Önlisans
Adalet Meslek Yüksek Okulu
Adalet Meslek Yüksek Okulu
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
AMY1001 Temel Hukuk Bilgisi I Z 2/0/0 3
AMY1002 Anayasa Hukuku Bilgisi Z 2/0/0 3
AMY1003 Medeni Hukuk Bilgisi I Z 2/0/0 3
AMY1004 Ceza Hukuku Bilgisi I Z 2/0/0 3
AMY1005 Klavye Kullanımı I Z 0/4/0 5
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 24
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
AMY2001 Temel Hukuk Bilgisi II Z 2/0/0 3
AMY2002 Medeni Hukuk Bilgisi II Z 2/0/0 3
AMY2003 Ceza Hukuku Bilgisi II Z 2/0/0 3
AMY2005 Klavye Kullanımı II Z 0/4/0 5
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 21
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
AMY3001 Medeni Usul Hukuku Bilgisi I Z 2/0/0 3
AMY3002 Medeni Hukuk Bilgisi III Z 2/0/0 3
AMY3003 Ceza Usul Hukuku Bilgisi I Z 2/0/0 3
AMY3004 İcra ve İflas Hukuku Bilgisi l Z 2/0/0 3
AMY3005 Klavye Kullanımı lll Z 0/3/0 4
AMY3006 İdare ve İdari Yargılama Hukuku Bilgisi I Z 2/0/0 2
AMY3007 Hukuk Dili ve Adli Yazışma l Z 2/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 21
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
AMY4001 Medeni Usul Hukuku Bilgisi II Z 2/0/0 3
AMY4002 Medeni Hukuk Bilgisi IV Z 2/0/0 3
AMY4003 Ceza Usul Hukuku Bilgisi II Z 2/0/0 3
AMY4004 İcra ve İflas Hukuku Bilgisi II Z 2/0/0 3
AMY4005 Klavye Kullanımı IV Z 0/3/0 4
AMY4006 İdare ve İdari Yargılama Hukuku Bilgisi II Z 2/0/0 3
AMY 4007 Hukuk Dili ve Adli Yazışma II Z 2/0/0 3
AKTS Kredi Toplamı 22
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
AMY 0218 Bankacılık Hukuku Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0201 Stenografi I SA 2/0/0 3
AMY0202 Stenografi II SA 2/0/0 3
AMY0203 Büro Yönetimi ve Kalem Mevzuatı I SA 2/0/0 3
AMY0204 Büro Yönetimi ve Kalem Mevzuatı II SA 2/0/0 3
AMY0205 Muhasebe I SA 2/0/0 3
AMY0206 Muhasebe II SA 2/0/0 3
AMY0207 Vergi Mevzuatı SA 2/0/0 3
AMY0208 Mali Mevzuat SA 2/0/0 3
AMY0209 Cezaevi İdaresi ve İnfaz Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0210 Noterlik Hukuku Bilgisi I SA 2/0/0 3
AMY0211 Noterlik Hukuku Bilgisi II SA 2/0/0 3
AMY0212 Avukatlık Hukuku Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0213 Tebligat Hukuku Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0214 Temel İnsan Hakları SA 2/0/0 3
AMY0215 Kriminoloji SA 2/0/0 3
AMY0216 Kriminalistik (İzbilim) SA 2/0/0 3
AMY0219 Tapu Sicili ve Kadastro Hukuku bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0220 Kamu İcra Hukuku Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0221 Polis ve Özel Güvenlik Hukuku Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0222 Disiplin Hukuku Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0223 İşletme ve Yönetim Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0226 UYAP Uygulamaları ve Adli Yazışma SA 0/2/0 3
AMY0227 ŞİRKETLER HUKUKU BİLGİSİ SA 2/0/0 3
AMY0228 Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0229 Taşıma Hukuku SA 2/0/0 3
AMY0230 Vergi Hukuku Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0231 Türk Vergi Sistemi Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0232 Yerel Yönetimler SA 2/0/0 3
AMY0233 Memur Hukuku SA 2/0/0 3
AMY0233 Memur Hukuku SA 2/0/0 3
AMY0234 Tüketici İşlemleri Hukuku SA 2/0/0 3
AMY0235 Kamu Hukukunun Temel Kavramları SA 2/0/0 3
AMY0235 Kamu Hukukunun Temel Kavramları SA 2/0/0 3
AMY0236 Siyasi Düşünceler Tarihi SA 2/0/0 3
AMY0237 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Bilgisi SA 2/0/0 3
AMY0238 Siyaset Bilimi SA 2/0/0 3
AYM0217 Ticaret Hukuku Bilgisi SA 2/0/0 3
BİL1001 Bilgisayar Giriş I SA 4/0/0 4
BİL2001 Bilgisayar Giriş II SA 4/0/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4