Lisans
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Anlık RSS Bilgilendirmesi İçin Tıklayınız.Düzenli bilgilendirme E-Postaları almak için listemize kaydolabilirsiniz.


Program Ders Planı


AKTS=Avrupa Kredi Transfer Sistemi
T=Teori, U=Uygulama, L=Laboratuar
Z=Zorunlu, SA=Seçmeli Alan, SAD=Seçmeli Alan Dışı

1.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MCB1001 Matematik I Z 4/0/0 7
CE1001 Genel Kimya Z 2/0/2 5
PHY1001 Fizik I Z 2/0/2 7
CE1011 İnşaat Mühendisliği İçin Akademik İngilizce I Z 3/0/0 3
ATA1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2/0/0 2
TR1001 Türkçe I Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 34
2.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
CE2802 Mühendislikte Çizim Z 2/2/0 4
CE2011 İnşaat Mühendisliği İçin Akademik İngilizce II Z 3/0/0 3
MCB1002 Matematik II TBD 4/0/0 7
PHY2001-TBD PHYSICS II* TBD 2/0/2 7
MCB1008 Sayısal Yöntemler TBD 4/0/0 6
ATA2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2/0/0 2
TR2001 Türkçe II Z 2/0/0 2
  Seçmeli Alan 4
AKTS Kredi Toplamı 35
3.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
MCB1003 Matematik III Z 4/0/0 7
CE3201 Mühendislik Jeolojisi Z 2/2/0 4
CE3701 Malzeme Bilgisi Z 2/0/0 4
CE3101 Mühendislik Mekaniği Z 4/2/0 6
MCB1007 Olasılık ve İstatistiğe Giriş TBD 4/0/0 6
  Seçmeli Alan 4
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 33
4.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
CE4801 Mühendislik Etiği Z 2/0/0 2
CE4701 Yapı Malzemesi Z 2/2/0 4
CE4101 Mukavemet I Z 4/2/0 7
CE4601 Ölçme Teknikleri Z 2/2/0 5
MCB1004 Lineer Cebir TBD 4/0/0 6
MCB1005 Diferansiyel Denklemler TBD 4/0/0 6
  Seçmeli Alan Dışı 2
AKTS Kredi Toplamı 32
5.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
CE5102 Mukavemet II Z 2/2/0 3
CE5201 Zemin Mekaniği I Z 3/2/0 7
CE5101 Yapı Statiği I Z 3/2/0 7
CE5301 Akışkanlar Mekaniği Z 2/2/0 5
CE5501 Yapım Yönetimi Z 3/0/0 4
  Seçmeli Alan 4
AKTS Kredi Toplamı 30
6.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
CE6401 Ulaştırma Mühendisliği Z 2/2/0 4
CE6103 Çelik Yapılar Z 2/2/0 4
CE6101 Yapı Statiği II Z 3/2/0 4
CE6102 Betonarme I Z 3/2/0 6
CE6301 Hidrolik Z 2/2/0 4
  Seçmeli Alan 8
AKTS Kredi Toplamı 30
7.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
CE7201 Temeller Z 2/2/0 5
CE7101 Betonarme II Z 2/2/0 5
CE7901 Staj I Z 0/0/0 3
CE7102 Yapı Dinamiği Z 2/2/0 5
  Seçmeli Alan 12
AKTS Kredi Toplamı 30
8.Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
CE8901 Staj II Z 0/0/0 3
CE8802 Bitirme Projesi Z 2/6/0 8
CE8301 Su Temini ve Atıksuların Uzaklaştırılması Z 3/0/0 3
  Seçmeli Alan 16
AKTS Kredi Toplamı 30
Seçmeli Alan Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
CE0102 Deneysel Yapı Mekaniği SA 2/2/0 4
CE0103 Taşıyıcı Sistem İlkeleri SA 2/2/0 4
CE0104 Ahşap Yapılar SA 2/2/0 4
CE0107 Çelik Yüksek Yapılar SA 2/2/0 4
CE0110 Öngermeli Betonarme Yapılar SA 2/2/0 4
CE0127 Endüstriyel Yapım Teknolojileri SA 2/2/0 4
CE0130 Betonarme Proje SA 2/2/0 4
CE0131 Bilgisayar Destekli Yapı Analizi SA 2/2/0 4
CE0135 Deprem Mühendisliğine Giriş SA 2/2/0 4
CE0138 Çelik Proje SA 2/2/0 4
CE0160 Yenilenebilir Enerji Projeleri SA 3/0/0 4
CE0201 Zemin Mekaniği II SA 2/2/0 4
CE0206 Yeraltı Yapıları SA 2/2/0 4
CE0208 Temel Mühendisliği SA 2/2/0 4
CE0301 Hidroloji SA 2/2/0 4
CE0302 Deniz Deşarj Yapıları SA 2/2/0 4
CE0303 Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarımı SA 2/2/0 4
CE0304 Kıyı Mühendisliği Yapıları SA 2/2/0 4
CE0319 Su Yapıları SA 2/2/0 4
CE0337 Su Kaynakları Yönetimi SA 2/2/0 4
CE0501 Şantiye Tekniği SA 2/2/0 4
CE0511 Yapı Maliyet Analizi SA 2/2/0 4
CE0514 İnşaat Sektöründe Pazarlama Yönetimi SA 2/2/0 4
CE0521 İnşaat Sektöründe Proje Yönetimi SA 2/2/0 4
CE0581 İş ve İmar Kanunu SA 2/0/0 4
CE0604 Demiryolu İnşaatı SA 2/2/0 4
CE0639 Yol Kaplaması Tasarımı ve Rehabilitasyonu SA 2/2/0 4
CE0640 Karayolu Projesi SA 2/2/0 4
CE0702 Yapı Bilgisi SA 2/2/0 4
CE0729 İleri Beton Teknolojileri SA 2/2/0 4
CE0802 İnşaat Mühendisliğine Giriş SA 2/0/0 4
CE0804 İktisat SA 3/0/0 4
CE0805 İnşaat Mühendisliğinde Nanoteknoloji Uygulamaları SA 2/2/0 4
CE0806 İş İdaresi SA 2/0/0 4
CE0807 Mühendislik Ekonomisi SA 2/2/0 4
CE0808 Teknik Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri SA 2/0/0 4
CE0809 Mimarlık ve Şehircilik Bilgisi SA 2/2/0 4
CE0811 İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular I SA 3/0/0 4
CE0812 İnşaat Mühendisliğinde Özel Konular II SA 3/0/0 4
CE0813 Risk Yönetimi SA 2/2/0 4
CE0820 Kentsel Dönüşüm ve Planlama SA 3/0/0 4
CE0826 Yöneylem Araştırması SA 2/2/0 4
CE0827 Mühendislikte Girişimcilik SA 3/0/0 4
CE0828 İnşaat Mühendisleri için Hesap Tablosu ve Programlama Uygulamaları SA 2/2/0 4
CE0840 Standartlar, Kalite ve Akreditasyon SA 2/2/0 4
COM1001* - Introduction to Computer I SA 4/0/0 4
COM2001* - Introduction to Computer II SA 4/0/0 4
CSE0180 Bilgisayarlar ve Bilgi Teknolojileri SA 2/2/0 4
CSE0181 Algoritmalar ve Programlamaya Giriş SA 2/2/0 4
Seçmeli Alan Dışı Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T/U/L AKTS
BES0001 Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme SAD 2/0/0 2
BES0002 Gıda Güvenliği SAD 2/0/0 2
BES0003 Dünya Mutfak Kültürleri SAD 2/0/0 2
CEU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
FİZU0006 Gündelik Yaşam ve Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0007 Kozmik Yolculuk SAD 2/0/0 2
FİZU0008 Herkes İçin Modern Fizik SAD 2/0/0 2
FİZU0009 Patent, Tasarım ve İnovasyon SAD 2/0/0 2
HUKU0001 İş Hukuku SAD 2/0/0 2
IÇMU0001 PLASTİK SANATLAR I SAD 2/0/0 2
IÇMU0002 PLASTİK SANATLAR II SAD 2/0/0 2
INSU0001 Deprem Bilinci SAD 2/0/0 2
IRDU0079 Research Methods in International Relations SAD 2/0/0 2
IRDU0080 Literature,Media and Politics SAD 2/0/0 2
ISLU0002 LİDERLİK EĞİTİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 KARİYER GELİŞTİRME, PLANLAMA VE YÖNETİMİ SAD 2/0/0 2
ISLU0003 Kariyer Geliştirme Planlama ve Yönetimi SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0004 DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VE KÜRESELLEŞME SAD 2/0/0 2
ISLU0005 GİRİŞİMCİLİK I SAD 2/0/0 2
ISLU0006 GİRİŞİMCİLİK II SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İletişim Dili SAD 2/0/0 2
ISNU0001 İLETİŞİM DİLİ SAD 2/0/0 2
ISNU0002 İletişim Metinleri Çözümlemeleri I (Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0003 İletişim Metinleri Çözümlemeleri II (Ders Açılmayacak) SAD 2/0/0 2
ISNU0004 Yaşam Kültürü SAD 2/0/0 2
ISNU0005 Küresel ve Ulusal Medya Formasyonu SAD 2/0/0 2
ISNU0006 Türk Medyasının Küresel Sorunları ve Çözümleri SAD 2/0/0 2
ITMU0001 Seramik SAD 1/2/0 2
ITMU0002 Seramik Yüzey Tasarımı SAD 1/2/0 2
ITMU0003 Mimaride Seramik Uygulamaları I SAD 2/0/0 2
ITMU0004 Mimaride Seramik Uygulamaları II SAD 2/0/0 2
ITMU0005 Dramatik Doğaçlama SAD 2/0/0 2
ITMU0006 Resim SAD 2/0/0 2
ITMU0007 Heykel SAD 2/0/0 2
ITMU0008 Modern Sanat SAD 2/0/0 2
İÇMU0003 DESEN ATÖLYESİ SAD 1/2/0 2
MBU0001 Bilim Felsefesi I SAD 2/0/0 2
MBU0002 Bilim Felsefesi II SAD 2/0/0 2
MIMU0001 BİÇİMİN SERÜVENİ I SAD 2/0/0 2
MIMU0002 TASARIM MEKAN BİLGİSİ SAD 2/0/0 2
MIMU0003 MODELAJ SAD 2/0/0 2
MIMU0004 BİÇİMİN SERÜVENİ II SAD 2/0/0 2
PHU0005 The Universe SAD 2/0/0 2
PHU0006 Physics of Everyday Life SAD 2/0/0 2
PHU0008 Modern Physics For Everyone SAD 2/0/0 2
PSKU0001 Toplum ve Cinsiyet SAD 2/0/0 2
PSKU0002 İnsan ve Sembolleri SAD 2/0/0 2
PSKU0003 Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri SAD 2/0/0 2
SYİU0001 GÜZEL SANATLAR I SAD 2/0/0 2
SYİU0002 GÜZEL SANATLAR II SAD 2/0/0 2
TDEU0001 İstanbul SAD 2/0/0 2
TDEU0002 Karşılaştırmalı Mitoloji SAD 2/0/0 2
TDEU0003 YAZARLIK ATÖLYESİ SAD 2/0/0 2
TRU0001 TEMEL TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0002 TEMEL TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0003 ORTA TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0004 ORTA TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
TRU0005 İLERİ TÜRKÇE I SAD 4/0/0 4
TRU0006 İLERİ TÜRKÇE II SAD 4/0/0 4
YDD0001 Almanca I SAD 3/0/0 3
YDD0002 Almanca II SAD 3/0/0 3
YDD0003 Almanca III SAD 3/0/0 3
YDD0004 Almanca IV SAD 3/0/0 3
YDF0001 Fransızca I SAD 3/0/0 3
YDF0002 Fransızca II SAD 3/0/0 3
YDF0003 Fransızca III SAD 3/0/0 3
YDF0004 Fransızca IV SAD 3/0/0 3
YDI0003 İngilizce III SAD 3/0/0 3
YDI0004 İngilizce IV SAD 3/0/0 3
YDI0005* İngilizce V(İngilizce eğitim yapan bölümler/programlar için) SAD 3/0/0 3
YDI3001 Yabancı Dil III SAD 3/0/0 3
YDI4001 Yabancı Dil IV SAD 3/0/0 3
YDI5001 Yabancı Dil V SAD 3/0/0 3
YDI6001 Yabancı Dil VI SAD 3/0/0 3
YDI7001 Yabancı Dil VII SAD 3/0/0 3
YDI8001 Yabancı Dil VIII SAD 3/0/0 3
YDR0001 Rusça I SAD 3/0/0 3
YDR0002 Rusça II SAD 3/0/0 3
YDR0003 Rusça III SAD 3/0/0 3
YDR0004 Rusça IV SAD 3/0/0 3
YDS0001 İspanyolca 1 SAD 3/0/0 3
YDS0002 İspanyolca II SAD 3/0/0 3
YDS0003 İspanyolca III SAD 3/0/0 3
YDS0004 İspanyolca IV SAD 3/0/0 3
YMU0001 SOSYAL MEDYA VE TOPLUM SAD 2/0/0 4