Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası

Psikoloji

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Psikoloji Bölümü'nün öğretim amaçları aşağıdaki şekilde listelenebilir:

ÖA-1. Psikolojinin genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri problem çözme sürecinde kullanma becerisi olan,

ÖA-2. Araştırma tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlayabilme becerisine sahip, 

ÖA-3. Mesleki etik bilinci gelişmiş,

ÖA-4. Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci kazanmış,

ÖA-5. Özyönetim becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek. 

ÖA-5. Özyönetim becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek. 

Kuruluş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2007 yılında kurulduğundan itibaren psikolojinin farklı uygulama alanlarında çalışacak tecrübeli ve uluslararası akademik yetkinlikleri olan personeli ile gelişmeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

 Lisans düzeyi

Öğretim Dili

 İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nin öğretim dili Türkçe'dir. 

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Psikoloji Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Psikoloji Bölümüne, YKS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Psikoloji Bölümü'ne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Program Adı              

Puan Türü

Genel Kontenjan

2023 YKS TABAN PUANI

2023 Başarı Sırası

Psikoloji (Ücretli)

EA

40

266,07247

706.397

Psikoloji (Tam Burslu)

EA

13

389,97834

62.047

Psikoloji (%25 Burslu)

EA

46

274,71436

620.824


 

Çift Anadal - Yandal

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri, üniversitemizin tüm bölümleri ile yandal ve ÇAP yapma olanağına sahiptirler.   

Staj

Staj Program Esasları ve Staj Prosedürü için lütfen tıklayınız.

 http://psk.iku.edu.tr/tr/ogrenci/zorunlu-staj

  

Psikoloji Bölümü öğrencileri psikolojinin ilgi duydukları ve ileride çalışmak istedikleri alanlarını tanımak ve tecrübe edinmek amacı ile bölüm bünyesinde oluşturulmuş staj havuzu içerisindeki kurumlarda veya kendi belirlemiş oldukları kurumlarda staj koordinatörünün önerilerini de dikkate alarak zorunlu ve zorunlu olmayan stajlarını gerçekleştirmektedirler. Öğrenciler, staj süreçlerinde bölüm Öğretim Üyeleri tarafından da staj yaptıkları alanlar ile ilgili olarak süpervizyon desteği almaktadırlar. Staj havuzunun genişletilebilmesi amacı ile öğrencilerin talepleri doğrultusunda psikolojinin farklı alanlarında hizmet  veren pek çok kurum ile protokol süreçleri gerçekleştirilmektedir.  Mezuniyet Koşulları

Psikoloji Bölümü’nün tüm gereklerini yerine getiren, GNO’su 2.00 veya daha yüksek olmak koşulu ile en az 242 AKTS kredisine sahip olan öğrenciler, mezuniyet koşullarını sağlamış sayılırlar. Öğrenciler 178 kredilik zorunlu derslerinin yanı sıra Seçimlik Alan Dersi ders havuzundan en az 60 kredilik SA dersi, Seçimlik Alan Dışı ders havuzundan en az 4 kredilik SAD dersi almak ve başarmak zorundadır. Ek olarak; 40 iş günü zorunlu stajı tamamlamış olmak gereklidir. Zorunlu staj her biri 4 AKTS olmak üzere 20'şer günlük iki kademeden oluşur. Öğrenci 5. yarıyıldan itibaren staj yapabilir. Staj toplam 8 AKTS'dir.  Seçmeli ders sayısı oldukça fazla olup öğrencilerin hangi alanda ilerlemek istediklerini keşfetmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca 4. Sınıftaki Bitirme Projesi dersleriyle öğrencilerin tez yazım yetenekleri geliştirilmekte olup lisansüstü eğitimlerine bir adım önden başlamaları hedeflenmektedir.

Uluslararası İşbirliği

Psikoloji Bölümü’nün aşağıda belirtilen üniversiteler ile ERASMUS değişim programı çerçevesinde işbirliği bulunmaktadır.

·Alice Salomon Hochschule, University of Applied Sciences (Berlin, Almanya)

·Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp, Makedonya)Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ece Naz Ermiş

e-posta: e.ermis@iku.edu.tr

Mezunların İstihdam Profilleri

 Psikoloji Bölümü'nden mezun olanlar, pek çok farklı sektörde ve psikolojinin farklı uzmanlık alanlarıyla ilgili sektörlerde çalışabilmektedirler. Bu alanlardan bazıları;

-Sağlık Merkezleri

-Klinikler

-Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezleri

-Eğitim Kurumları

-Anaokulları

-Sosyal Hizmetler Alanı

-Adli Kurumlar

-İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Firmaları

-Araştırma Merkezleri

-Diyaliz Merkezleri

-İş psikoloğu olarak fabrikalarda

-Huzurevleri

-Reklamcılık Sektörü

-Kitle İletişim (Medya) Sektörü

-Kamu Sektöründe Faaliyet Gösteren Alanlar

 

Üst Derece Programlara Geçiş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden başarı ile mezun olanlar, psikoloji bölümü mezunlarının kabul edildiği herhangi bir kurumda yüksek lisans ve doktora yapma hakkına sahiptirler. 

Sunulan Olanaklar

Psikolojinin farklı alt dallarına yönelik ders çeşitliliği, teorik derslerin yanısıra uygulamaya yönelik dersler, staj yapılan alanlara yönelik ilgili öğretim üyeleri tarafından süpervizyon desteği, bilimsel ve sosyal etkinliklerde görev alma fırsatı, çeşitli bilimsel etkinliklerde alanda çalışan uzmanlarla etkileşimde bulunabilme imkanı, bilimsel araştırma ve akademik yazıma hazırlık kapsamında Bitirme Projesi hazırlama imkanı...  


Program Etkinlikleri

Program Etkinlikleri 

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü kurulduğu tarihten itibaren düzenli olarak öğrencilere ve alanda çalışan uzmanlara yönelik ulusal ve uluslararası nitelikte sempozyum, seminer, konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenlemektedir.

 

Bölüm tarafından, alandan uzmanların konuşmacı olarak davet edildiği “Psikoloji Sohbetleri” seminer programı da gelenekselleşmiş olarak her yıl düzenlenmektedir.

 

Bölüm tarafından düzenlenen etkinlikler:


İKÜ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ETKİNLİKLERİ

2007 - 2018

17.10.2007

Psikoloji Sohbetleri 2007-2008

“Bilim, Sanat ve Psikoloji”

Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi

(ALTİS Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi)

06.11.2007

Türk Psikologlar Derneği Ziyareti

Psikoloji Bölümü Öğrencileri ile

27.11.2007

Psikoloji Sohbetleri 2007-2008

“Ergen ve Ebeveyn İletişimi”

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ

12.12.2007

Psikoloji Sohbetleri 2007-2008

“Hızlı Okuma”

Prof. Dr. Nursel Telman

(Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

26.12.2007

Kahve Bahane Konferansı

“Beyin Temelli Öğrenme”

Prof. Dr. Mücella Uluğ

07-08.03.2008

AMOS Temel Eğitimi (Yapısal Eşitlik Modeli - YEM)

Psikoloji Bölümü ve SPSS Türkiye işbirliği ile

22-23.03.2008

Eğitim Psikolojisi Sempozyumu

Psikoloji Bölümü

26.03.2008

Psikoloji Sohbetleri 2007-2008

“Örgütlerde Güven Kavramı ve Ölçümü”

Doç. Dr. Deniz Börü,

Yard. Doç. Dr. Güler İslamoğlu,

Yard. Doç. Dr. Melek Birsel

(Marmara Üniversitesi)

09.04.2008

“Politik Psikoloji”

Prof. Dr. Abdulkadir Çevik

(Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı, Politik Psikoloji Derneği Başkanı)

16.04.2008

“Kişilerarası İletişimde Özgüven”

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ

17.04.2008

Psikoloji Sohbetleri 2007-2008

“Cumhuriyetin Toplumumuza ve İnsan Psikolojisine Etkisi”

Yard. Doç. Dr. Orhan Çekiç

(Maltepe Üniversitesi)

22.04.2008

Prof. Dr. Artin Göncü Konferansı

Doğuş Üniversitesindeki etkinliğe İKU Psikoloji öğrencileri ile katılım yapıldı.

09.05.2008

Psikoloji öğrencileri ile Maltepe Üniversitesi Psikolojiyi Yeniden Düşünmek Sempozyumu’na katılındı.

Psikoloji Bölümü Öğrencileri

14.05.2008

Psikoloji Sohbetleri 2007-2008

“Adli Psikoloji ve Türkiye’de ki Uygulamalar”

Yard. Doç. Dr. Bayhan Üge

(Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

21.05.2008

Kahve Bahane Konferansı

“Bir Etkili İletişim Analiz Modeli Üzerine Düşünceler veya Transaksiyonel İletişim”

Prof. Dr. Tülay Bozkurt

04.11.2008

“Siyah Şapka ve Prozac” & “Büyük ve Yaratıcı” (Big and Creative)

Haluk Sicimoğlu

(BBDOT Reklam Şirketi Planlama Direktörü)

06.11.2008

Psikoloji Sohbetleri II 2008-2009

“Sosyokültürel Ortamda Sağlıklı İnsan Gelişimi”

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı

(Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

18.12.2008

Psikoloji Sohbetleri II 2008-2009

“Atatürk ve Kadın Hakları”

Yard. Doç. Dr. Orhan Çekiç

(Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi)

08.01.2009

Psikoloji Sohbetleri II 2008-2009

“Çocuklarda Psikolojik Testler: Gelişim Testleri, Zeka Testleri, Projektif Testler”

Psk. Füsun Aygölü

(SU Bebek Çocuk Ergen Psikoloji Psikiyatri)

17.01.2009

ÖSS’ye Dönük “Başarı Yönetimi”

Prof. Dr. Tülay Bozkurt

12.03.2009

Psikoloji Sohbetleri II 2008-2009

“Bireysel Gelişim ve Toplumsal Gelişim Bağlamında Kültürel Psikoloji”

Yard. Doç. Dr. Figen Karadayı

(Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

09.04.2009

Psikoloji Sohbetleri II 2008-2009

“Hareketin Bilişsel Performansa Etkisi”

Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi

(ALTİS Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi)

18-19.04.2009

Eğitim Psikolojisi Sempozyumu II

“Öğrenme ve Öğrenme Bozuklukları”

Psikoloji Bölümü

13.05.2009

İnteraktif Söyleşi

“Aşk, Kalpte mi, Beyinde mi?”

Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi

(ALTİS Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi)

14.05.2009

Psikoloji Sohbetleri II 2008-2009

“Psikoloji ve Yaşam Üstüne Bir Sohbet”

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu

18.11.2009

RPDMER Seminerleri 2009-2010

“Spastik Çocukların Tanı, Tedavi ve Eğitimi”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Uzm. Psk. Dan. Banu Sözen,

Uzm. Ayça Atam,

Özel Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Temsilcisi Nigar Evgin

 

02.12.2009

Psikoloji Sohbetleri III 2009-2010

“Sevgi Üzerine”

Prof. Dr. Hıfzı Özcan

(Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı)

09.12.2009

Psikoloji Sohbetleri III 2009-2010

“Şizofreni Üzerine”

Mesut Demirdoğan

(Şizofreni Dostları Derneği Başkanı)

16.12.2009

RPDMER Seminerleri 2009-2010

“Çözüm Odaklı Kısa Terapi Tekniği”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Uzm. Psk. Dan. Zafer Selma Köktuna

(BAKIŞ Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi)

13.01.2010

RPDMER Seminerleri 2009-2010

“Madde Bağımlılığı ve Şiddet”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Psikiyatrist Dr. Burak Berber

(İDA Psikiyatri Merkezi)

27.01.2010

RPDMER Seminerleri 2009-2010

“Ahenk: Çok Yönlü Düşünebilme”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Uğur Değirmencioğlu

(TÜBİTAK-TÜSSİDE Müdür Danışmanı)

17.02.2010

Uygulamalı Test Seminerleri

“R-B Cattell 2A-2B Zeka Testi”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Prof. Dr. Mücella Uluğ

24.02.2010

Uygulamalı Test Seminerleri

“KIT Zeka Testi”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Prof. Dr. Mücella Uluğ

Mart 2010

“Stres” Kitabı

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından

03.03.2010

RPDMER Seminerleri 2009-2010

“Unutkanlık ve Önleme Yolları”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi

(ALTİS Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi)

10.03.2010

Psikoloji Sohbetleri III 2009-2010

“Yaratıcılık ve Yenilik”

Uğur Değirmencioğlu

(TÜBİTAK-TÜSSİDE Müdür Danışmanı)

03-04.04.2010

Eğitim Psikolojisi Sempozyumu III

“Özel Eğitim Modelleri ve Uygulamaları”

Psikoloji Bölümü

07.04.2010

RPDMER Seminerleri 2009-2010

“Psikodrama”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Uzm. Psk. Anıl Adanalı

(ADİSA Danışmanlık)

13.04.2010

Uygulamalı Test Seminerleri

“16 PF”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Araş. Gör. Melis Seray Özden

14.04.2010

Sosyal Duyarlılık Çalışmaları “Huzurevi Ziyareti”

Sosyal Duyarlılık Çalışmaları dersi kapsamında

30.04.2010

İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti Olması Kapsamında Konferans

“Intercultural Experiences: Cultural Variety in Global Cities”

İKÜ Avrupa ve Uluslar arası İlişkiler Merkezi işbirliği ile

Prof. Dr. Tülay Bozkurt,

Doç. Dr. Agnes Borgulya (Pecs Üniversitesi),

Prof. Dr. Hannes Hofstadler (Yukarı Avusturya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

05.05.2010

Uygulamalı Test Seminerleri

“Denver Gelişim Testi”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Psk. Ceyda Uskan

10.05.2010

Uygulamalı Test Seminerleri

“Eysenck Kişilik Envanteri”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Araş. Gör. Melis Seray Özden

12.05.2010

Psikoloji Sohbetleri III 2009-2010

“Hipnozun Tedavide Kullanımı”

Psk. Tülin Balta

(RISUS International)

14.05.2010

Sosyal Duyarlılık Çalışmaları “Huzurevinden ziyaretçilerimiz geldi”

Sosyal Duyarlılık Çalışmaları dersi kapsamında

18.05.2010

İş Yaşamında Kadın Sempozyumu

Prof. Dr. Virginia Schein

(Yale Üniversitesi)

31.05.2010

YÖNVER (Yükseköğretim ve Rehberlik Projesi) Projesi III. Konferansı

“LYS Öncesinde Sınav Kaygısı ile Baş Etme”

Psikoloji Bölümü,  İKÜ ArGE ve Proje Danışmanlığı Merkezi ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ

31.05.2010

YÖNVER (Yükseköğretim ve Rehberlik Projesi) Projesi III. Konferansı

“Meslek Seçiminde ve Tercih Döneminde Yaşanan Zorluklar”

Psikoloji Bölümü,  İKÜ ArGE ve Proje Danışmanlığı Merkezi ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği

Araş. Gör. Melis Seray Özden

01.06.2010

Psikoloji Bölümü Öğrencilerinin Seramik Sergisi

Seçmeli Seramik Dersi Uygulaması

03.11.2010

Psikoloji Sohbetleri IV 2010-2011

“Ben-Ötesi Psikoloji (Transpersonel Psychology): Bakış Açısı ve Uygulama”

Uzm. Dr. Günnur Başar

(Galata Şifahanesi)

24.11.2010

RPDMER Seminerleri 2010-2011

“Yaşam Boyu Gelişim”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Yard. Doç. Dr. Ayşem Çalışkur

(Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

08.12.2010

Psikoloji Sohbetleri IV 2010-2011

“Mutluluk Para Getirir mi?”

Uzm. Psk. Emre Konuk

(Davranış Bilimleri Enstitüsü)

10-11.12.2010

DENVER Gelişim Testi Eğitimi

Psikoloji Bölümü ve  Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği İşbirliği ile

22.12.2010

RPDMER Seminerleri 2010-2011

“Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile Yaşamak”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

H. Nezih Çıngır

(Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği Başkanı)

02.03.2011

RPDMER Seminerleri 2010-2011

“Aile ile Çalışmak”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Psk. Dr. Serkan Özgün

(İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi)

12.03.2011

“Yaratıcı Drama”

Dilara Köktürk

(YÖRET)

19.03.2011

KÜGEM Seminerleri

Psikoloji Bölümü ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları İşbirliği ile

30.03.2011

Psikoloji Sohbetleri IV 2010-2011

“Nöropsikoloji Laboratuar Uygulamaları”

Uzm. Psk. Ayfer Tumaç

(İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı)

08.04.2011

“İletişim mi, Etkileşim mi?”

Haluk Sicimoğlu

(BBDOT Reklam Şirketi Planlama Direktörü)

09.04.2011

Eğitim Psikolojisi Sempozyumu IV

“Meslek Seçimi ve Kariyer Gelişimi”

Psikoloji Bölümü

20.04.2011

Psikoloji Sohbetleri IV 2010-2011

“Yemek Bozuklukları”

Uzm. Psk. Evren Gürsoy

(US Aile-Çocuk-Yetişkin Eğitim ve Danışmanlık Merkezi)

04.05.2011

RPDMER Seminerleri 2010-2011

“Gelişen Psikoloji: Psikoteknik Uygulama”

Psikoloji Bölümü ve RPDMER işbirliği ile

Araş. Gör. Serra İçellioğlu

22-23.10.2011

Dünya Engelliler Vakfı Kurultayı’na katılım

Psikoloji Bölümü ve Dünya Engelliler Vakfı işbirliği

26.10.2011

Kahve Bahane Konferansı

“Olumsuz Geribildirimin Etkileri”

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ

23.11.2011

Psikoloji Sohbetleri V 2011-2012

“İleri Zekalılar”

Prof. Dr. Ümit Davaslıgil

(Marmara Üniversitesi)

14.12.2011

Psikoloji Sohbetleri V 2011-2012

“İş Hayatında Kendiniz İçin En Doğru Başlangıcı Yapın”

Petek Kayaarası Tokuz

(Profil International İnsan Kaynakları Şirketi Yöneticisi)

02.12.2011  11.05.2012

Sosyodrama Atölyesi

Psikoloji Bölümü, RPDMER, İKUSEM İşbirliği ile

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ,

Araş. Gör. Melis Seray Özden

12.01.2012

Adler Psikolojisi Çerçevesinde Çocuk-Ergen Eğitimini Yeniden Düşünmek Çalıştayı

Psikoloji Bölümü ve RPDMER İşbirliği ile

Dr. Wes Wingett

22.02.2012

“Okul Öncesi ve İlköğretim Döneminde Matematik Eğitiminin Çeşitli Manipülatiflerle Desteklenmesi ve Materyallerle Uygulamalar”

Eğitim Koodinatörü Birsen Koçak,

Proje Yöneticisi Ayşenur Serengil

(BODEM Educational)

14.03.2012

Psikoloji Sohbetleri V 2011-2012

“İnsan Davranışı ve Ergonominin Önemi”

Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok

(İKÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)

15.03.2012

KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) Aile Evi’nin Açılışına Katılım

KAÇUV’a destek amaçlı

15.03.2012

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Sanatta Kadın”

Öğr. Gör. Müfide Aksoy

(Heykeltıraş – İKÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi)

22.03.2012

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Hukukta Kadın”

Av. Nazan Moroğlu

(Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi)

29.03.2012

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

Film Gösterimi “Masum, Küstah ve Fettan”

-

05.04.2012

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Kadına Yönelik Şiddet”

Yrd. Doç. Dr. Münevver Mertoğlu

12.04.2012

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Kitle İletişim Araçlarında Kadın”

Doç. Dr. Melis Oktuğ

(İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı)

18.04.2012

Psikoloji Sohbetleri V 2011-2012

“Yaşam ve Ölüm Bağlamında ‘Doktor’, Geçmiş ve Gelecek Arasında ‘Terapist’”

Psikiyatrist / Psikoterapist Dr. İlker Özyıldırım

19.04.2012

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Eğitimde Kadın”

Dr. Bahar Akıngüç Günver

(İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı)

25.04.2012

Kas Hastalıkları Derneği’nin Tanıtımı ve Öğrencilerle Entegrasyonu

Kas Hastalıkları Derneği

 

26.04.2012

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Yetişkinlikte Kadın”

Yard. Doç. Dr. Özge Soysal

02.05.2012

Psikoloji Sohbetleri V 2011-2012

“Beyin Kullanma Klavuzu”

Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi

(ALTİS Nöroloji ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi)

02-04.05.2012

Kas Hastalıkları Derneği Sergi

Kas Hastalıkları Derneği İşbirliği ile

 

03.05.2012

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Bilimde Kadın”

Prof. Dr. Dursun Koçer

(İKÜ Rektörü)

03.05.2012

“İnsan Kaynakları”

Haluk Sicimoğlu

(BBDOT Reklam Şirketi Planlama Direktörü)

05-06-07-08.05. 2012

IMAGO Çift Terapisi Eğitimi

Dr. Harville Hendrix

(Psikoloji Bölümü ve Evlilik Terapileri Enstitüsü İşbirliği)

10.05.2012

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Siyasette Kadın”

Prof. Dr. Ülkü Demirdöğen

17.05.2012

Psikopatoloji II Dersi Kapsamında Seminer

Klinik Psk. Ferahim Yeşilyurt

(International Hospital)

11.06.2012

ERASMUS Oryantasyon Programı

“Kültürlerarası İletişim” Seminer

Psikoloji Bölümü ile İKÜ Avrupa ve Uluslar arası İlişkiler Merkezi işbirliği

Yard. Doç. Dr. Özge Soysal

11.06.2012

ERASMUS Oryantasyon Programı

“İletişimde Farklılıklar” Sosyodrama Atölyesi

Psikoloji Bölümü ile İKÜ Avrupa ve Uluslar arası İlişkiler Merkezi işbirliği

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ,

Araş. Gör. Melis Seray Özden

01.10.2012

Psikoloji Bölümü Oryantasyon Toplantısı

Psikoloji Öğrencileriyle

31.10.2012

Kahve Bahane Konferansı

“Psikolojide Değerler ve Gençlik”

Yard. Doç. Dr. Ayşem Çalışkur

16.11.2012

Kültürlerarası Çalışmalar: Ötekinin Sözü

Psikoloji Bölümü ve Sınır Tanımayan Sözler Derneği (Association Parole Sans Frontiere) İşbirliği ile

28.11.2012

Kahve Bahane Konferansı

“Kadın – Erkek İlişkileri”

Yard. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik

28.11.2012

Psikoloji Sohbetleri VI 2012-2013

“Beyin Denetim Teknikleri Sinirbilimcilerin Bitmeyen Uğraşları”

Adnan Kurt

(İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi MakeLab Madde Akıl Etkileşimleri Laboratuvarı)

11.12.2012

FEDEK AKREDİTASYON KARARI

16 Şubat 2013 – 16 Şubat 2018 Tarihleri arasında geçerli

12.12.2012

Psikoloji Sohbetleri VI 2012-2013

“Artistik Yaratıcılık ve Mood”

Dr. Cem Mumcu

(Psikiyatrist / Okuyan Us Yayınevi)

19.02.2013

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Toplumsal Cinsiyet Kavramının Tanımı ve Bilişsel ve Toplumsal Evrimle İlişkisi”

Prof. Dr. Tülay Bozkurt

 

19-20-21-22.02.2013

Kadın ve Yaşam Kalitesi Seminerleri I

Psikoloji Bölümü, KADMER ve Bahçelievler Kaymakamlığı İşbirliği ile

26.02.2013

 

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Ailede Kadın”

Yard. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik

28.02.2013 & 1-2-3.03.2013

2. Uluslararası Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Kongresi

Psikoloji Bölümü ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği İşbirliği ile

05.03.2013

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Türk Sinemasında Kadının Temsili -1-“

Dr. Zeynep Koçer

08.03– 10.05.2013

Sosyodrama Atölyesi II

Psikoloji Bölümü, RPDMER, İKUSEM İşbirliği ile

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ,

Araş. Gör. Melis Seray Özden

13.03.2013

Psikoloji Sohbetleri VI 2012-2013

“Kültürel Bağlamda Psikopatoloji Algısı”

Klinik Psikolog Yıldız Biber

“İ.B.B. Kadın ve Aile Sağlığı Psikolojik Danışmanlık Merkezi”

16-17.03.2013

7. İstanbul Psikodrama Günleri

Psikoloji Bölümü ve Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği İşbirliği ile

19.03.2013

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

 “Türk Sinemasında Kadının Temsili -2-“

Dr. Zeynep Koçer

26.03.2013

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Gelişim Süreçleri Boyunca Kadın”

Yard. Doç. Dr. Özge Soysal

02.04.2013

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Kadın ve Öz Güven”

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ

09.04.2013

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

“Kadın ve Matematik”

Prof. Dr. Çiğdem Gencer

16.04.2013

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

 “Bir Rol Modeli “Kadın”ın Anımsattıkları”

Prof. Dr. Dursun Koçer

17.04.2013

Psikoloji Sohbetleri VI 2012-2013

“Gençlerin Değerleri Üzerine Bir Araştırma”

Prof. Dr. Suna Tevruz

(Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış Anabilim Dalı)

24.04.2013

Psikoloji Sohbetleri VI 2012-2013

“Oyunlar, Mitler, Masallar… Duygusal Yolculuğumuza Işık Tutanlar”

Öğr. Gör. Dr. Günnur Başar

28.04-03.05.2013

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında “Leipzig Üniversitesi, Almanya”ya gidildi

Yard. Doç. Dr. Özge Soysal,

Arş. Gör. Melis Seray Özden, Arş. Gör. Serra İçellioğlu

30.04.2013

 

Toplum ve Cinsiyet Seminerleri

 “Antik Dönemden Ibsene Kadar Tiyatroda Kadın İmgesi”

Yard. Doç. Dr. Esin Akalın

 

30.04.2013

Sevgi Okulu

“Stres Tanımı, Başetme Yolları ve İş Stresi”

Prof. Dr. Tülay Bozkurt

(Psikoloji Bölümü ve Bakırköy Belediyesi İşbirliği ile)

06.05.2013

Sevgi Okulu

“Gebelikte Stres; İkinci Çocuk Rakip mi?”

Yard. Doç. Dr. Özge Soysal

14.05.2013

Sevgi Okulu

“Evlilik Hazırlıkları Stresi”

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ

21.05.2013

Sevgi Okulu

“Trafikte Stres”

Yard. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik

24-26.05.2013

4th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance

Psikoloji Bölümü, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Eğitim Bilimleri Derneği İşbirliği ile

04.06.2013

ERASMUS Oryantasyon Programı II

“İletişimde Farklılıklar” Sosyodrama Atölyesi

Psikoloji Bölümü ile İKÜ Avrupa ve Uluslar arası İlişkiler Merkezi İşbirliği

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ,

Araş. Gör. Melis Seray Özden

30.09.2013

Psikoloji Bölümü Birinci Sınıflarla Oryantasyon Toplantısı ve Mezunlarla Buluşma, İkram

Psikoloji Bölümü

07.10.2013

Birinci Sınıflarla Psikodrama Tekniklerini Kullanarak Tanışma ve Kaynaşma

Yrd. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik

06.11.2013

Psikoloji Sohbetleri VII 2013-2014

“Boşanma: Aile Bireylerine Etkisinin Vaka Örneği Üzerinden İncelenmesi”

 

Uzm. Psk. Reyhan Uzun

(Çocuk ve Ergen Psikoloğu)

Uzm. Klinik Psk. Mehtap Güngör

Psikomola Bireysel ve Kurumsal İletişim Merkezi

13.12.2013

Psikoloji Sohbetleri VII 2013-2014

“Çocuklarla Çalışmada Klinik Çerçeve”

Yrd. Doç. Dr. Neslihan Zabcı

Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

13.01.2014

Kadir Has Anadolu Lisesi’nde 8. -9. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Konferans “Internet Bağımlılığı”

Yrd. Doç. Dr.  Melis Seray Özden

Şubat 2014

“Empati” Kitabı Yayınlandı

Psikoloji Bölümü (İKU Yayınevi)

12.02.2014

Psikoloji Sohbetleri VII 2013-2014

“Öfke Kontrolü”

Yrd. Doç. Dr. Münevver Mertoğlu - CEHAMER

24.02.1014

Gaziosmanpaşa Plevne Anadolu Lisesi öğrencilerine “Internet Bağımlılığı” Semineri

Yrd. Doç. Dr.  Melis Seray Özden

26.02.2014

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi

Uzm. Psk. Ceyda Uskan

12.03.2014

Psikoloji Sohbetleri VII 2013-2014

“Endüstri ve Örgüt Psikolojisinde Kariyer”

Dr. Duysal Aşkın

Smart Solutions İnsan Kaynakları

11.04.2014

Dr. Wes Wingett Yönetiminde Uluslararası Eğitim Psikolojisi Çalıştayı

Dr. Wes Wingett

Adler Psikolojisi Diplomatı

25.04.2014

Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sunumları

Sosyal Duyarlılık Çalışmaları dersi kapsamında

28.04.2014

Konferans “Siber Psikoloji”

Yrd. Doç. Dr. Melis Seray Özden tarafından Arel Üniversitesi V. Psikoloji Günlerinde

06.05.2014

ERASMUS Kapsamında “Art Therapy and Exercises” Workshop

Prof. Dr. Evelyn Witruk (Leipzig University – ERASMUS Partner)

07.05.2014

İKU Psikoloji Mezunları Paneli

 

Moderatör: Arş. Gör. Ece Naz Ermiş & Arş. Gör. Seda Kantarcı

2011 Psikoloji Mezunları

Ezgi Demirer

Eda Nur Yaylaklı

Nida Kekezoğlu Ateş

Müşerref Çetin

Gizem Hünerli

04.06.2014

Panel “Gençlik ve Değerler”

Yrd. Doç. Dr. Ayşem Çalışkur tarafından İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde

18.09.2014

Psikoloji Bölümü Birinci Sınıflarla Oryantasyon Toplantısı

Psikoloji Bölümü

19.09.2014

Birinci Sınıflarla Psikodrama Tekniklerini Kullanarak Tanışma ve Kaynaşma

Yrd. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik

11.11.2014

Psikoloji Sohbetleri VIII 2014-2015

“Madde Bağımlılığı”

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek

Psikiyatrist

19.11.2014

“Çocuk Çizimlerinin Analitik Yorumu” konulu eğitim

Uzm. Psk. Ceyda Uskan

20.11.2014

Konferans “Siber Psikoloji”

Yrd. Doç. Dr. Melis Seray Özden tarafından İKU Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programına

21.11.2014

Kültürlerarası Çalışmalar II: Postmodernite ve Öznellik

Psikoloji Bölümü ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliği ve Lacansı Uluslarararası Psikanaliz Derneği (A.L.I) desteğiyle

09.12.2014

Psikoloji Sohbetleri VIII 2014-2015

“Dil ve Konuşma Bozukluklarına Psikolojik Yaklaşım”

Emrah Cangi (Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı),

Gizem Şengün (Konuşma Terapisti),

Mine Çölümlü (Uzman Klinik Psikolog)

Harmoni Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi

22.12.2014

Kültür Koleji Öğrencileri ile “Sosyodrama Atölyesi”

Yard. Doç. Dr. Zeynep Oktuğ,

Yard. Doç. Dr. Melis Seray Özden

03.03.2015

Psikoloji Sohbetleri VIII 2014-2015

“Görünmeyen Yaralarımız: Psikolojik Travma Saha Çalışmaları”

Ersin Bayramkaya (Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist)

İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

08.04.2015

Psikoloji Çalıştayı II

“Teknolojinin Yaşamımızdaki Yeri: Çocuk ve Gençler Üzerindeki Yansımaları”

Prof. Dr. Yankı Yazgan Moderatörlüğünde

14.04.2015

Psikoloji Sohbetleri VIII 2014-2015

“İşyerinde Psikolojik Danışmanlık”

Doç. Dr. Alev Torun

Marmara Üni. Öğretim Üyesi

16.04.2015

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi

Uzm. Psk. Ceyda Uskan

29.04.2015

İKU Psikoloji Mezunları Paneli II

2012 Psikoloji Mezunları

Aygül Kakırman

Merve Terzioğlu

Ece Çelikbilek

Beyza Toktay

07.07.2015

2015 Tanıtım Dönemi FEF Seminerleri

“İKÜ’de Psikoloji Okumak”

Psikoloji Kulübü’nde yapılan etkinliklerin

ve sağladığı kazanımların aday öğrencilerle paylaşılması.

Murat Ayberk Özkoca

(İKU Psikoloji Kulübü Temsilcisi, İKU Psikoloji Bölümü Öğrencisi)

09.07.2015

2015 Tanıtım Dönemi FEF Seminerleri

“Aday Öğrenci-Mezun Buluşması”

“Mezuniyet sonrası imkanların değerlendirilmesi, öğrenim süresince edinilen kazanımlarla ilgili bilgiler paylaşılması.”

Ahmet Karabudak

(İKU Psikoloji Bölümü 2012 Mezunu)

10.07.2015

2015 Tanıtım Dönemi FEF Seminerleri

“Kişilerarası İlişkiler”

Doç. Dr. Zeynep Oktuğ

14.09.2015

İKÜ Öğrencilik Yaşamı Birimi Oryantasyon Programı Kapsamında

“Üniversite Yıllarında Aile Desteği”

Doç. Dr. Zeynep Oktuğ

16.09.2015

Psikoloji Bölümü Birinci Sınıflarla Oryantasyon Toplantısı

Psikoloji Bölümü

11.11.2015

Psikoloji Sohbetleri IX 2015-2016

“EMDR Uygulamaları: Tanımı ve Kapsamı”

Prof. Dr. Ümran Korkmazlar

İstanbul Tıp Fak. Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Emekli Öğretim Üyesi, FİDE Psikolojik Danışmanlık Merkezi

13.11.2015

Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde 10. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Konferans “Siber Psikoloji”

Yrd. Doç. Dr.  Melis Seray Özden

09.12.2015

Psikoloji Sohbetleri IX 2015-2016

“Kanser ve Kanserde Psiko-Onkolojik Yaklaşım”

Prof. Dr. Mustafa Çetiner

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Amerikan Hastanesi Hematoloji Bölümü,

Uzm. Psk. Aslı Kurt Beierlein Amerikan Hastanesi Kanser Programı Psiko-onkoloji Uzmanı

 

12-13.12.2015

2. PÖMYAP Meslek Yasası Çalıştayı

PÖMYAP & İKU Psikoloji Kulübü işbirliği ile

 

16.12.2015

FEF, Kültür Koleji Lise ve Fen Lisesi Akademik Süpervizyon Programı

“Benlik Saygısı Nedir? Nasıl Oluşur?”

 

Doç. Dr. Zeynep OKTUĞ           

 

20.01.2016

FEF, Kültür Koleji Lise ve Fen Lisesi Akademik Süpervizyon Programı

“Siber Psikoloji ve İnternet Bağımlılığı”

 

Yrd. Doç. Dr. Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM

24.02.2016

Psikoloji Sohbetleri IX 2015-2016

“Erken Ergenlik”

Yrd. Doç. Dr. Ferahim Yeşilyurt Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, İDA Psikiyatri Merkezi

 

09.03.2016

Psikoloji Sohbetleri IX 2015-2016

“Aşkın Kimyası”

Prof. Dr. Mansur Beyazyürek Psikiyatrist, Balıklı Rum Hastanesi Eski Başhekimi

 

09.03.2016

FEF, Kültür Koleji Lise ve Fen Lisesi Akademik Süpervizyon Programı

“Empatik Eğilim ve İletişim”

 

Yrd. Doç. Dr. Özge SOYSAL          

14.03.2016

KADMER 2016 Kültür Yaşam Akademisi Bahar Eğitimleri

“Kendini İfade Etme Becerileri”

 

Yrd. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik

16.03.2016

KADMER 2016 Kültür Yaşam Akademisi Bahar Eğitimleri

“Stres ve Öfke Yönetimi”

 

Yrd. Doç. Dr. Derya DENİZ           

17.03.2016

KADMER 2016 Kültür Yaşam Akademisi Bahar Eğitimleri

“Benlik Saygısı ve Özgüven”

 

Doç. Dr. Zeynep OKTUĞ          

 

22.03.2016

KADMER 2016 Kültür Yaşam Akademisi Bahar Eğitimleri

“Sosyal Medyanın Yaşamımızdaki Yeri”

 

 

Yrd. Doç. Dr. Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM

24.03.2016

KADMER 2016 Kültür Yaşam Akademisi Bahar Eğitimleri

“Üretkenlik ve Kadın”

 

Yrd. Doç. Dr. Özge SOYSAL           

06.04.2016

Psikoloji Çalıştayı III

“Travma Gözden Kaçmasın”

 

Prof. Dr. Ümran Korkmazlar Moderatörlüğünde

21.04.2016

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi

Uzm. Psk. Ceyda Uskan

26.04.2016

Kuşaklararası çalışmalar - Galatasaraylılar Yurdu Aileden Biri Huzurevi sakinlerinin Psikoloji bölümü öğrencileriyle buluşması – İKU Ataköy Yerleşkesinde

Umur Yiğit Nural (Mezun)

02.05.2016

İKU Psikoloji Mezunları Paneli III

 

2013 Psikoloji Mezunları

Kemal Koçak

Handan Türkal

Büşra Güler

Ömür Nur Sonuşen

18.05.2016

FEF, Kültür Koleji Lise ve Fen Lisesi Akademik Süpervizyon Programı

“Kendini Gerçekleştirme ve Motivasyon”

 

Yrd. Doç. Dr. Derya DENİZ           

23.09.2016

Psikoloji Bölümü Birinci Sınıflarla Oryantasyon Toplantısı

Psikoloji Bölümü

02.11.2016

Merhume Yrd. Doç. Dr. Ayşem Çalışkur’u Anma Töreni

Psikoloji Bölümü

09.11.2016

Psikoloji Sohbetleri X 2016-2017

“Kişilik Bozuklukları”

Uzm. Psk. Fatih Sönmez

Pandemos Danışmanlık Merkezi

07.12.2016

Psikoloji Sohbetleri X 2016-2017

“Vaka Örnekleriyle Oyun Terapisi”

Uzm. Psk. Reyhan Uzun

Psikomola Danışmanlık Merkezi

15.02.2017

Psikoloji Sohbetleri X 2016-2017

“Ebeveynliğin Babalık Boyutu”

Öğr. Gör. Gülçin Karadeniz

Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü

15.03.2017

Psikoloji Sohbetleri X 2016-2017

“Nöropsikoloji ve Sanat”

Dr. Bülent Madi

Altis İletişim ve Danışmanlık Merkezi

20.04.2017

Kuşaklararası çalışmalar - Galatasaraylılar Yurdu Aileden Biri Huzurevi sakinlerinin Psikoloji bölümü öğrencileriyle buluşması – İKU Ataköy Yerleşkesinde

Psikoloji Kulübü

04.05.2017

İKU Psikoloji Mezunları Paneli IV

Psikoloji Mezunları

Moderatör: Doç. Dr. Zeynep Oktuğ

Ezgi Başer (2011)

Feyza Ağaç (2014)

Kübra Nur Kesen (2015)

Öykü Zeynep Aydın (2016)

05.05.2017

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Semineri

Arş. Gör. Nida Ateş

15.09.2017

Psikoloji Bölümü Birinci Sınıflarla Oryantasyon Toplantısı

Psikoloji Bölümü

20.09.2017

Psikoloji Bölümü Birinci Sınıflarla Psikodrama Uygulamalı Oryantasyon Toplantısı

Yrd. Doç. Dr. Aysın Turpoğlu Çelik

05.12.2017

Psikoloji Sohbetleri XI 2017-2018

“Nöropsikoloji: Klinik ve Deneysel Uygulamalar”

 

Doç. Dr. Belma Bekçi

Acıbadem Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı

Uzm. Psk. Şükriye Akça Kalem

İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Nöropsikoloji Laboratuvarı

 

20.02.2018

Psikoloji Sohbetleri XI 2017-2018

“Nöropsikolojik Perspektiften Sosyal Kognisyon”

 

Öğr. Gör. Elif  Yavaş Yıldırım

Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü

 

05.03.2018

Psikoloji Bölümü ERASMUS Semineri

“Psikoloji Bölümü Öğrencileri ERASMUS Deneyimlerini Paylaşıyor”

 

(2016-2017 Bahar Döneminde ERASMUS Öğrenci Hareketliliğine katılan)

Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Melis Seray ÖZDEN YILDIRIM

Psikoloji Bölümü Erasmus Koordinatörü

 

Konuşmacılar

Nilhan Algan

İKU Psikoloji Bölümü Öğrencisi

Erasmus: Leipzig University

 

Işıl Derya Kurtaran

İKU Psikoloji Bölümü Öğrencisi

Erasmus: Alice Salomon University of Applied Sciences

 

03.04.2018

Psikoloji Sohbetleri XI 2017-2018

“Dans ve Hareket Psikoterapileri”

 

Sanat ve Dans Terapisti Sevin Seda Güney

Sanat Psikoterapileri Derneği

 

04.04.2018

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Semineri

Arş. Gör. Nida Ateş

17.04.2018

İKU Psikoloji Mezunları Paneli V

Psikoloji Mezunları


  

 

İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Melis Seray Özden Yıldırım   

                             m.ozden@iku.edu.tr 

Bölüm Başkan Yardımcısı:  Dr. Öğr. Üyesi Nida Ateş   

                                               n.ates@iku.edu.tr   

Prof. Dr. Yusuf Özay Özdemir                         y.ozdemir@iku.edu.tr

Doç. Dr. Ayhan Erbay                                      a.erbay@iku.edu.tr      

Dr. Öğr. Üyesi Ece Naz Ermiş                          e.ermis@iku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Özden   k.ozden@iku.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Fatma Çam Kahraman                f.kahraman@iku.edu.tr

Arş. Gör. Suat Merve Mavral                            s.mavral@iku.edu.tr  

Arş. Gör. Muratcan Keskiner                            m.keskiner@iku.edu.tr

Arş. Gör. Hülya Fidantek                                  h.fidantek@iku.edu.tr

Arş. Gör. Ezgi Güneş                                       e.gunes@iku.edu.tr