Önlisans
Meslek Yüksek Okulu
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
RTV1010 Mesleki Bilgisayar I Z 1/2/0 3
RTV1003 Kurgu Teknikleri I Z 2/2/0 4
RTV 1005 Diksiyon ve metin okuma Z 0/2/0 2
RTV1001 Televizyonda Program Yapım Teknikleri I Z 2/2/0 4
RTV1002 Görüntü Yönetmenliği I Z 2/2/0 4
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil I Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 6
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI1001 Yabancı Dil I (İngilizce) 3/0/0 3
YDD1001 Yabancı Dil I (Almanca) 3/0/0 3
YDF1001 Yabancı Dil I (Fransızca) 3/0/0 3
Not :Seçmeli alan ders havuzundan 6 AKTS ders seçilerek plana eklenir.
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
RTV 2005 Mesleki Bilgisayar II Z 0/2/0 2
RTV2001 Televizyonda Program Yapım ve Yönetim II Z 0/2/0 2
RTV2006 Görüntü Yönetmenliği II Z 2/1/0 3
RTV2007 Kurgu Teknikleri II Z 2/1/0 3
RTV2004 İş Yeri Uygulamaları I Z 2/2/0 6
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
*Yabancı Dil II Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 7
AKTS Kredi Toplamı 30
*Aşağıdaki derslerden biri plana eklenir.
YDI2001 Yabancı Dil II (İngilizce) 3/0/0 3
YDI2001 Yabancı Dil II (Almanca) 3/0/0 3
YDF2001 Yabancı Dil II (Fransızca) 3/0/0 3
Not :Seçmeli alan ders havuzundan 7 AKTS ders seçilerek plana eklenir.
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
RTV3001 Bitirme Projesi I Z 2/4/0 6
RTV3002 Görüntü Yönetmenliği III Z 2/2/0 4
RTV3003 Kurgu Teknikleri III Z 2/2/0 4
RTV3004 Işık Tekniği I Z 2/1/0 3
RTV3008 Senaryo Yazım Teknikleri Z 2/1/0 3
  Seçmeli Alan 10
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli alan ders havuzundan 10 AKTS ders seçilerek plana eklenir.
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
RTV4001 Bitirme Projesi II Z 2/4/0 6
RTV4006 Görüntü Yönemenliği IV Z 2/1/0 3
RTV4007 Kurgu Teknikleri IV Z 2/1/0 3
RTV4008 Işık Tekniği II Z 1/2/0 3
RTV4005 İşyeri Uygulamaları II Z 2/2/0 6
  Seçmeli Alan 7
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
Not :Seçmeli alan havuzundan 7 AKTS Seçmeli alan dışı ders havuzundan 2 AKTS ders seçilerek plana eklenir.
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MAR0016 Alfavizyon Film Prodüksiyon Dijital Medya Teknolojisi SA 2/0/0 2
RTV1005 Radyo ve TV İçin Metin Yazma Teknikleri I SA 2/1/0 3
RTV1006 Radyoda Program Yapım Teknikleri I SA 1/2/0 3
RTV1007 Genel İletişim SA 2/0/0 2
RTV1008 Medya Etiği SA 2/0/0 2
RTV1009 Röportaj Teknikleri SA 0/2/0 2
RTV2005 Radyo ve TV İçin Metin Yazma Teknikleri II SA 2/0/0 2
RTV2007 Fotoğrafçılıkta görsel teknikler SA 2/1/0 3
RTV2009 Radyo ve Televizyon Reklam Yapımı SA 1/2/0 3
RTV2010 İnternet Haberciliği SA 2/0/0 2
RTV3005 Sinemaya Giriş SA 2/0/0 2
RTV3006 Radyo TV Haberciliği I SA 2/0/0 2
RTV3007 Belgesel Film SA 2/1/0 3
RTV3009 Radyo ve Televizyon Yönetim ve İşletmesi I SA 2/0/0 2
RTV3010 Yeni İletişim Teknolojileri SA 2/0/0 2
RTV3012 Bilgi ve İletişim SA 2/0/0 2
RTV3013 Yeni Medya SA 2/0/0 2
RTV3014 Medyada Fikri Haklar SA 2/0/0 2
RTV3016 Film Analizi SA 2/0/0 2
RTV3018 TV'de canlı yayın ve program yayını SA 2/1/0 3
RTV3019 Filmde Yapım Yönetim I SA 2/0/0 2
RTV3020 Çekim Estetiği SA 2/0/0 2
RTV3021 Görsel Kültür ve Medya Söylemi SA 2/0/0 2
RTV4006 Radyo TV Haberciliği II SA 2/1/0 3
RTV4007 Ses Tekniği SA 2/0/0 2
RTV4009 Radyo ve Televizyon Yönetim ve İşletmesi II SA 2/0/0 3
RTV4010 Kısa Film Senaryosu SA 2/0/0 3
RTV4012 Radyo ve Televizyonda Sunum Teknikleri SA 1/2/0 3
RTV4013 Belgesel Film Yönetmenliği SA 2/1/0 2
RTV4015 Sinemada Türler SA 2/0/0 2
RTV4016 Etkili İletişim ve Beden Dili SA 2/0/0 2
RTV4017 Filmde Yapım Yönetim II SA 0/2/0 2
RTV4018 Set Çalışmaları ve gereçleri SA 0/2/0 2
RTV4019 Kurmaca Film Yönetmenliği SA 2/0/0 2
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4