Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Program Ders Planı

Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSK1000 Psikolojiye Giriş I Z 3/0/0 6
PSK1004 Felsefe Z 3/0/0 4
PSK1005 Sosyoloji Z 3/0/0 4
MBT 4001 Temel Matematik I Z 2/2/0 4
MBT4001. Temel Matematik I TBD 2/2/0 5
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
Not :SA ders havuzundan en az 5 AKTS'lik ders seçilerek plana eklenir.
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSK2000 Psikolojiye Giriş II Z 3/0/0 4
PSK2001 Psikolojide İstatistik Yöntemleri I Z 3/0/0 5
PSK2002 Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri I Z 3/0/0 5
PSK2003 Sosyal Psikoloji Z 3/0/0 4
BİL 2001 Bilgisayara Giriş II Z 4/0/0 4
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 29
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
Not :SA ders havuzundan en az 3 AKTS'lik ders seçilerek plana eklenir. PSK 2000 Psikolojiye Giriş II dersinin ön koşulu olarak I. yarıyılda verilen PSK 1000 Psikolojiye Giriş I dersini almak gerekir.
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSK3300 Gelişim Psikolojisi Z 3/0/0 5
PSK3000 Psikolojide İstatistik Yöntemleri II Z 3/0/0 5
PSK3001 Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri II Z 3/0/0 6
PSK3500 İşletmeye Giriş Z 3/0/0 4
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 22
Not :SA ders havuzundan en az 8 AKTS'lik ders ve SAD ders havuzundan XX(X(U)YYYY kodlu en az 2 AKTS'lik ders seçilerek plana eklenir. PSK 3000 Psikolojide İstatistik Yöntemleri II dersinin ön koşulu olarak II. yarıyılda verilen PSK 2001 Psikolojide İstatistik Yöntemleri I dersini almak gerekir. PSK 3001 Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri II dersinin ön koşulu olarak II. yarıyılda verilen PSK 2002 Psikolojide Veri Analizi ve Araştırma Teknikleri I dersini almak gerekir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSK4500 Örgütsel Davranış I Z 3/0/0 6
PSK4000 Kültürel Antropoloji Z 3/0/0 4
PSK4001 Fizyolojik Psikoloji Z 3/0/0 6
PSK4400 Kişilik Kuramları Z 3/0/0 6
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 24
Not :SA ders havuzundan en az 6 AKTS'lik ders ve SAD ders havuzundan XX(X)UYYYY kodlu en az 2 AKTS'lik ders seçilerek plana eklenir.
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSK5500 Örgütsel Davranış II Z 3/0/0 6
PSK5000 Bilişsel Psikoloji Z 3/0/0 6
PSK5001 Öğrenme Psikolojisi Z 3/0/0 6
PSK5401 Psikopatoloji I Z 3/0/0 6
AKTS Kredi Toplamı 24
Not :SA ders havuzundan en az 6 AKTS'lik ders seçilerek plana eklenir.
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSK6500 İnsan Kaynakları Yönetimi Z 3/0/0 4
PSK6000 Psikolojide Çağdaş Akımlar Z 3/0/0 4
PSK6400 Klinik Psikoloji Z 3/0/0 5
PSK6401 Psikopatoloji II Z 3/0/0 5
AKTS Kredi Toplamı 18
Not :SA ders havuzundan en az 12 AKTS'lik ders seçilerek plana eklenir. PSK 6401 Psikopatoloji II dersinin ön koşulu olarak 5. yarıyılda verilen PSK 5401 Psikopatoloji I dersini almak gerekir.
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSK 7005 Alan Çalışmaları I Z 3/0/0 4
PSK7000 Deneysel Psikoloji Z 3/0/0 4
PSK7500 Örgüt Kültürü ve Liderlik Z 3/0/0 4
PSK7001 Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Z 3/0/0 4
PSK7003 Psikolojide Etik İlkeler Z 3/0/0 4
PSK7002 Bitirme Projesi I Z 3/0/0 5
AKTS Kredi Toplamı 25
Not :SA ders havuzundan en az 5 AKTS'lik ders seçilerek plana eklenir.
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSK 8005 Alan Çalışmaları II Z 3/0/0 4
PSK8001 Bitirme Projesi II Z 3/0/0 5
PSK8401 Psikoterapi Yöntemleri Z 3/0/0 3
PSK8000 Adli Psikoloji Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 15
Not :SA ders havuzundan en az 15 AKTS'lik ders seçilerek plana eklenir. PSK 8001 Bitirme Projesi II dersinin ön koşulu olarak 7. yarıyılda verilen PSK 7002 Bitirme Projesi I dersinin başarı notunun en az D- olması gerekir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
PSK 2012 Psikolojide Güncel Konular SA 3/0/0 3
PSK 4103 Psikoloji ve Kültür SA 3/0/0 6
PSK 5104 Toplumsal Ruh Sağlığı SA 3/0/0 6
PSK 5600 Nöropsikolojik Değerlendirme Esasları ve Uygulamaları I SA 3/0/0 6
PSK 6100 Pozitif Psikoloji SA 3/0/0 6
PSK 6101 Adli Psikolojiye Giriş SA 3/0/0 6
PSK 6600 Nöropsikolojik Değerlendirme Esasları ve Uygulamaları II SA 3/0/0 6
PSK 7403 Psikolojik Travma ve Müdahaleler SA 3/0/0 5
PSK 7600 Davranışsal Sinirbilim SA 3/0/0 5
PSK 7601 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular SA 3/0/0 5
PSK 8102 Adli Psikolojide Uygulamalar SA 3/0/0 5
PSK 8103 Evrimsel Psikoloji SA 3/0/0 5
PSK 8104 Stres Yönetimi SA 3/0/0 5
PSK 8404 Temel Psikofarmokoloji SA 3/0/0 5
PSK 8600 Kognitif Sinirbilim SA 3/0/0 5
PSK1102 Sinema ve Psikoloji SA 3/0/0 5
PSK1103 Yaratıcı Düşünce SA 3/0/0 5
PSK1104 Siber Psikoloji SA 3/0/0 5
PSK1105 Eleştirel Düşünme SA 3/0/0 5
PSK2101 Kişilerarası İlişkiler SA 3/0/0 3
PSK2102 Girişimcilik ve Yenilikçilik SA 3/0/0 3
PSK2103 Farklılıklarla Yaşamak SA 3/0/0 3
PSK2200 Eğitim Psikolojisi SA 3/0/0 3
PSK2500 Tüketici Davranışları SA 3/0/0 3
PSK3100 Çevre Psikolojisi SA 3/0/0 4
PSK3101 Akademik Yazım ve Sunum Becerileri SA 3/0/0 4
PSK3102 Psikolojide Değerler SA 3/0/0 4
PSK3103 Grup Psikolojisi SA 3/0/0 4
PSK3104 İlişki Yönetimi SA 3/0/0 4
PSK3200 Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma SA 3/0/0 4
PSK3301 Oyun Psikolojisi SA 3/0/0 4
PSK4100 Sağlık Psikolojisi SA 3/0/0 6
PSK4102 Sosyal Duyarlılık Çalışmaları SA 3/0/0 6
PSK4301 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular SA 3/0/0 6
PSK4401 Gözlem ve Görüşme Teknikleri SA 3/0/0 6
PSK5101 Mesleki İngilizce SA 3/0/0 6
PSK5102 Motivasyon ve Heyacan SA 3/0/0 6
PSK5103 Algı Psikolojisi SA 3/0/0 6
PSK5300 Atipik Çocuklar I SA 3/0/0 6
PSK5301 Sosyal Gelişim SA 3/0/0 6
PSK5502 İş Etiğine Giriş SA 3/0/0 6
PSK5601 Zihinsel Gelişim ve Öğrenme Güçlükleri SA 3/0/0 6
PSK6102 Spor Psikolojisi SA 3/0/0 6
PSK6300 Atipik Çocuklar II SA 3/0/0 6
PSK6301 Ergenlik Psikolojisi SA 3/0/0 6
PSK6302 Yaşlılık Psikolojisi SA 3/0/0 6
PSK6402 Psikodrama SA 3/0/0 6
PSK6403 Klinik Psikolojide Değerlendirme Yöntemleri SA 3/0/0 6
PSK6501 Örgüt Psikolojisinde Çağdaş Konular SA 3/0/0 6
PSK7100 Cinsiyet Psikolojisi SA 3/0/0 5
PSK7101 Beyin Araştırmalarına Giriş SA 3/0/0 5
PSK7102 Aile Psikolojisi SA 3/0/0 5
PSK7103 Psikolojide Metinler SA 3/0/0 5
PSK7400 Sanat Psikolojisi SA 3/0/0 5
PSK7401 Klinik Psikolojide Seçmeli Konular SA 3/0/0 5
PSK7402 Sanat Terapisine Giriş SA 3/0/0 5
PSK7501 Katılımcı Yönetim Uygulamaları SA 3/0/0 5
PSK8200 Eğitimde Psikolojik Konsültasyon SA 3/0/0 5
PSK8400 Sanat Terapisi SA 3/0/0 5
PSK8402 Toplumsal Bağ ve Psikopatoloji SA 3/0/0 5
PSK8403 Aile ve Evlilik Terapileri SA 3/0/0 5
PSK8405 Klinik Psikolojide Özel Alanlar SA 3/0/0 5
PSK8501 Personel Seçme ve Değerlendirme SA 3/0/0 5
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4