Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Hemşirelik Programı Ana Sayfası

Hemşirelik

Program Amacı Burslar Uluslararası İşbirliği
Kuruluş Katkı Payı Mezunların İstihdam Profilleri
Kazanılan Derece Çift Anadal - Yandal Üst Derece Programlara Geçiş
Öğretim Dili Staj Sunulan Olanaklar
Çalışma Şekli Ölçme ve Değerlendirme Program Etkinlikleri
Yerleşme Şartları Mezuniyet Koşulları İletişim Bilgileri


Program Amacı

Hemşirelik eğitiminin amacı, her yaştan birey, aile, grup ve toplumun sağlığını koruyacak ve geliştirecek, hastalık halinde birey merkezli bakımı sağlayacak, bütünsel ve insancıl düşünen, etik ilkelere uygun davranan, temel insan haklarına ve özgürlüklerine saygılı, ekip çalışmasını bilen, kanıt temelli uygulamaları benimseyen, eleştirel düşünen, araştıran, etkin iletişim becerilerini kullanabilen yetkin hemşirelerin yetişmesine katkı sağlamaktır.

Hedef

Hemşirelik sürecini birey merkezli kaliteli bakımı sağlamak için amaç ve hedefe yönelik kullanan, güncel gelişmeleri takip eden, hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak uygulayan, disiplinler arası sağlık ekiplerine liderlik edebilen, etkin iletişim becerilerini kullanan, hemşirelik ile ilgili politikaların oluşturulmasına yönelik çalışmalarda yer alan, yenilikçi, etik ilkelere ve mesleki değerlere bağlı, yaşam boyu öğrenmeyi esas alan, araştıran, insani değerlere en üst düzeyde sahip olan profesyonel hemşireleri yetiştirmektir.Kuruluş

 İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün kuruluşuna İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu’nun 25.10.2018 tarihli ve 2018-2019/5 sayılı kararı ile karar verilmiştir.  Yükseköğretim Kurulu’nun 03.04.2019 tarihinde uygun görüşü alınan bölüm, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 15 tam burslu öğrenci ile aktif akademik hayatına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Dört yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 240 AKTS’ye sahip öğrencilere Hemşirelik alanında lisans derecesi verilir.

Öğretim Dili

 Bölümümüzün öğretim dili Türkçe'dir.

Çalışma Şekli

 Tam zamanlı.

Yerleşme Şartları


Hemşirelik Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Hemşirelik Bölümüne Sayısal puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilir.Hemşirelik Bölümüne yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

 

Çift Anadal - Yandal

İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, üniversitemizin tüm bölümleri ile yandal ve ÇAP yapma olanağına sahiptirler. 

Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında, GNO’ları en az 3.00 olmak koşuluyla Çift Anadal Programı’na (ÇAP) başvurabilirler. Başvuru koşullarını, bölümler/programlar belirler. ÇAP’a katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme/programa aynı zamanda yapılır. ÇAP’a kabul, ilgili bölümlerin önerisi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir. ÇAP, her iki bölümden/programdan birer danışman gözetiminde yürütülür.

Staj

Hemşirelik Bölümü öğrencileri ilgi duydukları ve ileride çalışmak istedikleri alanları tanımak ve tecrübe edinmek amacı ile bölümümüzün oluşturmuş olduğu staj havuzu içerisindeki kurumlarda staj koordinatörünün önerilerini de dikkate alarak zorunlu stajlarını gerçekleştirmektedirler. Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut 240 AKTS'lik dersin tamamını başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 genel not ortalaması olması gerekmektedir.

Uluslararası İşbirliği

İstanbul Kültür Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Erasmus Programı kapsamında çeşitli yabancı ülkelerdeki üniversiteler ile anlaşmalar yaparak öğrencilerimizin yurt dışı deneyim kazanmalarını sağlamaktadır.  Bu kapsamda AB ülkelerinde yer alan bazı üniversitesiler ile işbirliği gerçekleştirilmiştir. Erasmus Sözleşmesi çerçevesinde aşağıdaki Üniversitesiler ile lisans programı kapsamında öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir.

- Constantin Brancusi University- Romanya

- Università degli studi di Foggia- İtalya

-Powislanski University- Polonya

Detaylı bilgi için; https://uib.iku.edu.tr/tr/sss/erasmus-giden 

Mezunların İstihdam Profilleri

 Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan hemşireler; ülkemizde ve yurt dışında koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren;
- Kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında hemşire, eğitim hemşiresi, özel dal hemşiresi, yönetici hemşire olarak
- Okullarda
- İş Yerlerinde
- Huzur Evlerinde
- Bakım Evlerinde
- Evde Bakım Merkezlerinde
- Ceza ve Tutuk Evlerinde
- Diyaliz Merkezlerinde
- Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde (AÇSAP)
- Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM)
- Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM)
- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde (ADSM)
- Engelli Bakım Merkezlerinde
- Verem Savaş Dispanseri (VSD)
- İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde
- Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda
- Sağlık Kabininde
- Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde (TRSM)
- İlaç, sigorta şirketleri, medikal tedavi ve bakım ürünleri sanayinde araştırmacı ve danışman olarak çalışabilmektedir.
Bunların yanı sıra mezunlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak, hemşirelik eğitim kurumlarında akademisyen olarak da görev alabilmektedir.
 


Üst Derece Programlara Geçiş

Lisans programlarından yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yapabilmek için uygulanacak usul ve esaslar İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilmiştir.

http://www.iku.edu.tr/userfiles/file/anasayfa/yonetmelik/LisansustuYonet-27915.pdf

Bölüm mezunları aynı zamanda kendi alanları ile ilgili olarak yurt içi/dışında yer alan üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

Sunulan Olanaklar

hemşirelik bölümünde tam zamanlı çalışan ve kendi alanlarında uzman 1 (bir) profesör, 3 (üç) doktor öğretim üyesi ve 2 (iki) araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca sunulan ders içeriğini arttırmak amacı ile çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan öğretim üyeleri tarafından da dersler verilmektedir. 
Bölümümüzde tam donanımlı, 2 (iki) seminer-toplantı odası, 3 (üç) ofis ve öğrenci laboratuvar uygulamaları için kullanacakları Hemşirelik Temel Eğitim, Hemşirelik Beceri (Simülasyon), Anatomi, Mikrobiyoloji ve Fizyoloji olmak üzere beş (5) öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.


Program Etkinlikleri

Yayınlar; 

Bölümümüz akademik faaliyetleri arasında yayınlanan orjinal araştırma ve derleme makaleleri (SCI ve/veya hakemli ulusal/uluslararası dergilerde) yer almaktadır. 


Hemşirelik bölümü olarak her yıl 12 Mayıs Hemşirelik Haftası kutlanmaktadır.


İletişim Bilgileri

Adres: Hürriyet, Sümbül Sk. No:22, Posta kodu:34192 ,Bahçelievler/İstanbul

Web: https://hemsirelik.iku.edu.tr/tr/hemsirelik

INSTAGRAM: @ikühemsirelik

TWEETER: @IHemsirelik