Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı(Yüksek Lisans)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDEY1006 SEMİNER Z 2/2/0 4
TDEY1007 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 2/0/0 4
AKTS Kredi Toplamı 8
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
  Seçmeli Alan 30
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Bu dönemde seçmeli alan dersleri havuzundan 30 kredilik ders seçilir.
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDEY3001 TEZ Z 0/0/0 60
AKTS Kredi Toplamı 60
Not :1. ve 2. yarıyıllardaki dersler başarıyla tamamlandıktan sonra 3. ve 4. yarıyıllarda 60 kredilik TDEY3001 TEZ dersi alınır.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDEY3001 TEZ Z 0/0/0 60
AKTS Kredi Toplamı 60
Not :1. ve 2. yarıyıllardaki dersler başarıyla tamamlandıktan sonra 3. ve 4. yarıyıllarda 60 kredilik TDEY3001 TEZ dersi alınır.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
TDEY2001 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATININ TEMEL KAYNAKLARI SA 2/0/0 7
TDEY2002 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA NESİR SA 3/0/0 8
TDEY2003 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI SA 2/0/0 7
TDEY2004 KLASİK EDEBİYAT RETORİĞİ SA 3/0/0 8
TDEY2005 MİSTİSİZM VE EDEBİYAT SA 2/0/0 7
TDEY2006 KLASİK ŞİİR ŞERHLERİ SA 3/0/0 8
TDEY2007 MESNEVİDEN ROMANA SA 2/0/0 7
TDEY2008 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA ÖYKÜSÜ SA 3/0/0 8
TDEY2009 TÜRK EDEBİYATINDA POETİKALAR SA 2/0/0 7
TDEY2010 TÜRK ROMANINDA FRANSIZ ETKİSİ SA 2/0/0 7
TDEY2011 ÇAĞDAŞ ELEŞTİRİ SA 3/0/0 8
TDEY2012 KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİ SA 2/0/0 7
TDEY2013 KARLUK GRUBU TÜRK LEHÇELERİ SA 2/0/0 7
TDEY2014 TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI SA 2/0/0 7
TDEY2015 GÖKTÜRK METİNLERİ SA 3/0/0 8
TDEY2016 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ SA 3/0/0 8
TDEY2017 ANADOLU ve RUMELİ AĞIZLARI SA 2/0/0 7
TDEY2018 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİ II SA 3/0/0 8
TDEY2019 AŞIK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI SA 3/0/0 8
TDEY2020 TÜRK HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI SA 2/0/0 7
TDEY2021 HALK BİLİMİ KURAM ve YÖNTEMLERİ SA 3/0/0 8
TDEY2022 TÜRK MİTOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SA 2/0/0 7
TDEY2023 TÜRK HALK EDEBİYATINDA ŞEKİL ve TÜRLER SA 3/0/0 8
TDEY2024 TÜRK DÜNYASI HALK EDEBİYATLARI SA 2/0/0 7
TDEY2025 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİ I SA 3/0/0 8
TDEY2026 KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI SA 2/0/0 7
TDEY2027 MODERN TÜRK ŞİİRİ SA 2/0/0 7
TDEY2028 FİLOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SA 2/0/0 7