Lisans
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IE1702 Endüstri Mühendisleri için Akademik İngilizce I Z 3/0/0 3
IE1801 Mühendislik Oryantasyonu Z 2/0/0 2
IE1001 Bilgisayara Giriş Z 2/0/2 6
IE1601 Teknik Resim Z 2/2/0 5
PHY1001-TBD PHYSICS I* TBD 2/0/2 7
MCB1001 Matematik I TBD 4/0/0 7
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
AKTS Kredi Toplamı 34
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IE2703 Endüstri Mühendisleri için Akademik İngilizce II Z 3/0/0 3
MCB1002-TBD Matematik II Z 4/0/0 7
PHY2001-TBD Fizik II Z 2/0/2 7
IE2602 Genel Kimya Z 2/0/2 5
IE2401 Endüstri Mühendisliğine Giriş Z 2/0/0 3
IE2002 Programlamaya Giriş Z 2/2/0 5
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
AKTS Kredi Toplamı 34
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MCB1004-TBD Lineer Cebir Z 4/0/0 6
IE3101 Olasılık Kuramına Giriş Z 3/2/0 6
IE3501 Ekonomi Z 3/0/0 4
IE3003 Nesne Tabanlı Programlama Z 2/2/0 5
IE3502 Finansal ve Maliyet Muhasebesi Z 3/0/0 4
IE3603 Malzeme Bilimi Z 2/0/0 4
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 31
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IE4004 Endüstri Mühendisleri için Sayısal Analiz Z 2/2/0 5
IE4503 Mühendislik Ekonomisi Z 2/2/0 6
IE4102 Mühendisler için İstatistik Z 3/2/0 6
IE4201 Yöneylem Araştırması I Z 3/2/0 7
  Seçmeli Alan 4
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 30
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IE5202 Yöneylem Araştırması II Z 3/2/0 7
IE5403 Tesis Tasarımı ve Planlaması Z 3/2/0 7
IE5802 Staj I Z 0/0/0 3
  Seçmeli Alan 13
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IE6103 Deney Tasarımı Z 3/2/0 6
IE6404 Üretim Planlama ve Kontrol Z 3/2/0 7
  Seçmeli Alan 17
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IE7203 Benzetim Modelleme Z 3/2/0 6
IE7405 Tedarik Zinciri Yönetimi Z 3/0/0 5
IE7803 Staj II Z 0/0/0 3
  Seçmeli Alan 16
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
IE8406 Kalite Mühendisliği Z 2/2/0 5
IE8900 Bitirme Projesi Z 4/4/0 8
  Seçmeli Alan 17
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
CSE0406 - Mobil Programlama SA 2/0/2 6
CSE0440 - Yapay Zeka SA 2/0/2 6
CSE0448 - Büyük Veri Analitiği SA 2/0/2 6
IE0005 Bulanık Modellemeye Giriş SA 3/0/0 5
IE0006 Veri Yapıları ve Programlama SA 2/2/0 5
IE0007 İleri Excel Uygulamaları SA 2/2/0 5
IE0104 Veri Madenciliğine Giriş SA 3/0/0 6
IE0204 Matematiksel Modellemede Örnek Olaylar SA 3/0/0 6
IE0205 Karar Analizine Giriş SA 2/2/0 6
IE0301 Sistem Analizi SA 3/0/0 5
IE0302 Kurumsal Kaynak Planlaması SA 3/0/0 5
IE0303 Yönetim Bilişim Sistemleri SA 2/2/0 5
IE0304 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanıcı Deneyimi SA 3/0/0 6
IE0305 İş Simulasyonu SA 3/0/0 6
IE0306 Veritabanı Yönetim Sistemleri SA 2/0/2 6
IE0307 Teknoloji Yonetimi SA 3/0/0 5
IE0402 Ergonomi SA 3/0/0 6
IE0407 İş Etüdü SA 3/0/0 6
IE0408 İmalat ve Servis Sitemlerinde Çizelgeleme Uygulamaları SA 3/0/0 6
IE0409 Proje Yönetimi SA 2/2/0 6
IE0410 Kalite Planlaması ve Analizi SA 3/0/0 5
IE0411 Lojistik Sistemler SA 3/0/0 6
IE0412 İleri Proje Yönetimi SA 2/2/0 6
IE0413 Hizmet Yönetimi SA 3/0/0 6
IE0414 Yalın Yönetim Prensipleri ve Uygulamaları SA 3/0/0 6
IE0504 Stratejik Yönetim SA 3/0/0 5
IE0505 Pazarlama Yönetimi SA 3/0/0 5
IE0506 İşletme Yönetimine Giriş SA 3/0/0 4
IE0507 Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları SA 3/0/0 4
IE0508 İş Hukuku SA 3/0/0 4
IE0509 Endüstri Mühendisleri için Yönetim Becerileri SA 3/0/0 5
IE0510 Endüstri Mühendisleri için Girişimcilik SA 2/0/0 4
IE0511 Yönetsel Finansta Vaka Çalışmaları SA 3/0/0 5
IE0604 Bilgisayar Bütünleşik İmalat Sistemleri SA 2/0/2 5
IE0605 İleri İmalat Sistemleri SA 2/0/2 6
IE0606 İmalat Yöntemleri SA 2/0/2 5
IE0607 Nanoteknolojinin Endüstriyel Uygulamalari SA 3/0/0 6
IE0608 Yenilenebilir Enerjiye Giriş SA 3/0/0 6
IE0609 Enerji Yönetimine Giriş SA 2/2/0 5
IE0701 Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri SA 3/0/0 5
IE0901 Endüstri Mühendisliği'nde Özel Konular SA 2/0/0 2
IE0902 Endüstri Mühendisliği'nde Özel Vakalar SA 2/0/0 3
IEM0203 Sistem Dinamigi SA 3/0/0 9
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4