Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler Programı Ana Sayfası

Uluslararası İlişkiler

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacıİstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün temel amacı disiplinin derinlemesine anlaşılmasını sağlamaktır. Bu, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, uluslararası sistemdeki birincil aktörler olarak devletlerin niteliklerine, tarihsel geçmişlerine ve etkileşimli dinamiklerine odaklanılarak araştırılmasını içerir. Küreselleşmenin artan etkisini kabul eden program, öğrencilere devam eden uluslararası ilişkiler konusunda daha yüksek bir farkındalık ve incelikli bir anlayış aşılamayı amaçlamaktadır.

Devlet merkezli ilişkilerin ötesine geçen program, dikkatleri devletler ve sivil toplum kuruluşları ve ulusötesi kuruluşlar da dahil olmak üzere diğer uluslararası aktörler arasındaki karmaşık dinamiklere yöneltiyor. Analitik odak, güç, güvenlik, dış ilişkiler ve otorite ve özgürlük iddiaları gibi uluslararası ilişkilerdeki temel kavramları kapsar. Öğrenciler, yeni anlayışların ve karşılaştırmalı bakış açılarının gelişimini teşvik ederek bu kavramları eleştirel bir şekilde analiz etmeye teşvik edilir.

Alanın disiplinler arası doğası göz önüne alındığında, program kapsamını geleneksel uluslararası ilişkiler konularının ötesine genişletmeyi amaçlamaktadır. Lisans derecesinin tamamlanmasıyla tarih, ekonomi, siyaset bilimi, hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve istatistik gibi alanlarda bilgi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, açıklama, karşılaştırma ve analiz becerilerini geliştirmenin yanı sıra sorgulama yeteneğini geliştirmeye de güçlü bir vurgu yapmaktadır. Öğrenciler, belirli durumlarla karşılaştıklarında 'nasıl' ve 'neden' sorusunu araştırmak üzere eğitilir ve böylece karmaşık uluslararası dinamiklerin daha derinlemesine anlaşılması sağlanır.

Temel amaç, öğrencileri uluslararası ilişkiler alanında sadece temel bilgilerle değil aynı zamanda bilimsel bir bakış açısıyla da donatmaktır. Program, uluslararası gelişmeleri analitik olarak anlayan ve etkin bir şekilde yorumlayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamlı bilgi ve çeşitli becerilerle mezunların diplomasi, medya, akademi, özel sektör ve kamu sektörlerindeki çeşitli kariyer fırsatlarına sorunsuz bir şekilde erişmeleri bekleniyor.

Amaçlar: Uluslararası İlişkiler disiplini, uluslararası sistemin ana aktörleri olan devletleri, uluslararası kuruluşları ve sivil toplum aktörlerini tüm nitelikleri, tarihsel geçmişleri ve karşılıklı etkileşimleri kapsamında inceler. Tüm dünyada artan küreselleşmeyle birlikte, güncel uluslararası ilişkilere ilişkin farkındalık ve anlayışa sahip olmak giderek daha önemli hale gelmiştir.

Devletler arasındaki ilişkilerin yanı sıra devletlerin sivil toplum kuruluşları veya ulusötesi kuruluşlar gibi diğer uluslararası aktörlerle ilişkileri ve bu devlet dışı kuruluşlar arasındaki ilişkiler disiplinin odağını oluşturur. Bu programda uluslararası ilişkilerin temel kavramları; güç, güvenlik, dış ilişkiler ve otorite ve özgürlük iddiaları; öğrenciler tarafından eleştirel bir şekilde analiz edilerek yeni açıklamalar ve karşılaştırmalar yapmalarına olanak sağlanır. Alanın disiplinler arası yapısı nedeniyle kapsam bu konularla sınırlı olmayıp, lisans eğitimi sonunda tarih, iktisat, siyaset bilimi, hukuk, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve istatistik alanlarında da bilgi üretilmesi hedeflenmektedir. bölümün içinde. Anlatma, karşılaştırma ve analiz etme becerilerinin yanı sıra soru sorma becerisini de kazandıracak şekilde öğrencilere eğitim verilmekte; bu, belirli bir durumla karşılaştıklarında 'nasıl' ve 'neden' sorusunu sormaktır.

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün öncelikli amacı, öğrencilerine uluslararası ilişkiler alanına ilişkin temel bilgi ve bilimsel bakış açısını kazandırmak, onları uluslararası gelişmeleri analitik olarak anlayıp yorumlayabilen uzmanlar olarak yetiştirmektir. Bu bilgi birikimi ve zenginleştirici niteliklerle donatılan program mezunları, diplomasi, medya, akademi, özel sektör ve kamu sektörü gibi farklı alanlarda kolaylıkla iş fırsatları elde edebileceklerdir.


Kuruluş

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, Prof. Dr. Esat Çam tarafından, 1998 yılında kurulmuştur ve  1998-1999 akademik yılı başında eğitime başlanmıştır. İlk lisans programı mezunlarını 2002 yılında vermiştir.
Kazanılan Derece

Eğitim planında yer alan dersleri ve toplam 240 AKTS'yi başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Öğretim Dili

İngilizce

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Ulusal öğrencilerin ön lisans ve lisans programlarına kabulü merkezileştirilmiştir ve özerk bir kamu kurumu (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi-ÖSYM) tarafından ülke çapında yürütülen tek/iki aşamalı sınavlara dayanmaktadır. Adaylar, seçme sınavı puanları ve lise not ortalamalarından oluşan bileşik puanlara göre yükseköğretim kurumlarına giriş hakkı kazanırlar. Lisansüstü programlara kabul, kamuya açık ulusal ve kurumsal düzenlemeler çerçevesinde doğrudan yükseköğretim kurumları (HEI'ler) tarafından yapılmaktadır. Yükseköğretimin her düzeyindeki programlara uluslararası öğrencilerin kabulü, kamuya açık ulusal ve kurumsal düzenlemelere dayalı olarak adayların yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları yoluyla yapılabilmektedir.

 

Çift Anadal - Yandal

Çift  Anadal Uygulaması


İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemiz içinde bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer bölümlerden birinde eşzamanlı olarak ikinci lisans/önlisans eğitimlerini alabilmektedirler. Çift Anadal Programı'nı başarı ile bitirip iki lisans/önlisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı lisans / önlisans diploması verilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler, her bölüm ile ÇAP yapabilmektedir.
 
Yan Dal Uygulaması
 
Öğrencilerimiz, öğrenimleri boyunca, asıl bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans/önlisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Anadal programı ile birlikte yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize bir lisans / önlisans diploması ile birlikte bir yandal lisans / önlisans sertifikası verilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler, her bölüm ile Yan Dal yapabilmektedir.
 
 
İletişim Bilgileri
 
Bölümümüzde Çift Anadal ve Yan Dal uygulamaları ile ilgili kişi Arş. Gör. Bozkurt Toral'dır .

Email: b.toral@iku.edu.tr

Telefon:  0212 498 41 97
 Staj

Bölümümüzde zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır ancak gönüllü staj başvuruları bölüm başkanlığı tarafından desteklenmektedir.Mezuniyet Koşulları

Eğitim planında yer alan dersleri ve toplam 240 AKTS'yi başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Uluslararası İşbirliği

Erasmus Programı Nedir?
Avrupa Birliği Komisyonu'nun ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus Programı, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.

Erasmus Programı için Kime Başvuracaksınız?
İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü Araştırma Görevlisi Seyyide Sena Türkdoğan'dır. Her eğitim öğretim yılında iki defa Erasmus Programı’na başvurular gerçekleşir 


Erasmus Programı’na Başvuru Koşulları Nelerdir?


Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olmak programa başvuru için yeterlidir. Öğrenci, İngilizce Dil Sınavı ve mülakat sonucunda değerlendirilir ve bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri arasından seçeceği birine bir ya da iki dönem için gider.

İletişim Bilgileri


İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü: Arş. Gör. S. Sena Türkdoğan

E-posta: s.turkdogan@iku.edu.tr

Tel: 0212 498 48 28


Mezunların İstihdam Profilleri

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, Türkiye’nin dış politika bürokrasisinde (Dış İşleri Bakanlığı, Ulusal Kalkınma Kurumları, Devlet Kurumlarının Uluslararası İlişkiler Büroları), akademik personel olarak üniversitelerde, araştırma elemanı olarak düşünce kuruluşlarında, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerde veya Avrupa Birliği Kurumlarında, uluslararası STK’larda, basında, özel şirketlerde, çokuluslu şirketlerde, bankalar ve finans kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ikinci aşama derecesine (yüksek lisans) veya doğrudan entegre üçüncü aşama (doktora) programlarına başvurabilirler.

 

Sunulan Olanaklar

Bölümümüzde uluslararası organizasyonlar, uluslararası toplantılar ve çeşitli ziyaretler düzenlenmektedir. Bu bağlamdaki bölümlerdeki derslerle öğrenilen teorik bilgiler, pratik sahadaki deneyimler ile pekişmesi sağlanmaktadır.

Bölümümüzün dinamik, yetkin ve seçkin akademik kadrosu sayesinde, sayfada eğitim değişikliği değiştirebilir, yetkili bilgiler ve teorik altyapı ile mesleki hayatlarına da hazır hale gelmektedir.

Bölümümüz ilkokul okulumuzu yapılmış olduğu uluslararası ikili anlaşmalar sayesinde, Erasmus programı dışında de yurt dışında 6 aydan 1 yıla kadar eğitim alma yeteneğine sahiptir. İkili anlaşmalar için bkz.www.iku.edu.tr/ENG/14/358/Ogrenim-Hareketliligi.html

 

Program Etkinlikleri

Uluslararası ilişkiler disiplinine ilgi, dünya üzerinde hızla küreselleşen siyasal ve ekonomik ilişkilerin de etkisiyle geçen yüzyılın son çeyreği ve 21. Yüzyılın ilk yirmi yılında yükselen bir çizgide seyretmiştir. Öğrencilerimiz için Bölümümüzü cazip kılan etkenlerin başında kamuoyunda tanınan güçlü akademik kadrosu, evrensel standartlarda oluşturulmuş lisans ve lisansüstü düzeylerde ders programları, deneyimleri ile öğrencilerimize ışık tutan diplomat ve medya mensuplarının bulunması gelmektedir.

Bu özelliklerin yanı sıra, uluslararası ilişkiler konularına dünya çapında duyulan ilginin teoride ve pratikte artmış olmasının da kuşkusuz önemli bir payı vardır. Çağımızın çekici ve gelecek vadeden meslekleri listesinde ‘uluslararası ilişkiler uzmanlığı’ şimdiden en başta gösterilenler arasında yerini almıştır.

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Eğitim programı içinde yer alan dersler alanımızın disiplinler arası niteliğini sergilemektedir. İlk iki yıldaki giriş niteliğindeki derslerin ardından Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Türk Dış Politikası gibi konularda yoğunlaşmaya yönelik ders ve seminerlerle öğrencilerimizi belli alanlarda uzmanlaşmaya teşvik etmekteyiz. Bu bağlamda öğrencilerimize sunulan seçmeli derslerin zenginliği, onlara ilgi duydukları bölge odaklı (Avrupa Birliği ya da Orta Doğu gibi) veya sorun odaklı (terör ya da güvenlik gibi) alanlarda uzmanlaşma yolunu açmaktadır.

Bölümümüzde eğitim dili İngilizce olmakla birlikte, öğrencinin ikinci yabancı dil olarak Fransızca ya da Almanca derslerinden birini seçmesi de mümkündür. Bölümümüzün başarılı öğrencilerinin çift anadal programı kapsamında 2 diploma ile mezun olmaları özendirilmektedir. Ayrıca ilgi duyan öğrencilerimizin çeşitli dallarda yandal yapma imkanı da bulunmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilerimize sunulan diğer bir seçenek ise bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus öğrenci değişim programından yararlanarak öğrenimlerinin bir veya iki dönemini AB ülkelerindeki Üniversitelerden birinde okuma şansını elde edebilmeleridir. Bir başka fırsat ise Erasmus staj bursları sayesinde yaz aylarında üç ay süre ile bir AB kuruluşunda staj yapma imkanına kavuşmaları ve böylece ileride çalışmak isteyecekleri meslek alanlarını daha öğrenci iken tanıma imkanını yakalayabilmeleridir.

Bölüm öğrencileri sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları güçlü bir şekilde teşvik edilmektedir. Akademik programımızın gücünü uygulamalı çalışmalarla da destekleme anlayışıyla, öğrencilerimizin Bölümümüzün ders dışı etkinliklerine katılımına büyük önem vermekteyiz. Öğrencilerimiz İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün gerçekleştirdiği konferans, panel ve seminerlere katılarak kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar. Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün üyeleri olarak da  bilgi üretimine ve değişimine katkılarını güçlendirmek için diğer bölümlerden de katılımcılarla konferans ve seminerler düzenleyebilirler. İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi

Email: c.yesevi@iku.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Ertürk

Email: a.erturk@iku.edu.tr