Lisans
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Psikoloji Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1PSİKOLOJİNİN genel ve uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanabilme becerisi
PÇ-2Psikolojinin alt dallarının farklı yöntem ve uygulamaları hakkında bakış açısı kazanma
PÇ-3Bilim, sanat, felsefe, din ve sağduyu gibi kavramlar arasındaki farkı insan yaşamı ve düşüncesinin evrimine parelel olarak kavrayabilme
PÇ-4İnsanın ve toplumların gelişim süreçlerinin disiplinlerarası bilgisi
PÇ-5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistik teknikleri etkili kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÇ-6Bilgiye erişebilme bilgiyi etkili kullanabilme ve bu amaçla disiplinlerarası kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
PÇ-7Analitik ve kritik düşünebilme ve düşünceleri yazıya dökebilme becerisi
PÇ-8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, sunuş yapabilme becerisi,
PÇ-9Kendi kapasite, yetenek ve yaratıcılığını ortaya çıkartabilecek tutum beceri ve motivasyon geliştirebilme
PÇ-10Öz eleştiri yapabilme ve kendini geliştirme tutum ve becerileri
PÇ-11Takım çalışması için gerekli kişisel donanımlar kazanma
PÇ-12Bireysel gelişim konusunda duyarlılık ve farkındalık kazanarak, iletişim ve problem çözme süreçlerine yansıtabilme yeteneği
PÇ-13Toplumsal duyarlılık ve sorumluluk bilinci ve sorumluluk projeleri geliştirebilme yeteneği
PÇ-14İnsan ilişkilerini yönlendirebilme ve liderlik yeteneği
PÇ-15Mesleki etik bilinci
PÇ-16Başkalarıyla verimli çalışma becerisi
PÇ-17Problem çözme sürecinde psikolojinin teknik bilgilerini aktarabilme becerisi.
PÇ-18En az bir yabancı dil bilgisi

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18
PSK1000                  
PSK1004                  
PSK1005                  
MBT 4001                  
PSK3301                  
PSK2000                  
PSK2001                  
PSK2002                  
PSK2003                  
BİL 2001                  
PSK7102                  
PSK3300                  
PSK3000                  
PSK3001                  
PSK3500                  
PSK3100                  
PSK2200                  
PSK4500                  
PSK4000                  
PSK4001                  
PSK4400                  
PSK4100                  
PSK2101                  
PSK4102                  
PSK5500                  
PSK5000                  
PSK5001                  
PSK5401                  
PSK4401                  
PSK5300                  
PSK1103                  
PSK6500                  
PSK6000                  
PSK6400                  
PSK6401                  
PSK6402                  
PSK6501                  
PSK7401                  
PSK7000                  
PSK7500                  
PSK7001                  
PSK8001                  
PSK6301                  
PSK7400                  
PSK8401                  
PSK7003                  
PSK8000                  
PSK7002                  
PSK7100                  
PSK8400                  
PSK7501                  
PSK2500                  
PSK8501                  
PSK8200                  
PSK6300                  
PSK 7005                  
PSK 8005                  
PSKU0001                  
PSK5103                  
PSK3101                  
PSK5101                  
PSK7101                  
PSK3200                  
PSK1102                  
PSK4301                  
PSK6302                  
PSK6403                  
PSK8402                  
PSK8403                  
PSKU0002                  
PSK1104                  
PSK 5600                  
PSK 6600                  
PSK 7600                  
PSK 8600                  
PSK1105                  
PSK3102                  
PSK3103                  
PSK5102                  
PSK5502                  
PSK7402                  
PSK 4103                  
PSK 6100                  
PSK 8103                  
PSK 8104                  
PSK 8404                  
PSK 8102                  
PSK 2012                  
PSK3104                  
PSK 6101                  
PSKU0003                  
PSK 5104                  
PSK5601                  
PSK5301                  
PSK6102                  
PSK7103                  
PSK8405                  
PSK2103                  
PSK2102                  
PSK 7601                  
PSK 7403