 8