Lisans
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Yeni Medya ve İletişim Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1 İletişim, yeni medya, sanat ve kültür başta olmak üzere alanları ile ilgili her türlü kavramı tanımlayabilecek
PÇ-2İletişim ve yeni medya konularının tarihsel süreç içindeki gelişimlerini anlayarak, kültürel, sosyal ve teknolojik değişime bağlı olarak alanlarındaki ilgili değişimleri ve sonuçlarını değerlendirebilecek.
PÇ-3Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri izleyecek ve bunları alanlarına uygulayabilecek.
PÇ-4Yeni medya ve iletişim alanındaki konuları analiz edebilecek, anladığını yorumlayıp eleştirel yaklaşımda bulunabilecek ve değerlendirebilecek.
PÇ-5Yeni Medya ve iletişim alanıyla ilişkili kuramsal ve kavramsal konuları bilimsel bir yaklaşımla araştırıp analiz ederek bilimsel bir içerik üretebilecek.
PÇ-6Dijital platformlarda içerik üretimi ve yönetimi becerilerini geliştirerek zamanını ve kaynaklarını etkin bir şekilde yönetebilecek.
PÇ-7Yeni medya ve iletişim alanlarında yer alan internet gazeteciliği, dijital pazarlama, dijital reklamcılık, yeni medya programcılığı, sosyal medyada halkla ilişkiler gibi belirli uzmanlık alanlarında detaylı ve gerekli bilgiyi geliştirebilecek.
PÇ-8Dijital animasyon, dijital fotoğrafçılık, etkileşimli medya tasarımı, dijital oyun tasarımı, aplikasyon tasarımı gibi çeşitli alanlarda özgün çalışmalar üretebilecek
PÇ-9Güncel ve dijital sanat eserlerini takip ederek bu sanatsal eserleri anlayabilecek.
PÇ-10Sosyal medya platformlarında kurumlar için strateji oluşturabilecek ve bu stratejileri uygulamaya koyabilecek
PÇ-11Yaratıcı fikirlerini dijital platformlarda uygulamaya dönüştürebilecek ve multimedya projeleri üretebilecek
PÇ-12Mesleklerinde gerekli olan araçları ve donanımları doğru yer ve doğru zamanda kullanabilecek, edindiği kuramsal bilgileri sektördeki uygulamalarla ilişkilendirebilecek.
PÇ-13Disiplinli, planlı ve yaratıcı bir şekilde çalışarak üretimde bulunabilecek.
PÇ-14Ulusal ve uluslararası alanlarda çeşitli yarışma, sergi, panel, bienal, seminer vb. etkinliklere proje üretebilecek
PÇ-15İletişim sürecinde karşılaşılacak sorunlara çözüm üretebilecek ve konuyla ilgili inisiyatif kullanabilecek

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15
YM1001               
YM1002               
YM1003               
YM1004               
YM1005               
YM1006               
YM2001               
YM2002               
YM2003               
YM2004               
YM2005               
YM2006               
YM3001               
YM3002               
YM3003               
YM3004               
YM3005               
YM4001               
YM4002               
YM4003               
YM4004               
YM4005               
YM5001               
YM5002               
YM5003               
YM5004               
YM6001               
YM6002               
YM6003               
YM6004               
YM0001               
YM7001               
YM0002               
YM8001               
YM8002               
YM3006               
YM3201               
YM3202               
YM3203               
YM3204               
YM4201               
YM4202               
YM4203               
YM4204               
YM5005               
YM5201               
YM5202               
YM5203               
YM5204               
YM5205               
YM6005               
YM6201               
YM6202               
YM6203               
YM6204               
YM7002               
YM7201               
YM7202               
YM8003               
YM8201               
YM8202               
YM6205               
YM7203               
YM7204               
YM8203               
YM8204               
YM4006               
YM5206               
YM7205               
YM7207               
YM7208               
YM4205               
YM5207               
YM7206               
YM6206               
YM8205               
YMU0001