Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Ana Sayfası

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Amaç:

Dört yıl süren lisans eğitiminin amacı, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel araştırma ve kanıta dayalı teorik ve uygulamalı bilgileri kullanan, yaşadığı toplumun sağlık sorunlarının farkında olan, farklı hareket problemlerinde klinik çıkarım ve karar verme yapabilen, özgün ve kişiye özel fizyoterapi rehabilitasyon tekniklerini düşünen veya geliştirebilen, ileri mesleki bilgiyi arayan ve araştıran,  fizyoterapi ile ilgili doğru bilgiyi anlatan ve yayan, bilgiyi profesyonellerle tartışan, her tür hareket bozuklukları ile çalışan, profesyonel ve etik değerlere sahip, güçlü iletişim becerisi ve teknoloji kullanan, uluslararası değere sahip fizyoterapistler yetiştirmektir.

 

Hedef:

Öğrencilerin mezun olduklarında tüm bireylerde yaşam boyu hareket ve fonksiyonel beceriyi geliştirmek, korumak ve yeniden kazandırmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışı kazanması, mesleki yeterliliği klinikte özgün şekilde kullanması; yaşadığı toplumun sağlık sorunlarını bilmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirebilmesi; fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimi gelişimini takip etmesi ve gelişime katkı sağlaması; kanıta dayalı bilgiye ulaşması ve kullanması; kariyer için ulusal ve/veya uluslararası düzeyde kendini geliştirmesi; akademik/sektörel kariyer planı vizyonu kazanması; mesleki konularda araştırma üretmesi, yayınlaması ve tartışması;  farklı meslek dalları ile fizyoterapi alanını bütünlemesi ve ortak çalışmalar planlaması; örnek bir profesyonel olarak nitelendirilmelerini hedefliyoruz.


Kuruluş

15 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, 5 Nisan 2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesini ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü kurarak ilk öğrencilerini 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde almıştır. 2017 yılından itibaren Şirinevler Yerleşkesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir. 

 

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS'ye sahip öğrencilere Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü alanında lisans derecesi verilir.

 

Öğretim Dili

Bölümümüzün öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır.

Merkezî Yerleştirmede adaylar Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne Sayısal puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

   

Çift Anadal - Yandal

İstanbul Kültür Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, üniversitemizin tüm bölümleri ile yandal ve ÇAP yapma olanağına sahiptirler. 

Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


Staj

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ilgi duydukları ve ileride çalışmak istedikleri alanları tanımak ve tecrübe edinmek amacı ile bölümümüzün oluşturmuş olduğu staj havuzu içerisindeki kurumlarda staj koordinatörünün önerilerini de dikkate alarak 4. yarıyıl sonunda 20 işgünü ve 6. yarıyıl sonunda 30 işgünü boyunca zorunlu yaz stajlarını ve 7. ve 8. yarıyıl boyunca zorunlu klinik stajlarını gerçekleştirmektedirler. 
Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 240 AKTS derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.


Uluslararası İşbirliği

 


Mezunların İstihdam Profilleri

Mezuniyetlerini takiben fizyoterapistler; ülkemizde ve yurt dışında koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren;

- Yataklı ve ayaktan tedavi hizmeti veren hastanelerde ortopedi, nöroloji, nöroşirurji, romatoloji, kardiyoloji, kardiyo - vasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, pediatrik nöroloji, geriatri, ortez-protez üniteleri, yanık merkezleri, anestezi-reanimasyon üniteleri, plastik ve rekonstrüktif cerrahi ve fizik tedavi ünitelerinde

- Bedensel, Görsel, İşitsel Rehabilitasyon Merkezlerinde

- Spor ve Fiziksel Uygunluk Merkezlerinde

- Protez-Ortez Rehabilitasyon Merkezlerinde

- Endüstriyel Kuruluşlarda

- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde

- Amatör ve Profesyonel Spor Kulüplerinde

- Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde

- Mesleki Rehabilitasyon Merkezlerinde

- Kaplıca Merkezlerinde

- Evde Sağlık Hizmeti Merkezlerinde

- AR-GE Laboratuvarlarında çalışmakta olup

- Üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedir.


Üst Derece Programlara Geçiş

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programına ön lisans programlarından dikey geçiş olanağı bulunmaktadır.

Lisans programlarından yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yapabilmek için uygulanacak usul ve esaslar Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39351&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5

Bölüm mezunları aynı zamanda kendi alanları ile ilgili olarak yurt içi/dışında yer alan üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

 


 

Sunulan Olanaklar

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman iki profesör, bir doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca sunulan ders içeriğini arttırmak amacı ile çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan öğretim üyeleri tarafından da dersler verilmektedir. 

Bölümümüzde tam donanımlı Anatomi, Mikrobiyoloji, Elektroterapi, Fizyoloji ve Rehabilitasyon  dersleri için kullanılacak olan 5 uygulama  laboratuvarı  bulunmaktadır. Ataköy yerleşkemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Hareket Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi de uygulamalar kapsamında aktif olarak kullanılmaktadır.

https://iku-ham.iku.edu.tr/tr

 


Program Etkinlikleri

Yayınlar; 

Bölümümüz akademik faaliyetleri arasında yayınlanan orjinal araştırma ve derleme makaleleri (SCI ve/veya hakemli ulusal/uluslararası dergilerde) aşağıdaki linkte yer almaktadır.

https://unistaff.iku.edu.tr/general

 

 

 

 


İletişim Bilgileri

Adres:  

İstanbul Kültür Üniversitesi Şirinevler Yerleşkesi 
Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak No: 22 Bahçelievler 
Web:  https://ftr.iku.edu.tr/tr