Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hemşirelik Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1Hemşirelik mesleğinin gerektirdiği güncel teorik bilgiye sahiptir.
PÇ-2Birey, aile, grup ve toplumun sağlık gereksinimlerini bütüncül ve hümanistik yaklaşımla karşılayabilecek uygulama becerisine sahiptir.
PÇ-3Birey, aile, grup ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılarken kaliteli ve kanıta dayalı hemşirelik bakım sürecini uygular.
PÇ-4Hemşirelik bakımı, eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında etik ilkeleri göz önünde bulundurur.
PÇ-5Hemşirelik yasa ve yönetmeliklerini takip eder ve uygun davranır.
PÇ-6Etkili iletişim becerilerini kullanır.
PÇ-7Birey, aile, grup ve topluma sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti verir.
PÇ-8Sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak disiplin içi ve disiplinler arası işbirliği içinde rol ve işlevlerini yerine getirir.
PÇ-9Birey, aile, grup ve toplumun sağlığını etkileyebilecek her türlü değişime duyarlı bir şekilde empatik yaklaşım gösterir.
PÇ-10Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.
PÇ-11Toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda güncel bakım teknolojilerini takip eder ve hemşirelik uygulamalarına yansıtır.
PÇ-12Mesleği uygularken meslektaşlarına rol model olur.
PÇ-13Kazandığı temel mesleki değerleri korur.
PÇ-14Sağlık ile ilgili kararlarda mesleki otonomiyi kullanır.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14
HEM1006              
HEM1002              
HEM1003              
HEM1007              
HEM1005              
              
HEM2001              
HEM2002              
HEM2003              
              
HEM3001              
HEM3002              
HEM3003              
HEM3004              
HEM3005              
HEM3007              
HEM3008              
HEM3010              
HEM4001              
HEM4002              
HEM4003              
HEM4004              
HEM4005              
HEM4006              
HEM4007              
HEM4008              
HEM4009              
HEM4010              
HEM4011              
HEM4012              
HEM5001              
HEM5002              
HEM5003              
HEM5004              
HEM5005              
HEM5006              
HEM5007              
HEM5008              
HEM5009              
HEM5010              
HEM6001              
HEM6002              
HEM6003              
HEM6004              
HEM6005              
HEM6006              
HEM6007              
HEM6008              
HEM6009              
HEM6010              
HEM6011              
HEM6012              
HEM7001              
HEM7002              
HEM7003              
HEM7004              
HEM8001              
HEM8002              
HEM7005              
HEM7006              
HEM7007              
HEM7008              
HEM7009              
HEM7010              
HEM8003              
HEM8004              
HEM8005              
HEM8006              
HEM3006              
HEM3009              
HEM3011