Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hemşirelik Programı Ana Sayfası

Hemşirelik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Hemşirelik eğitiminde, araştırma ve uygulamada mükemmelliğe ulaşarak bilimin sınırlarını ilerletmek ve liderlik nitelikleri ile yetkin hemşireler yetiştirerek, bireyin ve toplumun fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlığının geliştirilmesine katkı sağlamaktır. 

Kuruluş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün kuruluşuna İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu’nun 25.10.2018 tarihli ve 2018-2019/5 sayılı kararı ile karar verilmiştir.  Yükseköğretim Kurulu’nun 03.04.2019 tarihinde uygun görüşü alınan bölüm, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 15 tam burslu öğrenci ile aktif akademik hayatına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Hemşirelik alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

 Bölümümüzün öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları


Hemşirelik Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Hemşirelik Bölümüne Sayısal puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir.Hemşirelik Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Lisans Öğrenci Yerleştirme Tablosu
Program Ücret/Burs Kontenjan 2019 Taban Puanı 2019 Tavan Puanı 2020 Taban Puan 2020 Tavan Puan
Hemşirelik Bölümü Tam Burslu 15 306,934 328,860 357,28691 388,71885

 

Çift Anadal - Yandal

İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, üniversitemizin tüm bölümleri ile yandal ve ÇAP yapma olanağına sahiptirler. 

Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.

Staj

Hemşirelik Bölümü öğrencileri ilgi duydukları ve ileride çalışmak istedikleri alanları tanımak ve tecrübe edinmek amacı ile bölümümüzün oluşturmuş olduğu staj havuzu içerisindeki kurumlarda staj koordinatörünün önerilerini de dikkate alarak zorunlu stajlarını gerçekleştirmektedirler. Mezuniyet Koşulları

 Programda mevcut olan toplam 240 AKTS derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Uluslararası İşbirliğiMezunların İstihdam Profilleri

 Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan hemşireler; ülkemizde ve yurt dışında koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren;
- Kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında hemşire, eğitim hemşiresi, özel dal hemşiresi, yönetici hemşire olarak
- Okullarda
- İş Yerlerinde
- Huzur Evlerinde
- Bakım Evlerinde
- Evde Bakım Merkezlerinde
- Ceza ve Tutuk Evlerinde
- Diyaliz Merkezlerinde
- Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde (AÇSAP)
- Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM)
- Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM)
- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM)
- Engelli Bakım Merkezlerinde
- Verem Savaş Dispanseri (VSD)
- İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde
- Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda
- Sağlık Kabininde
- Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde (TRSM)
- İlaç, sigorta şirketleri, medikal tedavi ve bakım ürünleri sanayinde araştırmacı ve danışman olarak çalışabilmektedir.
Bunların yanı sıra mezunlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak, hemşirelik eğitim kurumlarında akademisyen olarak da görev alabilmektedir.
 


Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans programlarından yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yapabilmek için uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilmiştir.

http://www.iku.edu.tr/userfiles/file/anasayfa/yonetmelik/LisansustuYonet-27915.pdf

Bölüm mezunları aynı zamanda kendi alanları ile ilgili olarak yurt içi/dışında yer alan üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Sunulan Olanaklar

hemşirelik bölümünde tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman 1 (bir) doçent, 3 (üç) doktor öğretim üyesi ve 2 (iki) araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca sunulan ders içeriğini arttırmak amacı ile çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan öğretim üyeleri tarafından da dersler verilmektedir. 
Bölümümüzde tam donanımlı, 2 (iki) seminer-toplantı odası, 3 (üç) ofis ve öğrenci laboratuvar uygulamaları için kullanacakları Hemşirelik Temel Eğitim, Hemşirelik Beceri (Simülasyon), Anatomi, Mikrobiyoloji ve Fizyoloji olmak üzere beş (5) öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.


Program Etkinlikleri

Yayınlar; 

Bölümümüz akademik faaliyetleri arasında yayınlanan orjinal araştırma ve derleme makaleleri (SCI ve/veya hakemli ulusal/uluslararası dergilerde) aşağıdaki linkte yer almaktadır.


İletişim Bilgileri

Adres: Hürriyet, Sümbül Sk. No:22, Posta kodu:34192 ,Bahçelievler/İstanbul

Web: https://hemsirelik.iku.edu.tr/tr/hemsirelik

INSTAGRAM: @ikühemsirelik

TWEETER: @IHemsirelik