Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FTR1001 Anatomi I Z 2/2/0 5
FTR1002 Fizyoloji I Z 2/2/0 4
FTR1004 Biyokimya Z 2/0/0 2
FTR1005 Klinik Mikrobiyoloji Z 2/0/0 2
FTR1006 Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş Z 2/0/0 2
FTR1012 Fizik Z 2/0/0 2
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 4
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FTR2001 Anatomi II Z 2/2/0 5
FTR2002 Fizyoloji II Z 2/2/0 4
FTR2003 Biyomekanik Z 2/0/0 3
FTR2010 Psikososyal Rehabilitasyon Z 2/0/0 2
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 7
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FTR3001 Fiziksel Ajanlar ve Elektroterapi I Z 2/2/0 4
FTR3002 Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme Z 2/2/0 3
FTR3004 Dahili Bilimler Z 3/0/0 4
FTR3005 Fonksiyonel Anatomi ve Kinezyoloji Z 2/0/0 3
FTR3006 Nöroanatomi Z 2/0/0 2
FTR3007 Pediatri Z 2/0/0 2
FTR3008 Nöroloji ve Nöroşirurji Z 2/0/0 2
FTR3009 Radyoloji Z 2/0/0 2
FTR3013 Manipulasyon - Mobilizasyon I Z 1/2/0 3
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 31
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FTR4001 Fiziksel Ajanlar ve Elektroterapi II Z 2/2/0 4
FTR4002 Tedavi Hareketleri Prensipleri Z 2/2/0 3
FTR4015 Manipulasyon-Mobilizasyon II Z 1/2/0 3
FTR4016 Genel Cerrahi Bilimler Z 3/0/0 3
FTR4005 Patolojik Kinezyoloji Z 2/0/0 3
FTR4007 Egzersiz Fizyolojisi Z 2/0/0 3
FTR0001 Yaz Stajı I Z 0/2/0 2
  Seçmeli Alan 9
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FTR5002 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I Z 2/4/0 4
FTR5003 Ortopedik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu Z 2/2/0 3
FTR5004 Pediatrik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu Z 2/2/0 3
FTR5005 Pulmoner Hastalıklar ve Rehabilitasyonu Z 2/2/0 3
FTR5006 Ergoterapi Z 2/0/0 3
FTR5007 Girişimcilik Z 2/0/0 2
FTR5015 Ürogenital Sistem Rehabilitasyonu Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 9
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FTR6001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II Z 2/4/0 4
FTR6002 Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu Z 2/2/0 4
FTR6003 Kardiyovasküler Hastalıklar ve Rehabilitasyonu Z 2/2/0 3
FTR6004 Romatolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu Z 2/0/0 2
FTR6005 Protez Rehabilitasyonu Z 2/0/0 2
FTR6006 Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu Z 2/2/0 2
FTR0002 Yaz Stajı II Z 0/2/0 2
  Seçmeli Alan 11
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FTR7002 Bitirme Projesi I Z 2/0/0 4
FTR0003 Klinik Staj I Z 0/32/0 5
FTR0004 Klinik Staj II Z 0/32/0 5
FTR0005 Klinik Staj III Z 0/32/0 5
FTR0006 Klinik Staj IV Z 0/32/0 5
FTR0007 Klinik Staj V Z 0/32/0 5
FTR0008 Klinik Staj VI Z 0/32/0 5
FTR0009 Klinik Staj VII Z 0/32/0 5
FTR0010 Klinik Staj VIII Z 0/32/0 5
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 50
Not :Klinik Staj Ders Havuzundan en az 20 AKTSlik ders seçilecektir.0003-10 kodlu dersler Klinik Staj Ders Havuzundan 7. ve 8.yy'da 4'er tane olacak şekilde seçilecektir.
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FTR8002 Bitirme Projesi II Z 2/0/0 4
FTR0003 Klinik Staj I Z 0/32/0 5
FTR0004 Klinik Staj II Z 0/32/0 5
FTR0005 Klinik Staj III Z 0/32/0 5
FTR0006 Klinik Staj IV Z 0/32/0 5
FTR0007 Klinik Staj V Z 0/32/0 5
FTR0008 Klinik Staj VI Z 0/32/0 5
FTR0009 Klinik Staj VII Z 0/32/0 5
FTR0010 Klinik Staj VIII Z 0/32/0 5
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 50
Not :Klinik Staj Ders Havuzundan en az 20 AKTSlik ders seçilecektir.0003-10 kodlu dersler Klinik Staj Ders Havuzundan 7. ve 8.yy'da 4'er tane olacak şekilde seçilecektir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
FTR1009 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Meslekler Arası İletişim SA 2/0/0 2
FTR1010 Sosyoloji SA 2/0/0 2
FTR1011 Psikoloji SA 2/0/0 2
FTR1013 Sağlık Alanında Sunum ve İletişim Becerileri SA 1/1/0 2
FTR2005 Tıbbi Etik SA 1/0/0 1
FTR2006 Beslenme İlkeleri SA 1/0/0 2
FTR2008 Biyolojik Yaşlanma SA 2/0/0 2
FTR2011 Histoloji SA 2/0/0 2
FTR2012 Halk Sağlığı SA 2/0/0 2
FTR3010 Patoloji SA 2/0/0 2
FTR3012 Sağlık Bilimleri İçin Akademik İngilizce I SA 3/0/0 2
FTR3015 Terapötik Masaj SA 1/1/0 2
FTR4009 Acil ve İlkyardım SA 2/0/0 2
FTR4010 Sağlık Hukuku SA 2/0/0 2
FTR4011 Normal Motor Gelişim SA 1/0/0 1
FTR4012 İş Sağlığı ve Güvenliği SA 2/0/0 2
FTR4013 Fiziksel Aktivite ve Sağlık SA 2/0/0 2
FTR4014 Sağlık Bilimleri İçin Akademik İngilizce II SA 3/0/0 2
FTR4017 Ortopedi SA 2/0/0 2
FTR5008 Ortez Rehabilitasyonu SA 1/2/0 3
FTR5009 Araştırma Yöntemleri SA 2/0/0 2
FTR5010 Farmakoloji SA 2/0/0 2
FTR5012 Temel Hareket Analizi SA 2/0/0 2
FTR5013 Geriatrik Rehabilitasyon SA 2/0/0 2
FTR5014 Fizyoterapi ve Beslenme SA 2/0/0 2
FTR5016 Onkolojik Rehabilitasyon SA 2/0/0 2
FTR6008 Biyoistatistik SA 2/0/0 2
FTR6011 İşitme ve Konuşma Bozuklukları Tedavisi SA 2/0/0 2
FTR6012 Dans Terapi SA 2/0/0 2
FTR6015 Yürüme Patolojileri SA 2/1/0 3
FTR6016 Biyomedikal Teknolojiler SA 1/1/0 2
FTR6017 Fizyoterapide Özel Konular SA 2/0/0 2
FTR7003 Fizyoterapide Kanıta Dayalı Klinik Problem Çözme I SA 2/0/0 4
FTR7004 Endüstride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SA 2/0/0 2
FTR7006 FTR'de Yönetim ve Organizasyon SA 2/0/0 2
FTR7007 Rehabilitasyonda Yazılım Teknolojileri SA 2/0/0 2
FTR8003 Fizyoterapide Kanıta Dayalı Klinik Problem Çözme II SA 2/0/0 4
FTR8004 Pediatri’de Değerlendirme Yöntemleri SA 2/0/0 2
FTR8005 Engelliler ve Sağlık Turizmi SA 2/0/0 2
FTR8006 Duyu-Algı-Motor Bütünleme Tedavisi SA 2/0/0 2
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4