Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler Programı Ana Sayfası

Uluslararası İlişkiler

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program AmacıUluslararası İlişkiler disiplini uluslararası sistemin içinde yer alan başlıca aktörler olan devletleri, uluslararası örgütleri ve devlet-dışı eyleyicileri tüm özellikleri, tarihsel arka planları ve karşılıklı etkileşimleri çerçevesinde inceler. Dünyanın her yerinde deneyimlenmekte olan artan küreselleşme ile birlikte güncel uluslararası meselelerle ilgili farkındalık ve anlayış sahibi olabilmek gitgide daha önemli hale gelmiştir. 

Devletlerin arasındaki ilişkilerin dışında, devletler ve diğer sivil toplum örgütleri veya devlet ötesi oluşumlar gibi uluslararası aktörler arasındaki ilişkiler ve bu sivil toplum örgütlerinin kendi aralarındaki ilişkiler disiplinin başlıca analiz konularını oluşturur. Bu programda uluslararası ilişkilerin temel kavramları; güç, güvenlik, dış ilişkiler ve özerklik ve özgürlük talepleri öğrenciler tarafından yeni açıklamalar ve karşılaştırmalar yapmalarını sağlayacak şekilde eleştirel biçimde analiz edilir.

Devletlerin kendi aralarında ve diğer aktörlerle gerçekleştirdikleri işbirliği ya da çatışma eksenlerinde yer alan çok boyutlu ilişkileri çözümlemek için tarihten ekonomiye, siyaset biliminden hukuk ve felsefeye kadar birçok bilim dalından yararlanılmaktadır. Açıklamanın, karşılaştırmanın ve analiz etmenin yanı sıra öğrenciler soru sorma yeteneğini – yani belli bir durumla karşılaştıklarında ‘nasıl’ ve ‘niçin’leri sorma yeteneğini – kazanacakları şekilde yetişirler.

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünün öncelikli amacı öğrencilerini uluslararası ilişkiler alanının temel bilgileri ve bilimsel bakış açısıyla donatmak, onları uluslararası gelişmeleri analitik biçimde kavrayabilecek, yorumlayabilecek düzeyde bilimsel formasyona sahip uzmanlar olarak yetiştirmektir. Bu denli yoğun bir bilgi ve zenginleştirici niteliklerle donanan programın mezunları diplomasi, basın, akademi veya özel sektör ve kamu sektörü gibi farklı alanlarda kolaylıkla iş fırsatları bulabileceklerdir ve bulmaktadırlardır. 


Kuruluş

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, Prof. Dr. Esat Çam tarafından, 1998 yılında kurulmuştur ve  1998-1999 akademik yılı başında eğitime başlanmıştır. İlk lisans programı mezunlarını 2002 yılında vermiştir.
Kazanılan Derece

8 dönemi başarıyla tamamlayarak, 240 AKTS kredisini başarıyla almaya hak kazanan öğrenciye Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması verilir.

Öğretim Dili

Öğretim dili İngilizcedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Yerleşme Şartları

Merkezî Yerleştirmede adaylar, Uluslararası İlişkiler Bölümüne, LYS puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir. Uluslararası İlişkiler Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. Dikey Geçiş Şartlarımızla ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

   İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünün kontenjanı 80 kişidir.

2020-2021 YILI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

 
BÖLÜMÜN ADI Eğitim Süresi Kontenjan Taban Puan 2020-2021 Ücretler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) EA 4 10 344,61586  0

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) EA
4 45 207,55444  27.950 ₺

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA
4 10 220,656 55.900 ₺
         

Bölümümüze başvuracak  Uluslararası Öğrenciler için Uluslararası Ofis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

 

Çift Anadal - Yandal

Çift  Anadal Uygulaması

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrenciler, üniversitemiz içinde bölümümüzün anlaşmalı olduğu diğer bölümlerden birinde eşzamanlı olarak ikinci lisans/önlisans eğitimlerini alabilmektedirler. Çift Anadal Programı'nı başarı ile bitirip iki lisans/önlisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilerimize iki ayrı lisans / önlisans diploması verilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler, her bölüm ile ÇAP yapabilmektedir.
 
 
Yan Dal Uygulaması
 
Öğrencilerimiz, öğrenimleri boyunca, asıl bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans/önlisans öğrenimine belirli bir program çerçevesinde kısmen katılabilirler. Anadal programı ile birlikte yandal programını başarı ile tamamlayan öğrencilerimize bir lisans / önlisans diploması ile birlikte bir yandal lisans / önlisans sertifikası verilir. Derslerinde başarılı olan öğrenciler, her bölüm ile Yan Dal yapabilmektedir.
 
 
İletişim Bilgileri


Bölümümüzde Çift Anadal ve Yan Dal uygulamaları ile ilgili kişi Arş. Gör. Bozkurt Toral'dır .

Email: b.toral@iku.edu.tr
 Staj

Bölümümüzde staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.Mezuniyet Koşulları

Bir öğrenci 240 krediyi tamamlayarak ve en az  2,00  genel not ortalaması ile mezun olabilir.

 

Uluslararası İşbirliği

Erasmus Programı Nedir?
Avrupa Birliği Komisyonu'nun ülkeler arasında karşılıklı tanımayı, mevcut eğitim potansiyellerini daha iyi kullanmayı ve geliştirmeyi amaçlayan AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates (Genel Eğitim) Programı bünyesinde yer alan Erasmus Programı, yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğini düzenleyen programdır.

Erasmus Programı için Kime Başvuracaksınız?
İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü Ahmet Cemal Ertürk 'tür. Her eğitim öğretim yılında iki defa Erasmus Programı’na başvurular gerçekleşir

Erasmus Programı’na Başvuru Koşulları Nelerdir?


Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olmak programa başvuru için yeterlidir. Öğrenci, İngilizce Dil Sınavı ve mülakat sonucunda değerlendirilir ve bölümümüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri arasından seçeceği birine bir ya da iki dönem için gider.

İletişim Bilgileri

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Erasmus Koordinatörü: Dr. Ahmet Cemal Ertürk

E-mail: a.erturk@iku.edu.tr

Tel: 0(212) 498 4141 / dahili:4462Mezunların İstihdam Profilleri

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, Türkiye’nin dış politika bürokrasisinde (Dış İşleri Bakanlığı, Ulusal Kalkınma Kurumları, Devlet Kurumlarının Uluslararası İlişkiler Büroları), akademik personel olarak üniversitelerde, araştırma elemanı olarak düşünce kuruluşlarında, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerde veya Avrupa Birliği Kurumlarında, uluslararası STK’larda, basında, özel şirketlerde, çokuluslu şirketlerde, bankalar ve finans kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Konuyla ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan  ayrıntılı bilgi alınabilir.

 

Sunulan Olanaklar

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü ile yakın işbirliği içinde var olan, Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (İKÜ-GPoT) etkinlikleri vasıtasıyla öğrencilerimiz alanlarını daha yakından takip edebilmekte, Merkezin düzenlediği etkinliklere katılabilmekte, projelerinde ve yayınlarında yer alabilmektedirler.
Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPoT), Ocak 2009’da İstanbul Kültür Üniversitesi çatısı altında kâr gözetmeyen ve bağımsız bir araştırma birimi olarak kurulmuştur. Yapılan çeşitli etkinlik ve yayınlar aracılığıyla, Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi’nin amacı uluslararası siyasi arenadaki küresel oluşumların incelenmesine yönelik bir platform oluştururken, Türkiye’nin bu küresel eğilimler karşısındaki duruşunu tartışmaktır.

Misyonu, politika yapan kurumlar, akademi, sivil toplum ve basın arasında bir bağlantı kurarak yüksek kaliteli, bağımsız ve yenilikçi araştırmalar ve eğitimler yapmaktır. Merkez bunu, görüş liderlerini, hükümet yetkililerini ve diğer politika yapıcıları, analistleri ve basın üyelerini Türkiye’den, yakın bölgelerden ve başka yerlerden düzenli olarak bir araya getirerek elde etmeyi amaçlamaktadır.

Bunun yanı sıra, bölümümüzde uluslararası organizasyonlar, uluslararası toplantılar ve çeşitli ziyaretler düzenlenmektedir. Bu bağlamda da öğrencilerin bölüm dersleriyle öğrendiği teorik bilgilerin, pratik sahadaki deneyimleri ile pekişmesi sağlanmaktadır.

Bölümümüzün dinamik, yetkin ve seçkin akademik kadrosu sayesinde, öğrenciler eğitim hayatında aldıkları bilimsel bilgiler ve teorik altyapı ile mesleki hayatlarına da hazır hale gelmektedir.

Bölümümüz öğrencileri okulumuzun yapmış olduğu uluslararası alandaki ikili anlaşmalar sayesinde, erasmus programı haricinde de yurt dışında 6 aydan 1 yıla kadar eğitim alma olanağına sahiptir. İkili anlaşmalar için bkz.www.iku.edu.tr/ENG/14/358/Ogrenim-Hareketliligi.html

 

Program Etkinlikleri

Uluslararası ilişkiler disiplinine ilgi, dünya üzerinde hızla küreselleşen siyasal ve ekonomik ilişkilerin de etkisiyle geçen yüzyılın son çeyreği ve 21. Yüzyılın ilk yirmi yılında yükselen bir çizgide seyretmiştir. Öğrencilerimiz için Bölümümüzü cazip kılan etkenlerin başında kamuoyunda tanınan güçlü akademik kadrosu, evrensel standartlarda oluşturulmuş lisans ve lisansüstü düzeylerde ders programları, deneyimleri ile öğrencilerimize ışık tutan diplomat ve medya mensuplarının bulunması gelmektedir.

Bu özelliklerin yanı sıra, uluslararası ilişkiler konularına dünya çapında duyulan ilginin teoride ve pratikte artmış olmasının da kuşkusuz önemli bir payı vardır. Çağımızın çekici ve gelecek vadeden meslekleri listesinde ‘uluslararası ilişkiler uzmanlığı’ şimdiden en başta gösterilenler arasında yerini almıştır.

İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Eğitim programı içinde yer alan dersler alanımızın disiplinler arası niteliğini sergilemektedir. İlk iki yıldaki giriş niteliğindeki derslerin ardından Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Türk Dış Politikası gibi konularda yoğunlaşmaya yönelik ders ve seminerlerle öğrencilerimizi belli alanlarda uzmanlaşmaya teşvik etmekteyiz. Bu bağlamda öğrencilerimize sunulan seçmeli derslerin zenginliği, onlara ilgi duydukları bölge odaklı (Avrupa Birliği ya da Orta Doğu gibi) veya sorun odaklı (terör ya da güvenlik gibi) alanlarda uzmanlaşma yolunu açmaktadır.

Bölümümüzde eğitim dili İngilizce olmakla birlikte, öğrencinin ikinci yabancı dil olarak Fransızca ya da Almanca derslerinden birini seçmesi de mümkündür. Bölümümüzün başarılı öğrencilerinin çift anadal programı kapsamında 2 diploma ile mezun olmaları özendirilmektedir. Ayrıca ilgi duyan öğrencilerimizin çeşitli dallarda yandal yapma imkanı da bulunmaktadır.

Bölümümüzde öğrencilerimize sunulan diğer bir seçenek ise bir Avrupa Birliği programı olan Erasmus öğrenci değişim programından yararlanarak öğrenimlerinin bir veya iki dönemini AB ülkelerindeki Üniversitelerden birinde okuma şansını elde edebilmeleridir. Bir başka fırsat ise Erasmus staj bursları sayesinde yaz aylarında üç ay süre ile bir AB kuruluşunda staj yapma imkanına kavuşmaları ve böylece ileride çalışmak isteyecekleri meslek alanlarını daha öğrenci iken tanıma imkanını yakalayabilmeleridir.

 

Bölüm öğrencileri sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları güçlü bir şekilde teşvik edilir. Akademik programımızın gücünü uygulamalı çalışmalarla da destekleme anlayışıyla, öğrencilerimizin Bölümümüzün ders dışı etkinliklerine katılımına büyük önem vermekteyiz. Öğrencilerimiz İKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümüne bağlı Küresel Siyasal Eğilimler biriminin gerçekleştirdiği konferans, panel ve seminerlere katılarak kendilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar. Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün üyeleri olarak da  bilgi üretimine ve değişimine katkılarını güçlendirmek için diğer bölümlerden de katılımcılarla konferans ve seminerler düzenleyebilirler. İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Mensur Akgün Tel:+90 212 498 44 61
Email: makgun@iku.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Çağın Bilgili
Tel:+90 212 498 44 61 Dahili:4645

Email:c.bilgili@iku.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal Ertürk

Tel:+90 212 498 44 61 Dahili:4462

Email: a.erturk@iku.edu.tr

mail: c.bilgili@iku.edu.tr