Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı(Yüksek Lisans)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Türk Dili ve Edebiyatı(Yüksek Lisans) Programı Ana Sayfası

Türk Dili ve Edebiyatı(Yüksek Lisans)

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Ulusların gelişmişlik düzeyi; dillerinin zenginliği ve buna bağlı olarak yarattıkları edebiyat ve sanat eserlerinin insanlığa sunduğu yeni bakış açılarıyla anlaşılır. Bunun temeli, hiç kuşkusuz eğitim ve öğretimdir. Bölümümüzde, bu temele sürekli katkıda bulunabilmek için çağdaş, bol seçenekli ve kapsamlı bir eğitim-öğretim programı yürütülmektedir.

Bunun yanı sıra, bütün Türk dünyasıyla sürekli iletişim hâlinde olabilmek, Türk kültürünü daha yaygın kılabilmek için Türk lehçeleriyle birlikte, Türk şivelerini de öğretme çabasındayız.
Bölümümüzde, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanan ve uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan Türkolog adayları ile edebiyat eserinin, hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilecek yetenekler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında, ülkemizin dil ve edebiyat ile bunlara bağlı sanatlarda yetişmiş insana olan gereksinimi, geleceğin dilbilimci, şair ve yazarlarındaki sanat duyarlılığı ve bu alanda üstün eserler verebilme yetisi konularındaki gereksinimlerinin, bilimsel disiplin ve özgür düşünceli bilim adamlarınca karşılanması hedeflenmektedir.

Kuruluş

9 Temmuz 1997 tarihinde 4281 sayılı kanun ile kurulan İstanbul Kültür Üniversitesi, Müdür Prof. Dr. Nebile Direkçigil yönetiminde Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü ve İşletme ve İşletme Yöneticiliği Anabilim Dalı'nı kurarak 1998-1999 yılında eğitim öğretime başlamıştır. 1997 yılında Şirinevler Yerleşkesi Ana Bina’da faaliyete başlayan bölüm, artan öğrenci sayısı ile birlikte 2005 yılından itibaren Ataköy Yerleşkesi’nde eğitim hayatına devam etmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı 09.06.2000 tarihli YÖK kararı ile açılmış ve 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamış ve bu yıldan itibaren yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Kazanılan Derece

İki yıllık yüksek lisans eğitim planında yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, en az  120 AKTS'ye sahip öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın öğretim dili Türkçedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları

-Lisans eğitimini Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Halkbilimi, Türk Halkbilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği dışındaki bölümlerden tamamlamış olanlar bilimsel hazırlık sınıfı okumak zorundadır.

  

- ALES sınavına geçtiğimiz üç yıl içinde girip, başvurulan lisansüstü* programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. 

 

Değerlendirme

Başvuran adaylar arasında ALES puanının % 50’si, yüksek lisans ağırlıklı not ortalamasının % 10’u, yabancı dil sınavı puanının %10'u (geçerli Yabancı Dil Sınavı (YDS) ya da Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan birisinin sonuç belgesi başvuru sırasında teslim etmelidir. Yabancı dil puanı olmayan adaylar, üniversite tarafından gerçekleştirilecek olan yabancı dil sınavına girecektir) ve mülakat puanının % 30’u dikkate alınarak hesaplama yapılır; 65 ve üzeri not alan adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak ilan edilen kontenjan sayısınca kayıt hakkı belirlenir. 

Çift Anadal - YandalStaj

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda staj zorunlu değildir.

 

Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir:

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

D-

FD

FF

4.0

3.7

3.3

3

2.7

2.3

2.0

1.7

1.3

1.0

0.7

0.0

0.0


G: Yarıyıl sonu sınavına girmedi

Y: Yeterli

P: Ders devam ediyor

R: Tekrar

N: Kredisiz ders

E: Yarıyıl içi çalışmaları eksik

Z: Yetersiz

T: Transfer

V:Dersten çekilmiş

Başarı notu olarak A, A-, B+, B, B-, C+, C notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir dersten C-, D+, D, D- notlarından birini alan öğrenci, o dersi şartlı başarmış sayılır. Öğrenci, bu notları aldığı yarıyılı tekrarlamak durumuna düşerse, bu derslerden başarısız sayılır. Herhangi bir dersten FD ve FF notunu alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. FD notu derse devam etmiş, ancak basarı sağlayamamış olan öğrenciye, FF notu ise derse devam koşulunu yerine getirmemiş olan öğrenciye verilir. Lisans ve önlisans düzeyinde yürütülen kayıt, eğitim ve öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

Lisansüstü öğretiminde öğrencinin kredili dersten başarılı sayılabilmesi için yarıyıl sonu başarı notunun,

Yüksek Lisans'ta en az B-

Doktora ve Sanatta Yeterlilikte en az B olması gerekmektedir.

Değerlendirmede, İKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 16. maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan toplam 21 krediye denk gelen derslerin tümünü başarıyla
tamamlamak için Yüksek Lisans için 4.00 üzerinden en az 2.70, Doktora programı için 3:00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Uluslararası İşbirliği

Bölümümüz Erasmus değişim programının yanı sıra Türkoloji coğrafyasının önemli üniversiteleri ile de temas ve işbirliği halindedir. Azerbaycan Bakü Slavyan Üniversitesi ile ortak yürütülen kısa film projesi sürmekte, aynı üniversite ile imzalanmış bulunan öğrenci-öğretim üyesi değişim programı hayata geçirilmek üzeredir. Rusya Astrakhan Devlet Üniversitesi ile üniversitemiz arasında imzalanmış bulunan işbirliği protokolü uyarınca Bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarımızdan oluşan bir delegasyon Rusça dil kursu için adı geçen üniversitede bulunmuş, yine Astrakhan Üniversitesi ile ortak düzenlenen Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu 12-13 Eylül 2011’de gerçekleştirilmiştir. 

Mezunların İstihdam Profilleri

Milli Eğitime bağlı okullarda, kolej ve dersanelerde öğretmenlik yapabilme, 

Lisansüstü öğretimlerini devam ettirdikleri taktirde akademik kariyer yapabilme,

Çeşitli Basın-Yayın, Televizyon, Halkla İlişkiler kurumlarında çalışabilme,

Yayın evlerinde editörlük yapabilme

olanaklarına sahip olacaklardır. 

 

Üst Derece Programlara Geçiş

 

Bölümümüzde lisans programına kayıtlı ögrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans ögrenimlerinin son yılında, Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve basarılı olmaları durumunda bu dersleri  yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler.

Sunulan Olanaklar

Anabilim dalımızda 12 tam zamanlı öğretim elemanı ve 1 Ders Saati Ücretli (DSÜ) öğretim elemanı bulunmaktadır. Ayrıca bölümde 5 tam zamanlı Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim planının uygulanması ve yürütülmesi, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Türk Dili bilim dalları tarafından sağlanır. Eski Türk Edebiyatı alanında 3, Yeni Türk edebiyatı alanında 4, Türk Dili alanında 5, Halk Edebiyatı Alanında 1 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüzde 44 adet yüksek lisans öğrencisi eğitim görmektedir.

Ayrıca gerek nitelikli çalışma ortamı gerekse zengin koleksiyonlarıyla Üniversite Kütüphanesi akademik çalışmaları için öğrencilere destek sağlar. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1997 – 1998 akademik yılında kurulan Kütüphane İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi Ataköy Kampüsü Kütüphanesi, Şirinevler Kampüsü Kütüphanesi ve Basın Ekspres Kampüsü Kütüphanesi olmak üzere üç şube olarak kullanıcılara hizmet vermektedir.

Ataköy kampüsü kütüphanesi koleksiyonu, referans kitapları, iktisadi ve idari bilimler, fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve genel konulu yayınlardan oluşmaktadır. Şirinevler kampüsü kütüphanesi koleksiyonu, referans kitapları, hukuk ve genel konulu yayınlardan oluşmaktadır. Koleksiyon satın alma ve bağış yoluyla geliştirilmektedir. Satın alınacak kitap ve dergiler öğrencilerimiz, öğretim görevlilerimiz ve personelimizden gelen istekler doğrultusunda tespit edilmektedir. Kütüphanemizde kaynaklar Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre yerleştirilmiş olup, açık raf sistemiyle çalışmaktadır.

Kütüphanedeki mevcut materyaller, YORDAM 2001 Kütüphane otomasyon programı kullanılarak, elektronik ortama aktarılmış ve internetten okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Kütüphanemizde bulunan bilgisayarlardan kullanıcılar, online katalog taraması yaparak yararlanabilirler. Ayrıca kullanıcılara, dizüstü bilgisayarlarıyla internete kablosuz (Wireless) bağlanma imkanı sunulmuştur.

Üniversite Kütüphanemiz, ACM Digital, Beckonline, EBRARY (Elektronik Kitap), Hein Online, IEEL: IEEE/IEE (Electronic Library), JSTOR, Kazancı Mevzuat-İçtihat Arama Motoru, Kazancı Hukuk Eserleri Bankası, Material ConneXion Materials, MathSciNet, Oxford English Dictionary, Project MUSE, Springer, Science Direct, Taylor&Francis, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, Web of Science SCI, SSCI, AHC, WOS, WestLaw, Wiley Online Library adı veritabanlarına üyedir.

 

Program Etkinlikleri

 -Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (UTEK 2007)  27 – 28 Ağustos 2007 
   TÜRKÇENİN SÖZDİZİMİ VE TÜRK EDEBİYATINDA ÜSLÛP ARAYIŞLARI 
Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi'nin amacı Türk dilinin sözdizim yapıları üzerindeki son teorileri ve araştırmaları; Türk edebiyatının farklı dönemlerindeki üslup ve dil arayışları hakkındaki bulgu ve gözlemleri paylaşmak, tartışmaktır. Kongre sürecinde Türk dili uzmanları Türkçenin sözdizimsel yapısının özelikleri, tarihsel gelişme süreci, bu yapıların tasnifi ve isimlendirilmesi konularını tartışırken, Türk edebiyatı uzmanları da farklı devir ve zümre edebiyatlarında gelişen üslûpları, üslûp arayışlarının biçimlendirdiği dilsel yapıları ortaya koyacak ve tartışacaklar. Bu tartışmalardan beklenilen Türk sözdizim ve üslûp araştırmaları konusunda eski ve yeni teorileri de tartışarak yeni açılımlar elde etmektir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongreleri (TUDOK), dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenim gören Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerini bir araya getirmek, bilimsel işbirliği için zemin hazırlamak ve geleceğin bilim adamlarının akademik dünyayla ve birbirleri ile olabilecek en erken dönemde tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2006) 11 – 13 Eylül 2006

II. Uluslararası  Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2008) 4 – 6 Ağustos 2008

III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2010)  20 – 22 Eylül 2010

IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2012) 27-28 Ağustos 2012

V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2014) 23-24 Haziran 2014    

Kongre’ye, Fakülte, Enstitü ya da Merkez çatıları altında Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bildirili veya dinleyici olarak katılabileceklerdir.Tüm oturumlarının öğrencilere tahsis edilmiş olması özelliğiyle Türk Dili ve Edebiyatı alanında düzenlenen uluslararası tek öğrenci kongresi olma niteliğini taşıyan TÜDÖK, beş Anabilim Dalı’na ayrılmış özel oturumlar halinde gerçekleştirilecektir. Oturumlar, yurt içi ve yurt dışındaki değişik üniversitelerden davet edilen seçkin bilim adamlarınca yönetilecektir. Bu sayede bir yandan dünyanın pek çok yerinde yürütülen Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin nabzı tutulurken diğer yandan katılımcı öğrencilerin önemli bilim adamlarıyla tanışmaları sağlanmaktadır.

 

I. Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi “Dillerin ve Metinlerin Kökenine Yolculuk” (UDKEK), 12-13 Eylül 2011

Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, Motif Vakfı-İstanbul Kültür Üniversitesi, 16-17 Eylül 2011

İletişim Bilgileri


Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal
Tel: 0212 498 49 04E-mail: m.koksal@iku.edu.tr

Adres:

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

E5 Karayolu Üzeri Bakırköy/34156 İstanbul Türkiye