Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

İKU Hakkında

İKÜ HAKKINDA

İsim ve Adres Üniversite Hakkında Genel Bilgi Önceki Öğrenimin Tanınması
Akademik Takvim Derece Programları Genel Kayıt Süreci
Üniversite Yönetimi Öğrenci Kabul Koşulları ECTS Kredilerinin Belirlenmesi
Akademik Danışmanlık   AKTS(ECTS) Kredilerinin Belirlenmesi      


İsim ve Adres

İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Yerleşkesi, E5 Karayolu Üzeri
Bakırköy 34156 / İstanbul
+ 90 212 4984141
www.iku.edu.tr

İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy, Şirinevler ve İncirli Kampüsü olarak üç kampüste faaliyet göstermektedir. Ataköy Kampüsü'nde Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Şirinevler Kampüsü'nde ise Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu ve İngilizce hazırlık birimleri, kız ve erkek yurtları, İncirli Kampüsü'nde ise İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. İki kampüs arasındaki mesafe, yürüyerek 15 dakika sürmekte ve Üç Kampüs arasında her 15 dakikada bir karşılıklı otobüs seferleri vardır.

Kampüsler içinde öğrenci yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkan sağlanmıştır.
Sabah ve Akşam Kadıköy ve Bostancı'dan gelecek öğrenciler için Bakırköy Deniz Otobüsü iskelesine otobüs seferleri düzenlenmektedir.
Her üç kampüs de otobüs ve Metro duraklarına yürüyerek 5 dakika mesafede olup, İstanbul'un bütün semtlerine kolaylıkla ulaşmak mümkündür.Akademik Takvim

 

Akademik takvim için lütfen tıklayınız
 

Üniversite Hakkında Genel Bilgi

Üniversite hakkında genel bilgi almak için lütfen tıklayınız.Öğrenci Kabul Koşulları

Türk uyruklu öğrenciler lisans ve önlisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile alınmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar lisans programlarına, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Ilgili Lisans Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Detaylı bilgi için bkz: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yüksek lisans (doktora) programlarına kabul için ise, lisans (yükseklisans) derecesine sahip olmak ve (ALES) Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan gerekli minimum puanı almak gerekmektedir. Programa girişte, Bilim Sınavı, İngilizce Seviye Belirleme Sınavı ve Mülakat yapılır. Her bir programla ilgili detaylar için tıklayınız.

Önceki Öğrenimin Tanınması

  1. Uluslararası Öğrenci Değişim Programları

Erasmus  Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve diğer öğrenci değişim programlarından faydalanan öğrencilerin yurtdışında bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) partner üniversitelerinde aldıkları dersler için İKÜ’de tam tanınma sağlanabilmesi ve bu bağlamda aldıkları notların transkriptlerinde ve Diploma Ekleri’nde belirtilebilmesi için partner üniversite not sistemlerinin İKÜ’deki karşılıklarının belirlenmesi amacıyla Fakülte/Bölüm/MYO Erasmus Koordinatörlerin’den oluşan bir komisyon oluşturulmuş, komisyon kararları Üniversite Senatosu tarafından onaylanmıştır. Buna göre;

  1. Not Dönüşümleri için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) not sisteminin esas alınması ve AKTS not sistemi kullanmayan İKÜ partner üniversitelerinden yerel notların AKTS not sistemindeki karşılıklarının belirtildiği bir eşleştirme tablosu talep edilmesine,
  2. Giden İKÜ öğrencilerinin ders transferlerinde Tablo 1’in referans alınmasına,
  3. Gelen uluslararası öğrencilerin aldıkları derslerin notları verilirken, Tablo 2’nin referans alınmasına,
  4. AKTS not sistemini kullanmayan ve yerel notlandırma sistemini AKTS not sistemine dönüşüm tablosunu temin etmeyen İKÜ partner üniversiteleri için, üniversite bazında eşleştirme yapılabilemesi amacıyla ilgili bölümlerin ve  Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Merkezi’nin ortak bir karar önerisi hazırlayarak Senato’nun onayına sunmasına

karar verilmiştir.

Tablo 1.  Giden Öğrenciler

 AKTS (ECTS) NOTU

İKÜ NOT KARŞILIĞI

A

A

B

A-

C

B+

D

C+

E

D+

FX

FD

F

F

Tablo 2.  Gelen Öğrenciler

İKÜ NOTU

AKTS (ECTS) NOT KARŞILIĞI

A / A-

A

B- / B / B+

B

C- / C / C+

C

D / D+

D

D-

E

FD

FX

FF

FGenel Kayıt Süreci

  • Kayıt için öğrencinin şahsen başvurması ve web sitesinde belirtilen belgeleri eksiksiz getirmesi gerekmektedir.
  • Kayıt sırasında gerekli olan mali işlemleri üniversitemizin Ataköy Kampüsü’nde hizmet veren Türkiye İş Bankası Şubesi’nde yapabilirsiniz.
AKTS(ECTS) Kredilerinin Belirlenmesi

İstanbul Kültür Üniversites’inde 2011-2012 akademik yılı itibariyle tüm programlarda ve yalnızca AKTS (ECTS) kredisi kullanılmaktadır. Öğrenci iş yüküne dayalı AKTS( ECTS) kredileri öğrencilerimizin aldıkları ve başarılı oldukları her ders için yaptıkları tüm çalışmaları değerlendirilerek hesaplanmıştır. Bu krediler teorik ve uygulamalı derslerin saati, laboratuvar çalışmalrı, sunumalr, proje çalışması, staj, semine, problem saati, sanatsal uygulamar, sınav ve diğer değerlenderme aktiviteleri göz önüne alınarak hesaplanmıştır.

AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrencilere anketler uygulanmış, dış/ iç paydaşların ve öğretim elemanlarının görüşleri alınarak once bölüm kurullarında karara bağlanmıştır. Daha sonra Fakülte kurularında ve Üniversite Senatosunda görüşülüp uygun göüldükten sonra kesinlik kazanmıştır..

Her programda bir dönemdeki zorunlu ve seçmeli derslerin kredi toplamı 30 AKTS ve bir akademik yıl için ise toplam 60 AKTS(ECTS) olarak uygulanmaktadır.
ECTS Kredilerinin Belirlenmesi

İstanbul Kültür Üniversites’inde 2011-2012 akademik yılı itibariyle tüm programlarda ve yalnızca ECTS kredisi kullanılmaktadır. Bu bağlamda, Üniversitedeki tüm derslerin ECTS Kredileri öğrencilerin taşıdığı “işyükü” göz önünde tutularak belirlenmektedir. Yarıyıl bazında 30 ECTS, yıl bazında 60 ECTS'lik iş yüküne göre düzenlenen programlarda krediler teorik ders saatleri, laboratuvar çalışması, proje hazırlanması, pratik çalışma, klinik çalışması, staj, seminer, problem saati, bireysel çalışma, sınav ve diğer değerlendirme aktiviteleri düşünülerek verilmiştir.

ECTS kredilerinin belirlenmesinde önce üniversite ve fakülte düzeyinde ortak olan derslerin kredileri belirlenmiş, ardından, bölümlere ait derslerin ECTS kredileri, bölüm akademik üyelerinden oluşan kurulllar aracılığıyla belirlenmiş, en son aşamada ise sonuçlar, her bir ders için uygulanan öğrenci anketlerinin sonuçları ile kesinlik kazanmıştır.Akademik Danışmanlık

İstanbul Kültür Üniversitesi 10 öğrenciye 1 akademisyenin destek vermesini sağlayan güçlü ve uzman akademik kadroya sahiptir. İKÜ’nün ayırt edici bir diğer yönü ise, öğretim kadrosunun ağırlıklı olarak tam zamanlı öğretim elemanlarından oluşmasıdır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi


İKÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrenci ve yakınlarının yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri eğitsel ve sosyo-psikolojik sorunlarla baş etmelerine yardımcı olmayı hedefleyen bir hizmet birimi olmanın yanı sıra, aynı zamanda akademik bir araştırma platformudur.


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2009 yılında kurulan merkezin; öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek, sorunlarla başa çıkma ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek, gerektiği durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yaygın eğitimi destekleyici seminerler vermek, psikoloji alanında yayın ve araştırmalar yapmak gibi geniş bir etkinlik ağı bulunmaktadır. Kısaca bu çalışmalar, yayın, sertifikalı test eğitimi, araştırma, seminer ve danışmanlık başlıkları altında özetlenebilir. Detay bilgi için lütfen tıklayınız