Lisans
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Uluslararası İlişkiler disiplinine ait teorik ve pratik bilgileri tanımlar ve kullanır.
PÇ-2Uluslararası İlişkiler ile ilgili tartışmalarda düşünce ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
PÇ-3Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında sorumlu olduğu bilimsel ve etik değerleri bilir.
PÇ-4Alanında İngilizce yayınlanmış çalışmaları takip eder ve yorumlar.
PÇ-5İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanır.
PÇ-6Yerel, bölgesel ve küresel gelişmeleri çözümler, karşılaştırır ve ilişkilendirir.
PÇ-7Uluslararası İlişkiler disipliniyle ortak çalışma içerisinde olan disiplinlere dair temel teorik ve pratik bilgileri tanımlar, kullanır, bunları birbiriyle ilişkilendirir ve edindiği bilgilerle alana dair öneriler geliştirir.
PÇ-8Kariyerlerini kamu kuruluşları, özel sektör ve akademide devam ettirecek bilgi düzeyini edinir.
PÇ-9Öne çıkan bölgesel ve küresel aktörlerin ortaya çıkışlarını ve işleyişlerini çözümler ve bunların geleceğiyle ilgili tahminde bulunur.
PÇ-10Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika alanlarındaki olay ve olguları teorik ve pratik olaraksorgular, geçmişlerini, bugünlerini ve geleceklerini bilimsel bir perspektifle değerlendirir.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10
FEAA1004          
IRD1001          
IRD2001          
FEAA1007          
FEAA1006          
IRD3009          
FEAA1005          
IRD3008          
IRD4006          
IRD4008          
IRD5007          
IRD5008          
IRD5006          
IRD6009          
IRD6007          
IRD7005          
IRD9067          
IRD7006          
IRD9070          
IRD8004          
IRD9071          
IRD9091          
IRD9050          
IRD9019          
IRD9012          
IRD9011          
IRD9079          
IRD1005          
IRD2005          
FEAA1011          
IRD0052          
FEAA0051          
IRD9058          
IRD9027          
IRD9083          
IRDU0080          
IRD4007          
IRD9084          
IRD9088          
IRD9073          
IRD9069          
IRD9016          
IRD0050          
IRDU0079          
IRD9093          
IRD9089          
IRD9063          
IRD9022          
IRD9092          
FEAA0069          
IRD8005          
IRD9003          
IRD9005          
IRD9064          
IRD9085          
IRD9037          
IRD9052          
IRD9094          
IRD9029          
FEAA0010           
FEAA0084           
FEAA0029           
FEAA0068           
FEAA0023           
FEAA0093           
IRD9095