Lisansüstü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Geomatik (Doktora)
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.

Geomatik (Doktora) Programı Ana Sayfası / Ders - Program Çıktıları Matrisi

Ders - Program Çıktıları Matrisi

PÇ-1- Geomatik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
PÇ-2Geomatik alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
PÇ-3Geomatik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek,
PÇ-4Geomatik alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
PÇ-5Geomatik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
PÇ-6Geomatik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
PÇ-7Geomatik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
PÇ-8Geomatik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
PÇ-9Geomatik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
PÇ-10Geomatik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
PÇ-11Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
PÇ-12Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
PÇ-13Geomatik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
PÇ-14Geomatik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
PÇ-15Geomatik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
PÇ-16Geomatik alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Program Çıktıları - Öğrenim Çıktıları Matrisi
 PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
IMSD 0212                
İMSD 0204                 
İMSD 0206                 
İMSD 0207                 
İMSD 0208                 
İMSD 0209                 
İMSD 0211                 
İMSD 1102                 
İMSD 1110                 
İMSD 2203                 
İMSD 2205                 
İMSD4008                 
İMSD5010