Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak.
PÇ-2Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.
PÇ-3Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek.
PÇ-4Bilime yenilik getiren bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek.
PÇ-5Alanı ile ilgili yaygın etkisi olan bilimsel çıktıları elde edebilme ve değerlendirme yetisi kazanan birey yetiştirmek.
PÇ-6Uzmanlık alanında üretmiş olduğu bilimsel çıktıları yorumlayabilmek ve işlevsel etkileşim stratejileri ile sunabilmek.
PÇ-7Bilimsel sorun çözmede stratejik karar verebilmek ve çözümü üretebilmek.
PÇ-8Alanında ve ilgili sektörde karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.
PÇ-9En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde, yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek ("European Language Portfolio Global Scale", Level C1).
PÇ-10Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek.
PÇ-11Alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek.
PÇ-12Özgün bir konuyu araştırabilmek, tasarlayabilmek, kavrayabilmek ve uygulayabilmek.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12
FMGD0001            
FMGD0002            
FMGD0003            
FMGD0004            
FMGD0005            
FMGD0006            
FMGD0007            
FMGD0008            
FMGD0009            
FMGD0010            
FMGD0011            
FMGD0012            
FMGD0013            
FMGD0014            
FMGD0015            
FMGD0016            
FMGD0017            
FMGD0018            
FMGD0019            
FMGD0020            
FMGD0021            
FMGD0022            
FMGD0023            
FMGD0024            
FMGD0025            
FMGD0026            
FMGD0027            
FMGD0028            
FMGD0029            
FMGD0030            
FMGD0031            
FMGD0032            
FMGD0033            
FMGD0099            
FMGD0100            
FMGD0101            
FMGD0102