Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HEM1006 Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Z 2/0/4 5
HEM1002 Anatomi Z 2/0/2 5
HEM1003 Fizyoloji Z 2/0/2 5
HEM1007 Biyokimya Z 2/0/0 3
HEM1005 İnsan Davranışları ve Temel İletişim Becerileri Z 2/0/0 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HEM2001 Hemşirelik Esasları Z 4/8/4 14
HEM2002 Mikrobiyoloji-Parazitoloji Z 2/0/2 4
HEM2003 Patoloji Z 2/0/0 3
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HEM3001 İç Hastalıkları Hemşireliği Z 4/8/2 11
HEM3002 Tıbbi Terminoloji Z 2/0/0 3
HEM3003 Farmakoloji Z 2/0/0 3
HEM3004 Sağlığın Değerlendirilmesi Z 2/0/2 4
HEM3005 Akademik İngilizce I Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 30
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HEM4001 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Z 4/8/2 11
HEM4002 Deontoloji ve Etik Z 2/0/0 3
HEM4003 Beslenme İlkeleri Z 2/0/0 3
HEM4004 Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Z 2/0/0 3
HEM4005 İlk Yardım ve Acil Bakım Z 2/0/0 4
HEM4006 Akademik İngilizce II Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 3
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HEM5001 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Z 4/8/2 11
HEM5002 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Z 4/8/2 11
HEM5003 Araştırma Yöntemleri Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HEM6001 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Z 4/8/2 11
HEM6002 Hemşirelikte Yönetim Z 4/4/0 8
HEM6003 Biyoistatistik Z 2/0/0 2
HEM6004 Hasta ve Çalışan Güvenliği Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HEM7001 Halk Sağlığı Hemşireliği Z 4/8/2 11
HEM7002 Hemşirelikte Öğretim Z 4/4/0 8
HEM7003 Bitirme Projesi I Z 2/0/0 3
HEM7004 Kanıta Dayalı Hemşirelik Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HEM8001 Klinik Uygulama Z 2/32/0 21
HEM8002 Bitirme Projesi II Z 2/0/0 3
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
HEM3006 Sağlık Bakım Teknolojileri SA 2/0/0 3
HEM3007 Sağlık ve Yoga SA 2/0/0 3
HEM3008 Sağlık ve Medya SA 2/0/0 3
HEM3009 Cinsel Sağlık SA 2/0/0 3
HEM3010 Genetik SA 2/0/0 3
HEM3011 Sosyal Sorumluluk Projeleri SA 2/0/0 3
HEM4007 Eğitimde Drama SA 2/0/0 3
HEM4008 Sosyoloji ve Sağlık SA 2/0/0 3
HEM4009 Ameliyathane Hemşireliği SA 2/0/0 3
HEM4010 Diyabet Hemşireliği SA 2/0/0 3
HEM4011 Eleştirel Düşünme SA 2/0/0 3
HEM4012 Girişimcilik SA 2/0/0 3
HEM5004 Kadın Sağlığı SA 2/0/0 3
HEM5005 Kardiyovasküler Hemşirelik SA 2/0/0 3
HEM5006 Acil Cerrahi Hemşireliği SA 2/0/0 3
HEM5007 Geleneksel ve Tamamlayıcı Uygulamalar SA 2/0/0 3
HEM5008 Transplantasyon Hemşireliği SA 2/0/0 3
HEM5009 Adli Hemşirelik SA 2/0/0 3
HEM5010 Tıbbi İngilizce Çevirisi I SA 2/0/0 3
HEM6005 Yaşlı Sağlığı SA 2/0/0 3
HEM6006 Evde Bakım SA 2/0/0 3
HEM6007 Temel Yoğun Bakım SA 2/0/0 3
HEM6008 Hemşirelikte İnovasyon SA 2/0/0 3
HEM6009 Palyatif Bakım SA 2/0/0 3
HEM6010 Yara Bakımı SA 2/0/0 3
HEM6011 Sağlık Turizmi SA 2/0/0 3
HEM6012 Tıbbi İngilizce Çevirisi II SA 2/0/0 3
HEM7005 Sağlık Hukuku SA 2/0/0 3
HEM7006 Kişilerarası Şiddet ve Yönetimi SA 2/0/0 3
HEM7007 Kariyer Geliştirme SA 2/0/0 3
HEM7008 Onkoloji Hemşireliği SA 2/0/0 3
HEM7009 Meme Sağlığı ve Hastalıkları SA 2/0/0 3
HEM7010 Okul Sağlığı Hemşireliği SA 2/0/0 3
HEM8003 Toplam Kalite Yönetimi SA 2/0/0 3
HEM8004 Kültürlerarası Hemşirelik SA 2/0/0 3
HEM8005 Literatür Tarama ve Değerlendirme SA 2/0/0 3
HEM8006 Akademik Yazma Becerileri SA 2/0/0 3
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4