Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hemşirelik Programı Ana Sayfası / TYYÇ - Program Çıktıları MatrisiProgram Çıktıları
PÇ-1Hemşirelik mesleğinin gerektirdiği güncel teorik bilgiye sahiptir.
PÇ-2Birey, aile, grup ve toplumun sağlık gereksinimlerini bütüncül ve hümanistik yaklaşımla karşılayabilecek uygulama becerisine sahiptir.
PÇ-3Birey, aile, grup ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılarken kaliteli ve kanıta dayalı hemşirelik bakım sürecini uygular.
PÇ-4Hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında etik ilkeleri göz önünde bulundurur.
PÇ-5Hemşirelik yasa ve yönetmeliklerini takip eder ve uygun davranır.
PÇ-6Etkili iletişim becerilerini kullanır.
PÇ-7Birey, aile, grup ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti verir.
PÇ-8Sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak disiplin içi ve disiplinler arası işbirliği içinde rol ve işlevlerini yerine getirir.
PÇ-9Birey, aile, grup ve toplumun sağlığını etkileyebilecek her türlü değişime duyarlı bir şekilde empatik yaklaşım gösterir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÇ-11Toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda güncel bakım teknolojilerini takip eder ve hemşirelik uygulamalarına yansıtır.
PÇ-12Mesleği uygularken meslektaşlarına rol model olur.
PÇ-13Kazandığı temel mesleki değerleri korur.
PÇ-14Sağlık ile ilgili kararlarda mesleki otonomiyi kullanır.
Alan Yeterlilikleri
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
TYYÇ - Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
Bilgi
Beceriler
Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yeteneği
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14