Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Ulusal Alan Yeterlilikleri

Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri


Program Çıktıları
PÇ-1Uluslararası İlişkiler disiplinine ait teorik ve pratik bilgileri tanımlar ve kullanır.
PÇ-2Uluslararası İlişkiler ile ilgili tartışmalarda düşünce ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
PÇ-3Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında sorumlu olduğu bilimsel ve etik değerleri bilir.
PÇ-4Alanında İngilizce yayınlanmış çalışmaları takip eder ve yorumlar.
PÇ-5İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanır.
PÇ-6Yerel, bölgesel ve küresel gelişmeleri çözümler, karşılaştırır ve ilişkilendirir.
PÇ-7Uluslararası İlişkiler disipliniyle ortak çalışma içerisinde olan disiplinlere dair temel teorik ve pratik bilgileri tanımlar, kullanır, bunları birbiriyle ilişkilendirir ve edindiği bilgilerle alana dair öneriler geliştirir.
PÇ-8Kariyerlerini kamu kuruluşları, özel sektör ve akademide devam ettirecek bilgi düzeyini edinir.
PÇ-9Öne çıkan bölgesel ve küresel aktörlerin ortaya çıkışlarını ve işleyişlerini çözümler ve bunların geleceğiyle ilgili tahminde bulunur.
PÇ-10Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika alanlarındaki olay ve olguları teorik ve pratik olaraksorgular, geçmişlerini, bugünlerini ve geleceklerini bilimsel bir perspektifle değerlendirir.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Beceriler 1-- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2-- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3-- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

2-- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3--Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

2-- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3--Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4-- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5-- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

2-- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
1          
1          
2          
1          
2          
3          
1          
2          
3          
1          
2          
3          
4          
5          
1          
2