Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yeni Medya ve İletişim Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi

Bilgi


Program Çıktıları
PÇ-1 İletişim, yeni medya, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek
PÇ-2İletişim ve yeni medya konularının tarihsel süreç içindeki gelişimlerini anlayarak, kültürel, sosyal ve teknolojik değişime bağlı olarak alanlarındaki ilgili değişimleri ve sonuçlarını değerlendirebilecek.
PÇ-3Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri izleyecek ve bunları alanlarına uygulayabilecek.
PÇ-4Yeni medya ve iletişim alanındaki konuları analiz edebilecek, anladığını yorumlayıp eleştirel yaklaşımda bulunabilecek ve değerlendirebilecek.
PÇ-5Yeni Medya ve iletişim alanıyla ilişkili kuramsal ve kavramsal konuları bilimsel bir yaklaşımla araştırıp analiz ederek bilimsel bir içerik üretebilecek.
PÇ-6Dijital platformlarda içerik üretimi ve yönetimi becerilerini geliştirerek zamanını ve kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilecek.
PÇ-7Yeni medya ve iletişim alanlarında yer alan internet gazeteciliği, dijital pazarlama, dijital reklamcılık, yeni medya programcılığı, sosyal medyada halkla ilişkiler gibi belirli uzmanlık alanlarında detaylı ve gerekli bilgiyi geliştirebilecek.
PÇ-8Dijital animasyon, dijital fotoğrafçılık, etkileşimli medya tasarımı, dijital oyun tasarımı, aplikasyon tasarımı gibi çeşitli alanlarda özgün çalışmalar üretebilecek
PÇ-9Güncel ve dijital sanat eserlerini takip ederek bu sanatsal eserleri anlayabilecek.
PÇ-10Sosyal medya platformlarında kurumlar için strateji oluşturabilecek ve bu stratejileri uygulamaya koyabilecek
PÇ-11Yaratıcı fikirlerini dijital platformlarda uygulamaya dönüştürebilecek ve multimedya projeleri üretebilecek
PÇ-12Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, edindiği kuramsal bilgileri sektördeki uygulamalarla ilişkilendirebilecek.
PÇ-13Disiplinli, planlı ve yaratıcı bir şekilde çalışarak üretimde bulunabilecek.
PÇ-14Ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yarışma, sergi, panel, bienal, seminer vb. etkinliklere proje üretebilecek
PÇ-15İletişim sürecinde karşılaşılacak sorunlara çözüm üretebilecek ve konuyla ilgili inisiyatif kullanabilecek
Alan Yeterlilikleri
Bilgi 1-Alanında lisans düzeyi yeterlilikleri doğrultusunda ya da alanı ile ilişkilendirilebilen farklı bir alanda uzmanlaşma, yeteneklerini geliştirebilme ve derinleştirebilme

2-Eğitim aldığı alan ile ilişkili olan farklı disiplinlerle etkileşimi kavrayabilme yeteneği.

Beceriler 1-Yeni Medya ve İletişim alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yeteneği.

2-Alanı ile ilgili öngörülemeyen karmaşık sorunlarla karşılaşılması durumunda sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümü doğrultusunda liderlik yapabilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Yeni Medya ve İletişim alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

Öğrenme Yetkinliği 1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanı bağlamında gerçekeleşen gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

2-Sosyal ilişkiler çerçevesinde ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

4-Alanının gerektirdiği düzeyde ve aldığı eğitim doğrultusunda bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik 1-Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri etkin bir şkilde aktarabilme.

2-Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirme, politika ve uygulama planları doğrultusunda proje geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3-Alanı doğrultusunda edindiği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
1               
2               
1               
2               
3               
1               
2               
3               
4               
1               
2               
3               
1               
1               
2